Gebruiksaanwijzing YAMAHA CLP-585/CLP-575/CLP-545/CLP-535/CLP-565GP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA CLP-585/CLP-575/CLP-545/CLP-535/CLP-565GP. Wij hopen dat dit YAMAHA CLP-585/CLP-575/CLP-545/CLP-535/CLP-565GP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA CLP-585/CLP-575/CLP-545/CLP-535/CLP-565GP te teleladen.


YAMAHA CLP-585/CLP-575/CLP-545/CLP-535/CLP-565GP : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (18605 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA CLP-585/CLP-575/CLP-545/CLP-535/CLP-565GP DATA LIST (507 ko)
   YAMAHA CLP-585/CLP-575/CLP-545/CLP-535/CLP-565GP MIDI REFERENCE (961 ko)
   YAMAHA CLP-585/CLP-575/CLP-545/CLP-535/CLP-565GP MIDI REFERENCE (961 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA CLP-585/CLP-575/CLP-545/CLP-535/CLP-565GP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg de instructies achter in deze handleiding voor informatie over montage van het instrument. NL VOORZICHTIG LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT * Bewaar deze gebruikershandleiding op een veilige plaats voor eventuele toekomstige raadpleging. WAARSCHUWING Volg altijd de hierna vermelde algemene voorzorgsmaatregelen op om ernstig of zelfs dodelijk letsel als gevolg van elektrische schokken, kortsluiting, beschadiging, brand of andere gevaren te voorkomen. Deze maatregelen houden in, maar zijn niet beperkt tot: Spanningsvoorziening/netsnoer · Plaats het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingen en kachels, buig of beschadig het snoer niet, plaats er geen zware voorwerpen op en zorg dat niemand op het snoer kan trappen, erover kan struikelen of voorwerpen erover kan rollen. · Gebruik het instrument uitsluitend op de voorgeschreven elektrische spanning. De vereiste spanning wordt vermeld op het naamplaatje van het instrument. [. . . ] Zelfs als u een USB-hub gebruikt, kunt u met muziekinstrumenten maximaal twee USBopslagapparaten tegelijk gebruiken. ) Dit instrument kan maximaal vier stations op één USBopslagapparaat herkennen. Compatibele USB-apparaten · USB-opslagapparaten (flashgeheugen, harddisk en dergelijke) · USB-hub Het instrument ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle in de handel verkrijgbare USB-apparaten. Yamaha kan de werking van USB-apparaten die u aanschaft, niet garanderen. Ga voordat u een USB-apparaat aanschaft dat u met dit instrument wilt gebruiken, naar de volgende webpagina: http://music. yamaha. com/download/ OPMERKING Andere USB-apparaten, zoals een computertoetsenbord of muis, kunnen niet worden gebruikt. USB-opslagmedia formatteren Als een USB-opslagapparaat wordt aangesloten of als er een medium wordt geplaatst, kan er een bericht worden weergegeven waarin u wordt gevraagd het apparaat/medium te formatteren. Als dat gebeurt, voert u de formatteerbewerking uit (pagina 46). LET OP Met de formatteerbewerking worden alle reeds bestaande data overschreven. Controleer of het medium dat u formatteert, geen belangrijke data bevat. Ga voorzichtig te werk, vooral als u meerdere USB-opslagmedia hebt aangesloten. USB-apparaat aansluiten Zorg bij het aansluiten van een USB-apparaat op de [USB TO DEVICE]-aansluiting dat u de juiste aansluiting op het apparaat gebruikt en in de juiste richting aansluit. LET OP Wanneer u een USB-apparaat aansluit op de [USB TO DEVICE]-aansluiting op het bovenpaneel, verwijdert u dit apparaat voordat u de toetsenklep sluit. Als u de toetsenklep sluit terwijl het USB-apparaat nog is aangesloten, kan het USB-apparaat beschadigd raken. Uw data beveiligen (schrijfbeveiliging) Pas de schrijfbeveiliging toe die bij het opslagapparaat of het opslagmedium is geleverd om te voorkomen dat belangrijke data per ongeluk worden gewist. Als u data op het USB-opslagapparaat wilt opslaan, schakelt u de schrijfbeveiliging uit. · Gebruik bij het aansluiten een USB-kabel van maximaal 3 meter. · Als u twee of drie apparaten tegelijkertijd op een aansluiting wilt aansluiten, moet u een USB-hub gebruiken. De USB-hub moet in het eigen energieverbruik voorzien (met eigen voedingsbron) en moet aanstaan. Als er een foutbericht wordt weergegeven terwijl u de USB-hub gebruikt, koppelt u de hub los van het instrument, zet u vervolgens het instrument uit en weer aan en sluit u de USB-hub opnieuw aan. Als u het afspelen start, wordt de song afgespeeld die u via het bedieningspaneel hebt geselecteerd. Vervolgens begint het herhaaldelijk afspelen van de aangegeven songs tot u op de knop [STOP] drukt. De afspeelmethode selecteren · Random Alle songs in een opgegeven bereik worden doorlopend in willekeurige volgorde afgespeeld. Bereik voor herhaald afspelen · PRESET Alle 50 vooraf ingestelde songs · MEMORY Alle songs op het MEMORY-station van het instrument · USB1 ­ USBx Alle MIDI-songs in de opgegeven map op het aangesloten USB-opslagapparaat · USB AUDIO Alle audiosongs in de opgegeven map op het aangesloten USB-opslagapparaat OPMERKING SongRepeat All PRESET Als u 'Off' of 'Single' selecteert als afspeelmethode, kunt u het bereik voor herhaald afspelen niet wijzigen. U ziet '---' rechtsonder op de display. De songs opgeven die moeten worden herhaald Afspeelmethode · Off Herhaaldelijk afspelen is uitgeschakeld. · Single Alleen de geselecteerde song wordt herhaald. · All Alle songs in een opgegeven bereik worden doorlopend op vaste volgorde afgespeeld. Gedetailleerde instellingen Gedetailleerde instellingen voor opname en afspelen ­ [FILE/SONG SETTING] 57 Noten waarvan u de timing kunt aanpassen De frase afspelen die door het frasenummer wordt aangegeven* PhraseMark Als u een song selecteert van een ensemblecollectieschijf, zoals de 'XG for Piano'-schijven, kunt u bepaalde frasenummers in de bladmuziek aangeven om vanaf het markeringspunt in de bladmuziek af te spelen, of de frase herhaaldelijk afspelen. Als u het afspelen van een song start en 'RepeatOn' hebt geselecteerd, start het aftellen, gevolgd door het herhaaldelijk afspelen van de opgegeven frase tot u op de knop [STOP] drukt. Als u 'RepeatOff ' selecteert, begint het normale afspelen zonder herhaling. RepeatOn of RepeatOff selecteren 1/4. . . . . . . . . . . . . . . . 1/16+1/24. . . . . kwartnoot kwartnoottriool achtste noot achtste-noottriool zestiende noot zestiende-noottriool tweeëndertigste noot achtste noot + achtste-noottriool* zestiende noot + achtste-noottriool* zestiende noot + zestiende-noottriool* PhraseMark 001 RepeatOff Het frasenummer opgeven De drie met een sterretje (*) gemarkeerde quantizeringsinstellingen zijn erg handig, omdat u hiermee twee verschillende nootwaarden tegelijk kunt quantizeren. Als bijvoorbeeld de gewone achtste noten en achtste-noottriolen deel uitmaken van dezelfde partij en u quantizeert op de gewone achtste noten, worden alle noten in het kanaal gequantizeerd naar gewone achtste noten waardoor elk trioolgevoel volledig verdwijnt. Als u echter de instelling achtste noot + achtste-noottriool gebruikt, worden zowel de normale noten als de triolen juist gequantizeerd. Instelbereik van het frasenummer --- (niet opgegeven) 000 ­ het laatste frasenummer van de song Standaardinstelling 1/16 OPMERKING Als u een song zonder frasemarkeringen selecteert, kunt u alleen 'Off' selecteren. De quantizeringssterkte instellen* Via deze display kunt u bepalen hoe sterk de noten worden gequantizeerd. Als u een waarde lager dan 100% selecteert, worden de noten met het aangegeven percentage in de richting van de opgegeven quantizeringstel gequantizeerd. Het gebruik van een quantizering van minder dan 100% zorgt ervoor dat er nog wat 'menselijk' gevoel in de opname bewaard blijft. Lengte van kwartnoot Oorspronkelijke data Noottiming corrigeren* Quantize U kunt de timing van noten corrigeren. U kunt bijvoorbeeld de opgenomen noten wijzigen in exacte achtste of zestiende noten. [. . . ] de la Coruna km. 17, 200 28230 Las Rozas de Madrid, Spain Tel: +34 902 39 8888 Fax: +34 91 638 4660 SWEDEN Yamaha Scandinavia AB J A Wettergrens gata 1 Västra Frölunda, Sweden (Box 300 53, 400 43 Goteborg Sweden - Postal Address) Tel: +46 (0)31 893400 Fax: +46 (0)31 454026 SWITZERLAND Yamaha Music Europe GmbH, Rellingen, Branch Switzerland in Zurich Seefeldstrasse 94, CH-8008 Zürich, Switzerland Tel: +41 (0)44 3878080 Fax: +41 (0)44 3833918 UNITED KINGDOM Yamaha Music UK Ltd. Sherbourne Drive Tilbrook, Milton Keynes MK7 8BL United Kingdom Tel: +44 (0) 870 4445575 Fax: +44 (0) 1908 369278 e_list_2 Neem voor details over producten alstublieft contact op met uw dichtstbijzijnde Yamaha-vertegenwoordiging of de geautoriseerde distributeur uit het onderstaande overzicht. NORTH AMERICA CANADA Yamaha Canada Music Ltd. 135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario, M1S 3R1, Canada Tel: 416-298-1311 FRANCE Yamaha Musique France BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France Tel: 01-64-61-4000 HONG KONG Tom Lee Music Co. , Ltd. 11/F. , Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: 2737-7688 ITALY Yamaha Musica Italia S. P. A. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA CLP-585/CLP-575/CLP-545/CLP-535/CLP-565GP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA CLP-585/CLP-575/CLP-545/CLP-535/CLP-565GP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag