Gebruiksaanwijzing YAMAHA BD-S473

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA BD-S473. Wij hopen dat dit YAMAHA BD-S473 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA BD-S473 te teleladen.


YAMAHA BD-S473 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7425 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA BD-S473

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Test de connexion Vous pouvez effectuer un test de connexion Internet. Winkel BD DVD : Zeigt die gegenwärtig ausgewählte Blickwinkelnummer an. Seite 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 Anzeige Einstellung Video Ausgabe TV-System Farbraum HDMI Deep Color HDMI 1080p 24Hz Lip Sync Videokonfigurationsmenü Video-Modus Farbanpassung Rauschunterdrückung De-Interlacing Modus Audio-Ausgang HDMI DRC AudioEinstellungen Zeigt die Software-Version und die MAC-Adresse an (S. 7 37 Es Let op: lees het volgende voor u dit toestel in gebruik neemt. [. . . ] Wanneer een Bookmark ingesteld is, kunt u met deze functie naar het ingestelde punt overschakelen. Druk voor een audioschijf op 5/a om een gewenst spoor te selecteren en druk vervolgens op ENTER. Selecteer voor een DVD-videoschijf een gewenste titel (weergegeven als TT) en een gewenst hoofdstuk (weergegeven als CH) in plaats van een spoor. Om een ingesteld spoor te verwijderen, selecteert u het spoor dat u wilt verwijderen en drukt u vervolgens op CLEAR. 3 Druk op 2/3 om de Bookmark te selecteren die u wilt afspelen en druk vervolgens op ENTER. Wanneer de schijf wordt uitgeworpen of u twee keer op drukt), worden de bladwijzers automatisch verwijderd. 3 Druk na het programmeren op om de instellingen door te voeren en het geprogrammeerde afspelen te starten. 4 Om het geprogrammeerde afspelen te annuleren, stopt u het afspelen volledig door twee keer op te drukken. ■ Programma afspelen DVD CD Hiermee kunt u de afspeelvolgorde van audioschijftracks of DVD-hoofdstukken programmeren. Druk op PROGRAM tijdens het afspelen om het venster PROGRAMMA weer te geven voor het programmeren van de afspeelvolgorde. – De zoekfunctie gebruiken BD DVD CD VIDEO MUSIC PHOTO Hiermee kunt u tijdens het afspelen overschakelen naar een gespecificeerd punt. 2 Druk op 5/a/2/3 om een van de onderstaande items te selecteren en druk vervolgens op ENTER. BD DVD : – Titelnummer (weergegeven als ) – Hoofdstuknummer (weergegeven als ) ) ) – Verstreken tijd titel (weergegeven als CD : – Spoornummer (weergegeven als – Verstreken tijd hoofdstuk (weergegeven als ) ) ) ) ) – Verstreken tijd spoor (weergegeven als – Verstreken tijd schijf (weergegeven als VIDEO MUSIC : – Bestandsnummer (weergegeven als – Verstreken tijd bestand (weergegeven als PHOTO : – Bestandsnummer (weergegeven als ) Nederlands Vervolg op de volgende pagina. \ 19 Nl Geavanceerd afspelen 3 Druk op 5/a of een cijfertoets om de waarde van het gemarkeerde item in te stellen/aan te passen en druk op ENTER om over te schakelen naar het gespecificeerde punt. BD-Live-gegevens worden op een USB-geheugenapparaat opgeslagen die op deze speler is aangesloten. Om van deze functies te kunnen genieten, sluit u een USBgeheugenapparaat dat USB 2. 0 High Speed (480 Mbit/s) ondersteunt aan op de USB-poort die u bij Externe opslag (p. € De map BUDA wordt indien nodig automatisch aangemaakt op het USB-geheugen. € Als er onvoldoende geheugenruimte is, zullen de gegevens niet worden gekopieerd/gedownload. € Het kan enige tijd duren voordat de gegevens zijn geladen (lezen/schrijven). Opmerkingen – Yamaha kan niet garanderen dat de USB-geheugens van alle merken functioneren op deze speler. € Gebruik geen USB-verlengkabel bij het aansluiten van een USB-geheugen op de USB-poort van de speler. [. . . ] 34 Nl Woordenlijst Lineair PCM-geluid Mac-adres Lineaire PCM is een signaalopnameformaat dat gebruikt wordt voor Audio-CD's en voor sommige DVDschijven en Blu-ray-schijven. Het geluid op Audio-CD's wordt opgenomen bij een bemonsteringsfrequentie van 44, 1 kHz en met 16 bits. (Het geluid wordt opgenomen tussen 48 kHz met 16 bits en 96 kHz met 24 bits op DVD-schijven en tussen 48 kHz met 16 bits en 192 kHz met 24 bits op Blu-ray-schijven. ) Lip Sync Het Mac-adres is een unieke waarde die wordt toegekend aan een netwerkapparaat voor identificatiedoeleinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA BD-S473

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA BD-S473 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag