Gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 3320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 3320. Wij hopen dat dit XEROX PHASER 3320 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX PHASER 3320 te teleladen.


XEROX PHASER 3320 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2506 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX PHASER 3320 PRINTERSYMBOLEN (606 ko)
   XEROX PHASER 3320 256 MB GEHEUGEN (694 ko)
   XEROX PHASER 3320 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (835 ko)
   XEROX PHASER 3320 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX PHASER 3320 (2687 ko)
   XEROX PHASER 3320 256 MB MEMORY (694 ko)
   XEROX PHASER 3320 INSTALLATION GUIDE (11576 ko)
   XEROX PHASER 3320 SYSTEM ADMINISTRATOR GUIDE (835 ko)
   XEROX PHASER 3320 ® PHASER® 3320 PRINTER SYMBOLS (605 ko)
   XEROX PHASER 3320 PRODUCT EPEAT© ENVIRONMENTAL INFORMATION (182 ko)
   XEROX PHASER 3320 BLACK AND WHITE PRINTER EPEAT® ENVIRONMENTAL INFORMATION (145 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX PHASER 3320

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Versie 1. 0 Januari 2012 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Handleiding voor de gebruiker ® ©2012 Xerox Corporation. XEROX® en XEROX en Beeldmerk® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Documentversie 1. 0: januari 2012 Vertaald door: Xerox Ltd CDLS Europe & Asia GDO Global Shared Services Bessemer Road, Welwyn Garden City Hertfordshire, AL7 1BU United Kingdom Inhoudsopgave 1 Aan de slag Apparaatoverzicht. Programma voor het instellen van draadloze verbindingen (Phaser 3320DNI) . [. . . ] De standaardinstelling in 1111: • Druk op de pijltoets omhoog om naar het cijfer 1 op het scherm te gaan. • Druk op de pijltoets naar rechts om naar het tweede cijfer van het wachtwoord te gaan. • Blijf op de pijl omhoog drukken om het gewenste cijfer te selecteren en op de pijl naar rechts om door te gaan, tot u het wachtwoord helemaal hebt ingevuld. Druk op de pijltoetsen omhoog/omlaag om door de menu-items te bladeren. Druk op de pijltoetsen naar rechts/links om naar een menu-optie in het geselecteerde menu-item te bladeren. Pas de gewenste opties aan volgens de instructies op de volgende pagina's. Raadpleeg de System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder) voor meer informatie. 76 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Handleiding voor de gebruiker Toepassingsopties Toepassingsopties De items in het toepassingsmenu kunnen worden verdeeld in de volgende groepen: • Informatie • Lay-out • Papier • Grafisch Hieronder volgt een beschrijving van elk van de beschikbare opties. Informatie U kunt de volgende rapportpagina's afdrukken: Rapport Menuoverzicht Configuratie Beschrijving Met deze optie kunt u alle rapporten en rapportpagina's afdrukken. Dit rapport geeft informatie weer over de instellingen van het apparaat, waaronder het serienummer, het IP-adres, de geïnstalleerde opties en de softwareversie. De demopagina wordt afgedrukt om de kwaliteit van de afdruk te controleren. Drukt de lijst met PCL-lettertypen af Drukt de lijst met PS-lettertypen af. Druk een lijst met de opgeslagen taken af In dit rapport staat het aantal afdrukken dat op het apparaat is gemaakt. In de lijst staan: • Totaalaantal afdrukken • Zwarte afdrukken • Zwarte afdrukken - afdrukken • Vellen • 2-zijdige vellen • Afgedrukte vellen • Afgedrukte 2-zijdige vellen • Afgedrukte vellen - zwart • 2-zijdig afgedrukte vellen - zwart • Onderhoudsafdrukken • Onderhoudsafdrukken in Z/W Instelling Afdrukken?Ja / Nee Info verbruiksartikelen Demopagina PCL-lettertype PS-lettertype EPSON-lettertype Opgeslagen taak Gebruikstellers Afdrukken?Ja / Nee Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Handleiding voor de gebruiker 77 Toepassingsopties Lay-out De volgende toepassingsopties zijn beschikbaar voor Lay-out: Instellingen * geeft fabrieksinstelling aan • • Staand* Liggend Optie Afdrukstand Beschrijving Bepaalt in welke richting de gegevens op de pagina worden afgedrukt. Staand betekent dat er verticaal langs de lange rand wordt afgedrukt, en Liggend betekent horizontaal. • Marge dubbelz. : stelt de marge voor 2-zijdig afdrukken in. Algemene marge • • Bovenmarge: -5 tot 5mm (0*) Linkermarge: -5 tot 5mm (0*) Zijde 1: • • • • Bovenmarge: -5 tot 5mm (0*) Linkermarge: -5 tot 5mm (0*) Bovenmarge: -5 tot 5mm (0*) Linkermarge: -5 tot 5mm (0*) Korte binding: 0* tot 22mm Lange binding: 0* tot 22mm Zijde 2: • Binding: als er op beide zijden van het papier wordt afgedrukt, is de marge op zijde A die het dichtst bij de binding ligt, hetzelfde als de marge op zijde B die het dichtst bij de binding ligt. Handmatige invoer Stelt de papiermarges in wanneer de handmatige invoer wordt gebruikt: • Marge enkelzijdig: stelt de marge voor 1-zijdig afdrukken in. • Marge dubbelz. : stelt de marge voor 2-zijdig afdrukken in. • • • • Bovenmarge: -5 tot 5mm (0*) Linkermarge: -5 tot 5mm (0*) Zijde 1: • • • • Bovenmarge: -5 tot 5mm (0*) Linkermarge: -5 tot 5mm (0*) Bovenmarge: -5 tot 5mm (0*) Linkermarge: -5 tot 5mm (0*) Zijde 2: Lade X Stel de papiermarges in wanneer lade 1 of 2 wordt gebruikt: • Marge enkelzijdig: stelt de marge voor 1-zijdig afdrukken in. • Marge dubbelz. : stelt de marge voor 2-zijdig afdrukken in. • • Bovenmarge: -5 tot 5mm (0*) Linkermarge: -5 tot 5mm (0*) Zijde 1: • • • • Bovenmarge: -5 tot 5mm (0*) Linkermarge: -5 tot 5mm (0*) Bovenmarge: -5 tot 5mm (0*) Linkermarge: -5 tot 5mm (0*) Zijde 2: 78 Xerox Phaser 3320DN/3320DNI Handleiding voor de gebruiker Toepassingsopties Optie Emulatiemarge Dubbelzijdig Beschrijving Stelt de papiermarges in voor afgedrukte emulatiepagina's. Hiermee selecteert u de inbindrand wanneer op beide zijden van het papier wordt afgedrukt: • Uit: hiermee schakelt u de optie uit. • Lange zijde: deze binding is de conventionele lay-out die bij boekbinden wordt gebruikt. • • • Instellingen * geeft fabrieksinstelling aan Bovenmarge: 0* tot 250mm Linkermarge 0* tot 186mm Uit* • Lange zijde • Korte zijde • Korte zijde: deze binding is de conventionele lay-out die bij kalenders wordt gebruikt. Papier De volgende toepassingsopties zijn beschikbaar voor Papier: Optie Aantal Handmatige invoer en lade X Beschrijving Hiermee selecteert u het aantal kopieën. • Papierformaat: hiermee stelt u het standaard papierformaat in. • • Instellingen * geeft fabrieksinstelling aan 1* tot 999 Selectie van papierformaat raadpleeg Specificaties van afdrukmateriaal op pagina 123 voor de beschikbare formaten voor elke lade. [. . . ] Breng voor meer informatie over de milieuprogramma's van Xerox een bezoek aan www. xerox. com/environment. html. Indien u verantwoordelijk bent voor het weggooien van uw Xerox-apparaat, houd er dan rekening mee dat het apparaat mogelijk lood, kwik, perchloraat en andere stoffen bevat die om milieutechnische redenen alleen onder bepaalde voorwaarden mogen worden weggegooid. De aanwezigheid van deze stoffen is volledig in overeenstemming met de algemene voorschriften die van toepassing waren op het moment dat het apparaat op de markt werd gebracht. Voor informatie over recycling en afvalverwerking neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX PHASER 3320

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX PHASER 3320 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag