Gebruiksaanwijzing YAMAHA BD-S477

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA BD-S477. Wij hopen dat dit YAMAHA BD-S477 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA BD-S477 te teleladen.


YAMAHA BD-S477 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10848 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA BD-S477

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Formato de grabación BD-Video/archivos de datos DVD-Video DVD-Video/DVD-VR/AVCHD/archivos de datos DVD-Video/DVD+VR/AVCHD/archivos de datos CDDA/HDCD CDDA/archivos de datos Archivos de datos Archivos de datos Información sobre la gestión de la región en los vídeos Blu-ray Disc/DVD – Los discos y los reproductores de vídeo Blu-ray Disc/DVD tienen códigos de región, que dictan las regiones en las que se puede reproducir un disco. Número de región “6” o “ALL” 6 ALL Notas – Las operaciones y funciones de vídeo Blu-ray Disc/ DVD pueden ser diferentes de las explicaciones que aparecen en este manual y algunas operaciones pueden estar prohibidas debido a las configuraciones del fabricante del disco. 4 8 SEARCH D 5 9 I J 8 Es Controles y funciones Instalación de las pilas en el mando a distancia Alcance aproximado de funcionamiento del mando a distancia Sensor del mando a distancia 1 Introducción 1 3 USB 2 30° 30° 6m Notas – Cambie las dos pilas cuando note que disminuye el alcance del mando a distancia. , lleve a cabo las operaciones de acuerdo con las instrucciones del manual del Blu-ray Disc. [. . . ] (geselecteerde ondertiteling): u kunt de ondertitelingstaal wijzigen met de knop SUBTITLE. (pictogram voor schijftype/muziekbestand) 4 3 4 (illustratie) MUSIC : geeft een illustratie weer als het bestand hiermee is uitgerust. 5 (nummer van het spoor/bestand dat wordt afgespeeld): u kunt overschakelen naar een bepaald spoor met de knop SEARCH (p. 5 6 7 8 6 (informatie) MUSIC : geeft muziekinformatie weer als het bestand hierover beschikt. 7 (verstreken speelduur): u kunt overschakelen naar een bepaald punt met de knop SEARCH (p. PHOTO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 (afspeelstatus) (pictogram fotobestand) (nummer van het bestand dat wordt weergegeven) (herhalingsmodus): hiermee kunt u de huidige herhalingsmodus weergeven (p. Druk op PROGRAM tijdens het afspelen om het venster PROGRAMMA weer te geven voor het programmeren van de afspeelvolgorde. Hiermee kunt u tijdens het afspelen overschakelen naar een gespecificeerd punt. 2 Druk op 5/a/2/3 om een van de onderstaande items te selecteren en druk vervolgens op ENTER. BD DVD : – Titelnummer (weergegeven als ) – Hoofdstuknummer (weergegeven als ) ) ) – Verstreken tijd titel (weergegeven als – Verstreken tijd hoofdstuk (weergegeven als CD : – Spoornummer (weergegeven als ) – Verstreken tijd spoor (weergegeven als – Verstreken tijd schijf (weergegeven als VIDEO MUSIC : 2 Druk op ENTER om de afspeelvolgorde te programmeren. Druk voor een audioschijf op 5/a om een gewenst spoor te selecteren en druk vervolgens op ENTER. In dergelijke gevallen laat u de speler de schijf uitwerpen en wist u de gegevens op het USB-geheugenapparaat door het “Formaat”-menu in de “Externe opslag” (p. BD-Live-gegevens worden op een USB geheugenapparaat opgeslagen dat op deze speler is aangesloten. Om van deze functies te kunnen genieten, sluit u een USB-geheugenapparaat dat USB 2. 0 High Speed (480 Mbit/s) ondersteunt aan op een van de USB-poorten (voorkant/achterkant) van deze speler om het USB-geheugenapparaat als Externe opslag te gebruiken. € Externe opslag wordt als een hulpgeheugen gebruikt wanneer er een Blu-ray-schijf wordt afgespeeld. € De map BUDA wordt indien nodig automatisch aangemaakt op het USB-geheugenapparaat. Nederlands 23 Nl INSTELLINGEN SETUP-menu Met het SETUP-menu kunt u met behulp van de afstandsbediening diverse geluids-/beeldinstellingen doorvoeren voor de functies. Voor het terugzetten van alle instellingen op de standaardinstellingen, behalve de Veiligheid-instelling. Het weergeven van berichten op het beeldscherm in-/uitschakelen als deze speler nieuwe software via het internet vindt. Toont de beschikbare ruimte op het USB-geheugenapparaat dat is verbonden met deze speler of formatteert de “BUDA”map op het USB-geheugenapparaat. Hiermee wordt de weergave van de Angle Mark ingesteld wanneer er een Blu-ray Disc/DVD wordt afgespeeld met meerdere camerahoeken. [. . . ] HDMI HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een interface die zowel video als audio ondersteunt via een enkele digitale verbinding. De HDMI-verbinding brengt standaard- tot hogedefinitievideosignalen en meerkanaalsaudiosignalen in digitale vorm, dus zonder kwaliteitsverlies, over naar AV-apparatuur zoals tv’s uitgerust met HDMI. Letter Box (LB 4:3) Lineaire PCM is een signaalopnameformaat dat gebruikt wordt voor Audio-CD’s en voor sommige DVDschijven en Blu-ray-schijven. Het geluid op Audio-CD’s wordt opgenomen bij een bemonsteringsfrequentie van 44, 1 kHz en met 16 bits. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA BD-S477

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA BD-S477 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag