Gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7220 7225

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7220 7225. Wij hopen dat dit XEROX WORKCENTRE 7220 7225 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX WORKCENTRE 7220 7225 te teleladen.


XEROX WORKCENTRE 7220 7225 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7737 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 HOW TO PAGES (938 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 PRINTERSYMBOLEN (667 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 PROCEDUREPAGINA€ (940 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 README_2016CONNECTKEYDIFFERENCES (1249 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 GUÍA DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA (1199 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 GUÍA DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1474 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 GUÍA DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA TECNOLOGÍA ® CONNECTKEY® 2016 (2437 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 (7615 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 HOW TO PAGES (938 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 BRUKERHÅNDBOK (6431 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ANVÄNDARHANDBOK (6425 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 TIETOSIVUT, OHJESIVUT (938 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (1369 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 README_2016CONNECTKEYDIFFERENCES (1249 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 PDL REFERENCE GUIDE FOR CONNECTKEY PRODUCTS (258 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ANVÄNDARHANDBOK ® CONNECTKEY® 2016TEKNIK (9927 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 BRUKERHÅNDBOK ® CONNECTKEY® 2016 TEKNOLOGI (9954 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 SMART CARD INSTALLATION AND CONFIGURATION GUIDE (3075 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ® INTEGRATED RFID CARD READER SUPPORTED DEVICES (41 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 PDL REFERENCE CUSTOMER TIP FOR CONNECTKEY PRODUCTS (240 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 USB CARD READER INSTALLATION AND CONFIGURATION GUIDE (219 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE 2016 ® CONNECTKEY® TECHNOLOGY (1378 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 MCAFEE® EMBEDDED CONTROL CONFIGURATION GUIDE FOR MCAFEE® EPO (1712 ko)
   XEROX WORKCENTRE 7220 7225 ® WORKCENTRE® 7220/7225 ® WORKCENTRE® 7220I/7225I PRINTER SYMBOLS (666 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX WORKCENTRE 7220 7225

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Multifunction Printer Imprimante multifonction Xerox WorkCentre 7220 / 7225 ® ® User Guide Guide d'utilisation Italiano Deutsch Español Português Guida per l’utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do usuário Svenska Dansk Suomi Norsk Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöopas Brukerhåndbok Nederlands Gebruikershandleiding Русский Čeština Polski Magyar Руководство пользователя Uživatelská příručka Przewodnik użytkownika Felhasználói útmutató Türkçe Ελληνικά Română Català Kullanıcı Kılavuzu Εγχειρίδιο χρήστη Ghid de Utilizare Manual d 'usuari © 2013 Xerox Corporation. Niet-gepubliceerde rechten voorbehouden op basis van de auteursrechten in de Verenigde Staten. De inhoud van de publicatie mag op generlei wijze worden gereproduceerd of verveelvoudigd zonder toestemming van Xerox Corporation. De auteursrechtelijke bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt, geldt voor alle materialen en vormen van informatie die momenteel wettelijk zijn erkend als vallend onder het auteursrecht of die in het navolgende als zodanig worden aangemerkt, inclusief, maar niet beperkt tot materiaal dat wordt gegenereerd door softwareprogramma's die in het scherm worden weergegeven, zoals stijlen, sjablonen, pictogrammen, schermweergaven, enzovoort. [. . . ] Opmerking: U kunt geen afwijkende documentpagina's toevoegen als de papiertoevoer is ingesteld op Auto-selectie of als Katern maken is geselecteerd. Druk op de toets Startpagina Functies en druk vervolgens op Kopiëren. Opmerking: Als de papiertoevoer is ingesteld op Auto-selectie, zijn afwijkende documentpagina's niet beschikbaar. Druk onder Papiertoevoer op de lade met het papier dat u voor het hoofdgedeelte van de opdracht wilt gebruiken. Druk op het tabblad Afleveringsformaat en druk vervolgens op Speciale pagina's > Uitzonderingen. Geef vervolgens de beginwaarde voor het bereik van uitzonderingspagina's op met de alfanumerieke toetsen. Druk op het laatste veld Paginanummer en geef vervolgens de eindwaarde voor het bereik van afwijkende documentpagina's op met de alfanumerieke toetsen. Opmerking: Als u een enkele pagina als uitzondering wilt opgeven, voert u het nummer van deze pagina in als begin-en als eindwaarde. Druk op de lade waarin het papier voor de afwijkende documentpagina's is geplaatst. De afwijkende documentpagina's zijn nu aan de lijst rechts in het scherm toegevoegd. Herhaal de vorige vier stappen om nog meer afwijkende documentpagina's toe te voegen. De afwijkende documentpagina's verschijnen nu in de lijst rechts in het scherm. Opmerking: Als u een afwijkende documentpagina wilt bewerken of verwijderen, selecteert u de betreffende pagina in de lijst en drukt u vervolgens op de gewenste bewerking in het keuzemenu. 9. 112 WorkCentre 7220/7225-multifunctionele printer Handleiding voor de gebruiker Kopiëren Aantekeningen toevoegen U kunt automatisch aantekeningen aan kopieën toevoegen, zoals paginanummers en de datum. Opmerkingen: • • De aantekeningen worden niet toegevoegd aan omslagen, tabbladen, invoegingen of blanco beginpagina's van hoofdstukken. U kunt geen aantekeningen gebruiken als Katern maken is geselecteerd. Aantekeningen toevoegen: 1. Druk op de toets Startpagina Functies en druk vervolgens op Kopiëren. Druk op het tabblad Afleveringsformaat en druk vervolgens op Aantekeningen. Druk op het veld Beginpaginanummer en geef dan het paginanummer op met behulp van de alfanumerieke toetsen. Druk op een pijl om het paginanummer in de kop-of voettekst van de pagina te zetten. Op het voorbeeldscherm wordt de plaats van het paginanummer weergegeven. Als u de opmaak van de tekst wilt wijzigen, drukt u op Opmaak en stijl, selecteert u de gewenste instellingen en drukt u op OK. [. . . ] Sommige parameters die vereist zijn om aan de Telepermit van Telecom te voldoen, zijn afhankelijk van de apparatuur (computer) die aan dit apparaat is gekoppeld. De gekoppelde apparatuur dient te zijn ingesteld om te werken binnen de volgende limieten van de specificaties van Telecom: Voor herhalende gesprekken naar hetzelfde nummer: • er zullen niet meer dan 10 pogingen per periode van 30 minuten worden gedaan om hetzelfde nummer te bellen voor iedere enkele handmatige gespreksstart, en • het apparaat zal de verbinding minimaal 30 seconden verbreken tussen het einde van een poging en het begin van de volgende poging. Voor automatische gesprekken naar verschillende nummers: het apparaat zal zodanig zijn ingesteld dat er bij automatische gesprekken naar verschillende nummers minimaal vijf seconden pauze is tussen het einde van een gesprekspoging en het begin van een volgende. Voor een juiste werking mag de som van de REN's van alle apparaten die tegelijkertijd op een enkele lijn zijn aangesloten, niet hoger zijn dan vijf. 2. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX WORKCENTRE 7220 7225

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX WORKCENTRE 7220 7225 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag