Gebruiksaanwijzing YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE. Wij hopen dat dit YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE te teleladen.


YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (12361 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE REFERENCE MANUAL (5525 ko)
   YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE SYNTHESIZER PARAMETER MANUAL (3283 ko)
   YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE (13975 ko)
   YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE Ã (1908 ko)
   YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE DATA LIST (1908 ko)
   YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE REFERENCE MANUAL (5520 ko)
   YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE SYNTHESIZER PARAMETER MANUAL (4664 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] STAGE PIANO G e b ru i ke rs h a n d l e i d ing NL Het modelnummer, het serienummer, de stroomvereisten, enz. worden vermeld op of in de nabijheid van het naamplaatje, dat zich aan de achterzijde van het toestel bevindt. Het is raadzaam dit serienummer in de hieronder gereserveerde ruimte te noteren. Bewaar ook deze handleiding als permanent aankoopbewijs om identificatie in geval van diefstal te vergemakkelijken. Modelnummer Serienummer (rear_nl) CP40 STAGE OBSERVERA! [. . . ] Als u het niet nodig vindt dat de metronoom automatisch op deze manier start, stelt u de parameter AutoClk in op “off”. U kunt de metronoom daarnaast ook tijdens de opname met de knop [METRONOME] in- en uitschakelen. • De parameters Tempo, Beat (maatsoort) en ClickVol kunnen ook worden ingesteld in het scherm General van het Performance Common Edit-gebied. De parameters PreCount en AutoClk kunnen ook worden ingesteld in het scherm General van het Utility-gebied. Voor meer informatie over deze parameters raadpleegt u de Naslaggids (pdf). Gebruikershandleiding CP4 STAGE/CP40 STAGE 35 6 Druk op de knop [R] (Play). De stage piano begint met opnemen. Het lampje boven de knop [I] (Record) stopt met knipperen en blijft branden. Audiobestanden afspelen Zoals hieronder wordt beschreven, kan uw stage piano audiobestanden (Wave-bestanden) van een USB-flashgeheugenapparaat afspelen, ongeacht of de bestanden door het instrument zelf zijn gemaakt of afkomstig zijn van een andere bron. 1 Sluit het USB-flashgeheugenapparaat met het audiobestand dat u wilt afspelen aan op de [TO DEVICE] USB-aansluiting op het achterpaneel. OPMERKING • Audiobestanden die u via de stage piano wilt afspelen, moeten zich in de hoofdmap* van het USB-flashgeheugenapparaat bevinden. (*: De map die aanvankelijk wordt weergegeven als u het USB-flashgeheugenapparaat opent op een computer of iets dergelijks. ) • Uw stage piano ondersteunt het afspelen van 44, 1-kHz, 16-bits, stereo-audiobestanden met de . WAV-indeling. Het volgende scherm wordt weergegeven tijdens een opname. AUDIO REC Recording. . . 00:05 Tijd die is verstreken sinds de start van de opname 2 Druk op de knop [J] (Stop). OPMERKING Als de stage piano in de modus Recording Standby staat, kunt u ongeacht het scherm dat momenteel wordt weergegeven, op elk gewenst moment op de knop [I] (Record) drukken om een opname te starten. In zo´n geval kunt u terugkeren naar het scherm Audio Recording door nogmaals op de knop [I] (Record) te drukken nadat de opname is gestart. Het eerste deelvenster van het scherm Audio Playback wordt weergegeven. 7 Snelstarthandleiding Als u de opname wilt stoppen of onderbreken, drukt u op de knop [J] (Stop). Als de opname op deze manier op de normale wijze is beëindigd, wordt het scherm Audio Playback weergegeven. In dit scherm wordt het opgenomen audiobestand automatisch geselecteerd voor afspelen. AUDIO PLAY 00:00 File RWAV001}{ Bestandsnaam Volume 100 D 3 Controleer of de cursor (R) bij de parameter File staat, en selecteer vervolgens met de knoppen [-1/NO] en [+1/YES] of de draaiknop Data het audiobestand (. WAV) dat u wilt afspelen. Verplaats de cursor (R) met de knop [r] naar de parameter Volume, en wijzig vervolgens de instelling met de knoppen [-1/NO] en [+1/YES] of de draaiknop Data. File WAV001}{ Volume R127 D AUDIO PLAY 00:00 File RWAV002}{ Volume 100D 4 OPMERKING De opname stopt automatisch als de lengte van het opgenomen bestand de 74 minuten overschrijdt. AUDIO PLAY 00:00 Afspeelpositie van audiobestand (tijdweergave) LET OP Audiobestanden van een andere bron dan uw stage piano kunnen zeer luid zijn. Voordat u het afspelen start, moet u daarom altijd de parameter Volume instellen op “0” Verhoog vervolgens het volume langzaam tot . een geschikt niveau terwijl u het bestand afspeelt in Stap 5 hieronder. OPMERKING • Stel bij het afspelen van audiobestanden die zijn opgenomen met uw stage piano de parameter Volume in op “127”, zodat ze worden afgespeeld met hetzelfde volume als waarmee ze zijn opgenomen. • De parameter Volume kan ook worden ingesteld in het scherm General van het Utility-gebied. 36 Gebruikershandleiding CP4 STAGE/CP40 STAGE 5 Druk op de knop [R] (Play). Het geselecteerde audiobestand wordt afgespeeld. Tijdens het afspelen gaat het lampje boven de knop [R] branden. De naam van een audiobestand wijzigen Zoals hieronder wordt beschreven, kunt u de naam wijzigen van audiobestanden (. WAV) die zijn gemaakt met de stage piano of die afkomstig zijn van een andere bron. U doet dit in het scherm Audio Playback. 1 AUDIO PLAY 01:15 File RWAV001}{ Volume 127 D Voer Stap 1 tot 3 uit Audiobestanden afspelen uit om het bestand te selecteren waarvan u de naam wilt wijzigen. Gebruik de knop [d] om naar het tweede deelvenster van het scherm te gaan. File RWAV001}{ Rename [ENTER] W 6 Als u het afspelen wilt stoppen of onderbreken, drukt u op de knop [J] (Stop). Het afspelen van het audiobestand wordt gestopt. 2 Tip Het afspelen van audio starten en stoppen met een voetschakelaar Als er een FC4- of FC5-voetschakelaar is aangesloten via de [ASSIGNABLE] FOOT SWITCH-aansluiting, kunt u de volgende instelling uitvoeren om het afspelen van audiobestanden te kunnen starten en stoppen met de voetschakelaar. Druk op [UTILITY]; selecteer 03: Controller; druk op [ENTER]; stel FS (besturingsnummer van voetschakelaar) in op “98 (Play/Stop)”. AUDIO PLAY 00:00 3 Verplaats de cursor (R) naar Rename met de knop [r], en druk vervolgens op de knop [ENTER]. Name [WAV001}{] AUDIO Rename 4 Wijzig de naam van het bestand naar wens, en druk vervolgens op de knop [ENTER]. Voor informatie over het instellen van een naam raadpleegt u Tekst invoeren (pagina 20) in het gedeelte Basishandelingen en inhoud van de display. Het volgende bevestigingsbericht wordt weergegeven voordat de naam van een bestand wordt gewijzigd. Are you sure?[NO]/[YES] Tip De functie Key-on Start gebruiken Zoals hieronder wordt beschreven, kan de functie Key-on Start van uw stage piano worden gebruikt om het opnemen of afspelen van een audiobestand automatisch te starten als u het keyboard bespeelt. Snelstarthandleiding 1 2 Voer Stap 1 tot 5 uit Uw spel opnemen als audio of Stap 1 tot 4 uit Audiobestanden afspelen uit. Houd de knop [J] (Stop) ingedrukt en druk op de knop [R] (Play). Het lampje boven de knop [R] (Play) gaat knipperen om aan te geven dat Key-on Start actief is. [. . . ] Tel: 714-522-9011 NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG ASIA THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Yamaha Music & Electronics (China) Co. , Ltd. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, Shanghai, China Tel: 021-6247-2211 Tom Lee Music Co. , Ltd. 11/F. , Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688 Yamaha Music India Pvt. Spazedge building, Ground Floor, Tower A, Sector 47, Gurgaon- Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India Tel: 0124-485-3300 PT. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA CP4 STAGE / CP40 STAGE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag