Gebruiksaanwijzing YAMAHA A-S700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA A-S700. Wij hopen dat dit YAMAHA A-S700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA A-S700 te teleladen.


YAMAHA A-S700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5634 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   YAMAHA A-S700 (5634 ko)
   YAMAHA A-S700 annexe 1 (796 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA A-S700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Folglich umgehen die Eingangssignale die Regler BASS, TREBLE, BALANCE und LOUDNESS. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios fruto de las mejoras, etc. Inserte las dos pilas suministradas (AA, R6, UM-3) respetando las marcas de polaridad (+ y –) dentro del compartimento de las pilas. 1 Om er zeker van te kunnen zijn dat u de optimale prestaties uit uw toestel haalt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. [. . . ] Indien u de VOLTAGE SELECTOR verkeerd instelt, kan dit toestel beschadigd raken en kan brandgevaar ontstaan. Draai de VOLTAGE SELECTOR met de klok mee of tegen de klok in naar de correcte stand met behulp van een gewone schroevendraaier. 110/120/220/230–240 V, 50/60 Hz wisselstroom ■ Het meegeleverde netsnoer aansluiten Verbind het meegeleverde netsnoer met AC IN op het achterpaneel van dit toestel en verbind vervolgens het netsnoer met het stopcontact nadat alle andere verbindingen zijn gemaakt. 2 contactdozen Gebruik deze contactdozen om de stroomkabels van uw andere componenten op dit toestel aan te sluiten. De stroom naar de AC OUTLET(S) wordt geregeld met POWER op het voorpaneel van dit toestel (of op de afstandsbediening). De contactdozen voorzien stroom voor alle aangesloten componenten wanneer de stroom van dit toestel is ingeschakeld. Voor meer informatie over het maximale vermogen (totale stroomverbruik van componenten), zie "TECHNISCHE GEGEVENS" op pagina 15. Opmerking Verbind geen componenten met een ingebouwde versterker, zoals een subwoofer, enz. 8 Nl BEDIENING AFSPELEN EN OPNEMEN Een bron afspelen 3 Draai de INPUT-keuzeknop op het voorpaneel (of druk op een van de invoerkeuzetoetsen op de afstandsbediening) om de ingangsbron te kiezen waarnaar u wilt luisteren. 1 Draai VOLUME op het voorpaneel zo ver als mogelijk tegen de klok in. Opmerkingen • Schakel de SPEAKERS-keuzeknop in de A+B-stand als u biwire-verbindingen maakt of als u tegelijkertijd twee sets luidsprekers gebruikt (A en B). € Draai de keuzeknop naar de OFF-stand als u met een hoofdtelefoon luistert. Nederlands 9 Nl AFSPELEN EN OPNEMEN 6 ■ De PURE DIRECT-schakelaar gebruiken Draai aan VOLUME op het voorpaneel (of druk op VOL +/– op de afstandsbediening) om het geluidsuitvoerniveau te regelen. Daardoor gaan de ingevoerde signalen niet langs de regelaars voor BASS, TREBLE, BALANCE en LOUDNESS, waardoor er geen wijzigingen zijn aan de geluidssignalen en het geluid van alle ingangsbronnen meer direct en superieur wordt. Licht op of Voorpaneel Afstandsbediening Opmerking y U kunt de klankkwaliteit bijregelen met behulp van de regelaars voor BASS, TREBLE, BALANCE en LOUDNESS, de CD DIRECT AMP-schakelaar of de PURE DIRECT-schakelaar op het voorpaneel. De regelaars voor BASS, TREBLE, BALANCE en LOUDNESS werken niet terwijl de PURE DIRECT-schakelaar ingeschakeld is. 7 ■ De regelaars voor BASS en TREBLE bijregelen Hiermee past u de versterking van de hoge en lage tonen aan. BASS Draai de regelaar met de klok mee om de lage tonen te versterken als ze te zwak zijn. Draai de regelaar tegen de klok in om de lage tonen te verzwakken als ze te sterk zijn. Bedieningsbereik: –10 dB tot +10 dB (20 Hz) TREBLE Draai de regelaar met de klok mee om de hoge tonen te versterken als ze te zwak zijn. Draai de regelaar tegen de klok in om de hoge tonen te verzwakken als ze te sterk zijn. Bedieningsbereik: –10 dB tot +10 dB (20 kHz) Druk op POWER op het voorpaneel om het toestel uit te schakelen nadat u het gebruikt hebt. [. . . ] Yamaha behoudt zich het recht voor om een product te vervangen door een gelijkaardig met dezelfde eigenschappen en waarde, indien een model niet meer leverbaar is of het onrendabel is dit te repareren. De originele factuur of de kassabon (met vermelding van de aankoopdatum, de productcode en de naam van de dealer) MOET worden gevoegd bij het product dat gebreken vertoont, samen met een verklaring waaruit het gebrek blijkt. Ingeval van afwezigheid van dit duidelijk aankoopbewijs, behoudt Yamaha zich het recht voor om gratis service te weigeren en kan het product op kosten van de klant worden teruggezonden. Het product MOET zijn gekocht bij een ERKENDE Yamaha dealer binnen de Europese Economische Ruimte (EEA) of Zwitserland. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA A-S700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA A-S700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag