Gebruiksaanwijzing YAMAHA CVP-601

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA CVP-601. Wij hopen dat dit YAMAHA CVP-601 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA CVP-601 te teleladen.


YAMAHA CVP-601 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (22246 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA CVP-601 REFERENCE MANUAL (8141 ko)
   YAMAHA CVP-601 (22314 ko)
   YAMAHA CVP-601 DATA LIST (696 ko)
   YAMAHA CVP-601 MIDI REFERENCE (550 ko)
   YAMAHA CVP-601 REFERENCE MANUAL (8941 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA CVP-601

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] CVP-601 G e br uike rshandleiding CV P- 601 Gebruikershandleiding Yamaha Global Site http://www. yamaha. com/ Dank u voor de aanschaf van deze Yamaha Clavinova! We adviseren u deze handleiding zorgvuldig te lezen, zodat u volledig gebruik kunt maken van de geavanceerde en handige functies van het instrument. Daarnaast raden wij u aan deze gebruikershandleiding op een veilige en handige plaats te bewaren voor toekomstige raadpleging. Lees de 'Voorzorgsmaatregelen' op pagina 4 en 5 voordat u het instrument in gebruik neemt. Raadpleeg de instructies op pagina 98 voor informatie over de montage van de keyboardstandaard. Yamaha Manual Library http://www. yamaha. co. jp/manual/ U. R. G. , Digital Musical Instruments Division © 2012 Yamaha Corporation P77022212 208LB***. *-01A0 Printed in Europe NL IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM Connecting the Plug and Cord IMPORTANT. [. . . ] Druk nogmaals op de knop [6] (ALL OFF) om de selectie te annuleren. 4 5 6 Druk op de knop [7] (OK) om de bestands-/mapselectie te bevestigen. Selecteer met de knoppen TAB [L][R] de bestemmingstab (USER of USB) waarnaar de bestanden/mappen moeten worden geplakt. Selecteer zonodig de bestemmingsmap met de knoppen [A] – [J]. OPMERKING Druk op de knop [8] (CANCEL) om het kopiëren te annuleren. Druk op de knop [4] (PASTE) om de bestanden/mappen te plakken die u in stap 3 hebt geselecteerd. Het geplakte bestand of de geplakte map verschijnt in de display op de desbetreffende positie in alfabetische volgorde tussen de bestanden. Bestanden/mappen wissen (Delete) Met deze handeling kunt u een bestand/map verwijderen. OPMERKING Bestanden op de PRESET-tab kunnen niet worden verwijderd. 5 Songs opnemen via MIDI – Uw spel opnemen via MIDI – 1 2 Roep de display op met de bestanden/mappen die u wilt verwijderen. Druk op de knop [5] (DELETE). Het pop-up venster voor de Delete (wis) handeling verschijnt onderin de display. 3 Druk bij de knoppen [A] – [J] op de knop die overeenkomt met het gewenste bestand/de gewenste map. Druk bij de knoppen [A] – [J] nogmaals op dezelfde knop om uw selectie te annuleren. Druk op de knop [6] (ALL) om alle bestanden/mappen te selecteren die worden weergegeven in de huidige display (inclusief de overige pagina's). Druk nogmaals op de knop [6] (ALL OFF) om de selectie te annuleren. 4 5 Druk op de knop [7] (OK) om de bestands-/mapselectie te bevestigen. Volg de instructies in de display op. • • • • YES . . . . . . . . . . . . . . . . . Verwijderen annuleren OPMERKING Druk op de knop [8] (CANCEL) om het verwijderen te annuleren. CVP-601 Gebruikershandleiding 71 Geavanceerde functies Zie Hoofdstuk 5 in de naslaggids op de website. Songs maken/bewerken (Song Creator): • Melodieën opnemen (Step Recording): • Akkoorden opnemen (Step Recording): • Een bepaald gedeelte opnieuw opnemen — Punch In/Out: • Kanaalevents bewerken: • Akkoordevents, noten, systeemexclusieve events en songteksten bewerken: [FUNCTION] → [F] DIGITAL REC MENU → [A] SONG CREATOR → TAB [L][R] 1–16 → TAB [L][R] CHORD → TAB [L][R] REC MODE → TAB [L][R] CHANNEL → TAB [L][R] CHORD, 1-16, SYS/EX. of LYRICS 5 Songs opnemen via MIDI – Uw spel opnemen via MIDI – 72 CVP-601 Gebruikershandleiding USB Audio – Audiobestanden afspelen en opnemen – Met de handige USB Audio-functie kunt u audiobestanden (. WAV) die op een USB-flashgeheugenapparaat zijn opgeslagen, rechtstreeks vanaf het instrument afspelen. Aangezien u uw spel en opnamen als audiogegevens (. WAV) kunt opnemen op een USB-flashgeheugenapparaat, kunt u de bestanden ook afspelen op een computer, ze met uw vrienden delen of op een cd opnemen om ze te beluisteren. Als u verschillende partijen afzonderlijk wilt opnemen of de songgegevens wilt bewerken nadat u ze hebt opgenomen op dit instrument, voert u een MIDI-opname uit (pagina 65). Audiobestanden afspelen Probeer audiobestanden op een USB-flashgeheugenapparaat af te spelen vanaf dit instrument. Bestandsindelingen die kunnen worden afgespeeld . wav 44, 1 kHz samplefrequentie, 16-bits resolutie, stereo OPMERKING Bestanden met DRM-beveiliging kunnen niet op het instrument worden afgespeeld. 1 2 Sluit het USB-flashgeheugenapparaat met de audiobestanden die u wilt afspelen, aan op de [USB TO DEVICE]-aansluiting. Druk op de knop [AUDIO] om de display USB AUDIO PLAYER op te roepen. OPMERKING Lees voordat u USBflashgeheugen gebruikt 'Een USBflashgeheugen aansluiten' op pagina 91. 6 USB Audio – Audiobestanden afspelen en opnemen – 3 3 4 Druk op de knop [H] (FILE SELECT) om de audiobestanden weer te geven die zijn opgeslagen op het aangesloten USB-flashgeheugen. Druk bij de knoppen [A] – [J] op de knop die overeenkomt met het bestand waarnaar u wilt luisteren. OPMERKING U kunt de AUDIO-display voor het selecteren van een audiobestand (weergegeven in stap 4) ook oproepen door op de knop [USB] gevolgd door de knop [B] (AUDIO) te drukken. OPMERKING Als u de informatie van het momenteel geselecteerde audiobestand wilt controleren, drukt u op de knop [7] om de display Information op te roepen. Druk op de knop [F] (OK) om de display Information te sluiten. 5 CVP-601 Gebruikershandleiding 73 5 6 Druk op de knop [8] (AUDIO PLAY) om het afspelen te starten. Met deze handeling gaat u terug naar de display USB AUDIO PLAYER. LET OP Koppel het USB-flashgeheugen nooit los of zet het instrument nooit uit tijdens het afspelen. Hierdoor kunnen de gegevens in het USB-flashgeheugen beschadigd raken. Druk op de knop [2] (STOP) om het afspelen te stoppen. Afspeelgerelateerde handelingen U kunt stoppen, pauzeren, selecteren, terugspoelen en vooruitspoelen met de knoppen [2] – [7]. U kunt ook de REPEAT MODE instellen door te drukken op de knop [D] en het volume regelen door te drukken op de knop [8]. 6 USB Audio – Audiobestanden afspelen en opnemen –  Audiobestanden herhaaldelijk afspelen Druk op de knop [D] (REPEAT MODE) en stel de REPEAT MODE voor het audiobestand in met de knop [D]. • • • • OFF. . . . . . . . . . . . . . . Speelt het geselecteerde bestand af en stopt vervolgens. ALL . . . . . . . . . . . . . . . Alle bestanden in de map met het huidige bestand worden continu herhaaldelijk afgespeeld. RANDOM . . . Alle bestanden in de map met het huidige bestand worden in willekeurige volgorde herhaaldelijk afgespeeld. 74 CVP-601 Gebruikershandleiding  Een specifiek deel van een audiobestand afspelen Druk tijdens het afspelen bij het beginpunt (A) op de knop [C] (A-B) en druk vervolgens bij het eindpunt (B) nogmaals op de knop [C] (A-B) om herhaaldelijk afspelen tussen de punten A en B te starten. U kunt deze instelling opheffen door nogmaals op de knop [C] (A-B) te drukken. OPMERKING Als u alleen punt A opgeeft, wordt herhaaldelijk afgespeeld tussen punt A en het einde van het audiobestand.  Het volume van de audioweergave aanpassen Druk op de knop [8] (AUDIO VOLUME) en regel het volume voor audiobestanden met de draaiknop. 6 USB Audio – Audiobestanden afspelen en opnemen – Uw spel opnemen als audio Probeer uw spel als audiogegevens op te nemen op een USB-flashgeheugenapparaat. 44, 1 kHz samplefrequentie, 16-bits resolutie, stereo • Doelgeluid voor opname Alle geluiden die via uw keyboardspel worden geproduceerd en die via de AUX INaansluiting worden ingevoerd. • Maximale hoeveelheid opnametijd 80 minuten per opname, maar dit kan variëren afhankelijk van de capaciteit van het desbetreffende USB-flashgeheugen. OPMERKING Als u uw spel wilt opnemen met de USB Audio-functie, moet u een compatibel USB-flashgeheugen gebruiken. Lees voordat u USBflashgeheugen gebruikt 'Een USB-flashgeheugen aansluiten' op pagina 91. OPMERKING Songs waarop auteursrechten rusten, zoals presetsongs, en het geluid van de metronoom kunnen niet worden opgenomen. OPMERKING 1 2 Sluit het USB-flashgeheugen aan op de [USB TO DEVICE]aansluiting. [. . . ] 11/F. , Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688 ITALY Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771 CENTRAL & SOUTH AMERICA MEXICO Yamaha de México S. A. 09300, México, D. F. , México Tel: 55-5804-0600 INDIA Yamaha Music India Pvt. Spazedge building, Ground Floor, Tower A, Sector 47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India Tel: 0124-485-3300 SPAIN/PORTUGAL Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal en España Ctra. 17, 200, 28230 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888 INDONESIA PT. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA CVP-601

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA CVP-601 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag