Gebruiksaanwijzing YAMAHA COMPUTER-RELATED OPERATIONS COMPUTER-RELATED OPERATIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA COMPUTER-RELATED OPERATIONS. Wij hopen dat dit YAMAHA COMPUTER-RELATED OPERATIONS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA COMPUTER-RELATED OPERATIONS te teleladen.


YAMAHA COMPUTER-RELATED OPERATIONS COMPUTER-RELATED OPERATIONS: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2374 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA COMPUTER-RELATED OPERATIONS COMPUTER-RELATED OPERATIONS (409 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA COMPUTER-RELATED OPERATIONSCOMPUTER-RELATED OPERATIONS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] pagina 9 Song-/stijlgegevens overbrengen van het instrument naar de computer . . . . . . . . . . . . . pagina 11 MIDI-bestanden afspelen, inclusief songs die van een computer werden overgezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pagina 12 Doelmodellen en functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Selecteer vanuit de afspeelsoftware het aangesloten instrument als de MIDI-uitvoerbestemming. De MIDI-gegevens die op de computer worden afgespeeld, worden overgebracht naar het instrument, zodat u de song hoort worden afgespeeld door de voicegeluiden van het instrument. Weergeven Instrument Uw toetsenspel opnemen naar een computer Als u muziekproductiesoftware op de computer gebruikt, kunt u uw toetsenspel opnemen als MIDI-gegevens. Raadpleeg de handleiding bij de toepassing voor gedetailleerde instructies. In dit gedeelte worden de basisinstellingen beschreven die u voor de opname op het instrument moet uitvoeren. Onthoud dat sommige van de volgende functies mogelijk niet in het instrument zijn ingebouwd. Instellingen voor lokale besturing Als u het toetsenspel opneemt op de aangesloten computer, worden de MIDI-gegevens die u speelt overgebracht naar de computer en vervolgens teruggezonden naar het instrument. Hierdoor ontstaat een 'dubbel' geluid, omdat de toongenerator van het instrument de gegevens van het toetsenspel rechtstreeks van het keyboard en van de computer ontvangt. U kunt deze situatie voorkomen door Local Control in te stellen op 'Off', om zo de toongenerator van het instrument te scheiden van het keyboard. OPMERKING • Als u een softwaresynthesizer gebruikt als toongenerator, moet u de instellingen op de computer zodanig uitvoeren dat de MIDI-gegevens die van het instrument worden ontvangen niet worden teruggezonden naar het instrument. Stel daarnaast ook Local Control in op 'Off'. Externe klok Als u Style/Arpeggio-spel opneemt, moet u instellen welke klok wordt gebruikt: die van het instrument of die van de computer. Als u de klok van de computer gebruikt, moet u de instellingen op het instrument zodanig uitvoeren dat het Style/Arpeggio-spel de externe klok volgt. MIDI-verzendinstellingen Voer de instellingen zodanig uit dat het Style/Arpeggio-spel en het toetsenspel beide naar de computer worden verzonden. Sommige instrumenten kunnen geen speldata verzenden. De paneelinstellingen verzenden (initiële verzending) Als u dit uitvoert vóór de opname, kunt u de paneelinstellingen opnemen naar het begin van de songdata. Hierdoor weet u zeker dat de juiste en verwachte geluiden worden geproduceerd bij het afspelen van de opgenomen song. Opnemen Instrument Computergerelateerde handelingen 6 MIDI-bestanden, inclusief songs, overbrengen Met Musicsoft Downloader (kan gratis worden gedownload) kunnen gegevens van de volgende typen worden overgebracht tussen de computer en het instrument. Songbestanden met de extensie '. mid' Externe song Hiermee worden songdata bedoeld die op een ander extern apparaat dan uw instrument (bijvoorbeeld een computer) zijn gemaakt. Hiermee worden ook songdata bedoeld die via internet kunnen worden verkregen. Gebruikerssong Hiermee worden songdata bedoeld die zijn gemaakt via de opnamefunctie van het instrument. Gebruikerssongdata kunnen naar de computer worden overgebracht als back-up en vervolgens worden teruggezonden naar het instrument. Stijlfile met de extensie '. sty' Externe stijl Hiermee worden stijldata bedoeld die op een ander extern apparaat dan uw instrument (bijvoorbeeld een computer) zijn gemaakt. Hiermee worden ook stijldata bedoeld die via internet kunnen worden verkregen. Gebruikersstijl Hiermee worden stijldata bedoeld die zijn gemaakt via de opnamefunctie van het instrument. Gebruikersstijldata kunnen naar de computer worden overgebracht als back-up en vervolgens worden teruggezonden naar het instrument. Back-upbestand met de extensie '. bup' Dit bestand, dat de paneelinstellingen en spelgegevens bevat, kan worden overgebracht naar de computer en opgeslagen als back-up. Het back-upbestand op de computer kan weer worden teruggezonden naar het instrument, zodat u de paneelinstellingen en spelgegevens kunt terughalen die u eerder hebt gemaakt. Overbrengen Instrument Welke items worden opgenomen in het back-upbestand en welke gegevens kunnen worden overgebracht is afhankelijk van het instrument. [. . . ] Controleer na enige tijd of de overgebrachte gegevens worden weergegeven in het vak in het bovenste gedeelte van het venster. Selecteer de gewenste doelmap in het vak linksonder en klik vervolgens op de omlaag wijzende knop [Move]. Klik op [OK] om de gegevensoverdracht van het instrument naar de opgegeven doelmap van de computer te starten. LET OP • Maak de USB-kabel nooit los tijdens het overbrengen van gegevens. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA COMPUTER-RELATED OPERATIONS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA COMPUTER-RELATED OPERATIONS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag