Gebruiksaanwijzing YAMAHA CD-C600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA CD-C600. Wij hopen dat dit YAMAHA CD-C600 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA CD-C600 te teleladen.


YAMAHA CD-C600 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11178 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA CD-C600 (1558 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA CD-C600

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwenden Sie die Disc-Führungen, um die Discs korrekt im Disc-Fach auszurichten. 1 Om er zeker van te kunnen zijn dat u de optimale prestaties uit uw toestel haalt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken. 2 Installeer dit geluidssysteem op een goed geventileerde, koele, droge en schone plek - uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen, trillingen, stof, vocht, en/of kou. [. . . ] Selecteer een schijf met een van de toetsen DISC (1-5) op het voorpaneel of met DISC SKIP / op de afstandsbediening. 2 Bedrukte kant naar boven 3 4 Schijflade Opmerking Wilt u een CD van 8 cm afspelen, plaats die dan in de verzonken binnenring van de schijflade. Druk op MODE om de gewenste schijfafspeelmodus te selecteren (1DISC of 5DISC); u kunt dit controleren op de display. Druk op (Afspelen) om het afspelen te starten vanaf het eerste nummer of bestand op schijf 1. (Zo nodig) Selecteer de gewenste schijf met DISC SKIP / of een toets DISC (1-5) op het voorpaneel. wilt u alle geprogrammeerde nummers wissen , dan drukt u op CLEAR als het afspelen is gestopt. PLAYXCHANGE PLAYXCHANGE is een functie waarmee u schijven kunt verwisselen tijdens het afspelen zonder het afspelen te onderbreken. Druk op de toets PLAYXCHANGE op het voorpaneel om de schijflade te openen en schijven te verwisselen. LET OP Probeer nooit een schijf te laden in de positie die hieronder is weergegeven met een x. Dit kan schade toebrengen aan het apparaat en de schijf, omdat daar de schijf zit die wordt afgespeeld. 4 5 Geprogrammeerd afspelen Audio CD In geprogrammeerde afspeelmodus kunt u nummers afspelen in een geprogrammeerde volgorde. Opmerkingen • U kunt nummers programmeren en afspelen in elke volgorde van alle geplaatste schijven (1-5). € De geprogrammeerde nummes worden gewist wanneer de schijf wordt verwijderd, het apparaat wordt uitgezet of als het apparat in stand-by wordt gezet. opmerking De DISC SKIP-toetsen werken niet wanneer de schijflade open staat. 8 Nl iPod/USB-APPARATEN AFSPELEN iPod/USB-apparaten aansluiten Opmerkingen iPod • Gebruik de USB-kabel die is meegeleverd met uw iPod. BEDIENING 1 4 Sluit uw USB-apparaat of iPod aan met een USB-kabel iPod afspelen 1 Druk op CD/USB om de iPod/USB-modus te selecteren. De iPod/USB-indicator op het voorpaneel gaat oranje branden, en verandert naar groen als het apparaat klaar is om af te spelen. De bestandsnaam wordt weergegeven op het voorpaneel en het afspelen start automatisch op volgorde van datum en tijd van maken als er afspeelbare bestanden op het USB-apparaat staan. Druk op FOLDER / op de afstandsbediening om een map te selecteren, en druk dan op b/a of op de numerieke knoppen om een nummer te selecteren. Nederlands 2 y 2 U kunt ook de volgende knoppen op het apparaat of op de afstandsbediening gebruiken: p (Afspelen), e (Pauzeren), s (Stoppen), b (Achteruit springen), a (Vooruit springen), w (Achteruit zoeken) en f (Vooruit zoeken). 3 Opmerking De iPod werkt misschien niet goed samen met dit apparaat als de software op de iPod niet bijgewerkt is. 9 Nl iPod/USB-APPARATEN AFSPELEN iPod/USB-apparaten afkoppelen Stop het afspelen en koppel dan uw iPod of USB-apparaat los. [. . . ] Yamaha behoudt zich het recht voor om een product te vervangen door een gelijkaardig met dezelfde eigenschappen en waarde, indien een model niet meer leverbaar is of het onrendabel is dit te repareren. De originele factuur of de kassabon (met vermelding van de aankoopdatum, de productcode en de naam van de dealer) MOET worden gevoegd bij het 2. Product dat gebreken vertoont, samen met een verklaring waaruit het gebrek blijkt. Ingeval van afwezigheid van dit duidelijk aankoopbewijs, behoudt Yamaha zich het recht voor om gratis service te weigeren en kan het product op kosten van de klant worden teruggezonden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA CD-C600

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA CD-C600 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag