Gebruiksaanwijzing YAMAHA A-S201

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing YAMAHA A-S201. Wij hopen dat dit YAMAHA A-S201 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing YAMAHA A-S201 te teleladen.


YAMAHA A-S201 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4019 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding YAMAHA A-S201

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 0 Eingangswahltasten Wählen Sie die Eingangsquelle, die Sie hören möchten. 1 Om er zeker van te kunnen zijn dat u de optimale prestaties uit uw toestel haalt, dient u deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u er later nog eens iets in kunt opzoeken. 2 Installeer dit geluidssysteem op een goed geventileerde, koele, droge en schone plek uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen, trillingen, stof, vocht, en/of kou. [. . . ] Opmerking Ook al gebruikt u een Yamaha-tuner, toch zijn bepaalde componenten en functies misschien niet beschikbaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij uw component voor nadere informatie. – Toetsen voor Yamaha cd-spelers Met de volgende toetsen kunt u een Yamaha cd-speler bedienen. E Bedieningstoetsen Yamaha cd-speler s Stopt het afspelen e Pauzeert het afspelen p Start het afspelen DISC SKIP Springt naar de volgende cd in een cd-wisselaar b Springt terug a Springt vooruit Voert de schijf uit w Spoelt terug f Speelt versneld vooruit Opmerking Ook al gebruikt u een Yamaha cd-speler, toch zijn bepaalde componenten en functies misschien niet beschikbaar. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij uw component voor nadere informatie. 6 Nl REGELAARS EN HUN FUNCTIES De afstandsbediening gebruiken ■ Batterijen plaatsen Richt de afstandsbediening binnen het hieronder weergegeven bedieningsbereik op de afstandsbedieningssensor op het toestel. – Werkingsbereik INLEIDING Ongeveer 6m AA, R6, UM-3-batterijen Afstandsbediening ■ • • • • Opmerkingen over de afstandsbediening en batterijen Er mogen zich geen grote obstakels bevinden tussen de afstandsbediening en het toestel. Laat de afstandsbediening niet liggen en bewaar hem niet op de volgende plaatsen: – zeer vochtige plaatsen, bijvoorbeeld bij een badkamer – zeer warme plekken, zoals bij een kachel of fornuis – zeer koude plaatsen – stoffige plaatsen Vervang alle batterijen als u merkt dat het werkingsbereik van de afstandsbediening kleiner wordt. Als de batterijen leeg raken, haal ze dan onmiddellijk uit de afstandsbediening om ontploffing of zuurlekkage te voorkomen. Als u lekkende batterijen vindt, doe de batterijen dan onmiddellijk weg waarbij u ervoor zorgt dat u het weggelekte materiaal niet aanraakt. Als het weggelekte materiaal in contact komt met uw huid, uw ogen of uw mond, spoel het dan onmiddellijk weg en raadpleeg een arts. Hierdoor kan de levensduur van de nieuwe batterijen verkort worden of kunnen de oude batterijen gaan lekken. Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar (zoals alkaline- en mangaanbatterijen). Batterijen die er hetzelfde uitzien, kunnen een verschillende specificatie hebben. Voordat u nieuwe batterijen plaatst, dient u het batterijvak schoon te vegen. Haal de batterijen uit het toestel als u van plan bent het toestel gedurende langere tijd niet te gebruiken. Anders lopen de batterijen leeg en bestaat het gevaar van lekkage van batterijvloeistof met als gevolg mogelijke beschadiging van het toestel. • • • • • • • • • Nederlands 7 Nl VOORBEREIDINGEN AANSLUITINGEN Luidsprekers en broncomponenten aansluiten Alle aansluitingen moeten correct zijn: L (links) op L , R (rechts) op R , "+" op "+" en "–" op "–". Als de aansluitingen niet kloppen, wordt er geen geluid weergegeven via de luidsprekers en als de polariteit van de luidspreker-aansluitingen niet correct is, klinkt de weergave onnatuurlijk met te weinig lage tonen. LET OP • Sluit dit toestel of andere componenten pas op het lichtnet aan nadat alle aansluitingen tussen componenten gemaakt zijn. € Laat blootliggende luidsprekerdraden niet met elkaar of met metalen onderdelen van het toestel in contact komen. Rechts Links Luidsprekers B y • De PHONO-aansluitingen zijn bedoeld voor een platenspeler met MM-cassette. [. . . ] Oorzaak Het netsnoer is niet goed aangesloten of de stekker is niet goed in het stopcontact gestoken. Het toestel heeft blootgestaan aan een sterke, externe elektrische schok (bijvoorbeeld een blikseminslag of een ontlading van statische elektriciteit). Controleer of de luidsprekerdraden elkaar niet raken en zet dan het toestel opnieuw aan. Schakel het toestel in wachtstand, koppel het netsnoer los, sluit het weer aan na 30 seconden en gebruik het toestel vervolgens normaal. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING YAMAHA A-S201

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding YAMAHA A-S201 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag