Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9792 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I PRINTERSYMBOLEN (667 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I 2016 CONNECTKEY NEW FEATURES (1089 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I 2016 CONNECTKEY NEW FEATURES (1089 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (82 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE 2016 ® CONNECTKEY® TECHNOLOGY (1378 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I ® WORKCENTRE® 7220/7225 ® WORKCENTRE® 7220I/7225I PRINTER SYMBOLS (666 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die in het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. UNIX® is een handelsmerk in de Verenigde Staten en/of andere landen, met exclusieve licentie door X/ Open Company Limited. 275 Geïntegreerde hulpprogramma's voor het oplossen van problemen gebruiken . 295 Informatie betreffende de regelgeving voor de adapter voor een draadloos netwerk van 2, 4 GHz . [. . . ] 146 Xerox WorkCentre 7220/7220i/7225/7225i multifunctionele kleurenprinter Gebruikershandleiding ® ® Bezig met scannen Opslagopties selecteren Met Opslagopties kunt u sjablonen bijwerken, bestandsbestemmingen toevoegen, instellen wat de printer doet met een bestand als de bestandsnaam al bestaat, en opties instellen voor de kwaliteit en de grootte van een bestand. Extra netwerklocaties definiëren als bestemmingen voor gescande documenten: a. Opmerking: De opties Documentbeheer en Bestemmingen toevoegen kunnen alleen worden gewijzigd nadat Scannen naar bestandsopslagplaatsen op het netwerk of Scannen naar basismap is ingesteld. Voor meer informatie raadpleegt u de System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder) op www. Xerox WorkCentre 7220/7220i/7225/7225i multifunctionele kleurenprinter Gebruikershandleiding ® ® 147 Bezig met scannen Scanopdracht opbouwen Met deze functie kunt u een gemengde groep originelen in één scanopdracht samenvoegen. Druk op de toets Startpagina Functies en druk vervolgens op Werkstroom Scannen. Druk op het tabblad Opdrachtmodule en druk vervolgens op Opbouwopdracht > Aan 3. Schakel het selectievakje Opbouwopdracht uitschakelen nadat de opdracht is verzonden in of uit. Opmerking: Als er een toegangscode vereist is, neemt u contact op met de systeembeheerder. Druk op de groene toets Start om de originelen voor dit segment te scannen. Opmerking: U kunt op elk willekeurig moment op Alle segmenten verwijderen drukken om de opdracht te wijzigen. Het scherm Opdrachtvoortgang verschijnt en de afzonderlijke segmenten worden als één enkele opdracht gescand. Opmerking: Druk zo nodig op Verwijderen > Opdracht verwijderen om de opdracht te annuleren. 148 Xerox WorkCentre 7220/7220i/7225/7225i multifunctionele kleurenprinter Gebruikershandleiding ® ® Bezig met scannen Scannen naar een USB-stick 1. Druk op de toets Startpagina Functies en druk vervolgens op Werkstroom Scannen. Als u een of meer scaninstellingen wilt wijzigen, selecteert u opties op het scherm Werkstroom Scannen. Xerox WorkCentre 7220/7220i/7225/7225i multifunctionele kleurenprinter Gebruikershandleiding ® ® 149 Bezig met scannen Scannen naar een e-mailadres In dit gedeelte worden de volgende onderdelen behandeld: • Scanbeeld naar een e-mailadres verzenden . 152 Als u deze toepassing gebruikt, worden de door u gescande beelden als e-mailbijlagen verzonden. 150 Xerox WorkCentre 7220/7220i/7225/7225i multifunctionele kleurenprinter Gebruikershandleiding ® ® Bezig met scannen Scanbeeld naar een e-mailadres verzenden Configureer de eigenschappen van de e-mail SMTP en het Van-veld voordat u naar e-mail gaat scannen. er dient ten minste één e-mailadres in het adresboek te staan. Als de e-maileigenschappen niet correct zijn geconfigureerd, is het E-mailpictogram grijs op het aanraakscherm. Zie voor meer informatie de System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder) voor uw printermodel. [. . . ] 308 Xerox WorkCentre 7220/7220i/7225/7225i multifunctionele kleurenprinter Gebruikershandleiding ® ® Recycling en weggooien Noord-Amerika Xerox heeft een programma opgezet voor het terugnemen en hergebruiken/recyclen van apparatuur. Neem contact op met uw Xerox vertegenwoordiger (1-800-ASK-XEROX) om na te gaan of dit Xerox-product in het programma is opgenomen. Ga voor meer informatie over de milieuprogramma's van Xerox naar www. Com/environment of neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over recycling en afvalverwerking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 7220I 7225I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag