Gebruiksaanwijzing XEROX OUTPUT MANAGER FREEFLOW® REPOSITORY MANAGEMENT SERVER 9.0 SERVICE PACK 8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing XEROX OUTPUT MANAGER. Wij hopen dat dit XEROX OUTPUT MANAGER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing XEROX OUTPUT MANAGER te teleladen.


XEROX OUTPUT MANAGER FREEFLOW® REPOSITORY MANAGEMENT SERVER 9.0 SERVICE PACK 8: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (591683 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   XEROX OUTPUT MANAGER FREEFLOW® REPOSITORY MANAGEMENT SERVER 9.0 SERVICE PACK 9 (626073 ko)
   XEROX OUTPUT MANAGER FREEFLOW® 9.0X (471818 ko)
   XEROX OUTPUT MANAGER FREEFLOW® REPOSITORY MANAGEMENT SERVER 9.0 SERVICE PACK 9 (626073 ko)
   XEROX OUTPUT MANAGER FREEFLOW® REPOSITORY MANAGEMENT SERVER 7.0 SERVICE PACK 3 (64712 ko)
   XEROX OUTPUT MANAGER FREEFLOW® REPOSITORY MANAGEMENT SERVER 9.0 SERVICE PACK 11 (638523 ko)
   XEROX OUTPUT MANAGER FREEFLOW® REPOSITORY MANAGEMENT SERVER 9.0 SERVICE PACK 10 (638134 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding XEROX OUTPUT MANAGERFREEFLOW® REPOSITORY MANAGEMENT SERVER 9.0 SERVICE PACK 8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Druk tweemaal op deze toets om alle functies terug te zetten op de standaardwaarden en huidige scans te wissen. Volg de instructies in het scherm om de opdracht te annuleren of te hervatten. Afdrukken onderbreken - hiermee wordt de huidige afdrukopdracht tijdelijk onderbroken om een spoedopdracht voor te laten gaan. www. xerox. com/office/support Xerox® WorkCentre® 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Apparaatstatus Het menu Apparaatstatus geeft toegang tot de status van verbruiksartikelen, printerinformatie en instellingen. [. . . ] In het vervolgkeuzemenu staan nog meer tellercategorieën. © 2012 Xerox Corporation. Xerox® en Xerox and Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. www. xerox. com/office/support Xerox® WorkCentre® 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kennismaking met de printer Uw printerconfiguratie bevat mogelijk optionele accessoires. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie. Automatische origineelinvoer (AOD) USB-poort Lade 5 (handmatige invoer) Papierladen 5 7 Lade 7 (invoegeenheid) Afwerkeenheid voor hoog volume 1 6 3 2 4 Als u wilt overschakelen op de energiespaarstand, de printer opnieuw wilt starten of wilt uitschakelen, drukt u de Energiespaarstand-toets op het bedieningspaneel in en maakt u een keuze uit de opties die op het aanraakscherm worden weergegeven. Houd de toets enkele seconden ingedrukt om uitschakelen te forceren. © 2012 Xerox Corporation. Xerox® en Xerox and Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. www. xerox. com/office/support Xerox® WorkCentre® 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Papierverwerking Voor een volledige lijst van papiersoorten die op uw printer gebruikt kunnen worden, raadpleegt u de Recommended Media List (Lijst met aanbevolen media) op: www. xerox. com/paper (V. S. /Canada) www. xerox. com/europaper Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over laden en papier. Papier plaatsen 1 2 Bevestig of wijzig eventueel de instellingen voor formaat en soort. 3 Windows Mac Waaier de randen van het papier uit voor de beste resultaten. Zorg dat het papier niet boven de maximumvullijn uitkomt. Tijdens het afdrukken selecteert u opties in de printerdriver. Papierrichting Briefhoofd Voorgeboord Envelop © 2012 Xerox Corporation. Xerox® en Xerox and Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. www. xerox. com/office/support Xerox® WorkCentre® 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kopiëren Zie het hoofdstuk Kopiëren in de Handleiding voor de gebruiker op de Software and Documentation disc (cd met software en documentatie) of online voor meer informatie. 1 Y X 50–160 g/m2 (13–43 lb bankpostpapier) X: 138–432 mm (5. 43–17 inch) Y: 138–297 mm (5. 43–11. 69 inch) ≤200 (80 g/m2) Y X X: 432 mm (17 inch) Y: 297 mm (11. 69 inch) Plaats het origineel 2 2. 1 2. 2 Druk op Startpagina Functies en druk vervolgens op Kopiëren. Alle wissen - wist eerdere en gewijzigde instellingen voor de huidige functie. © 2012 Xerox Corporation. Xerox® en Xerox and Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. www. xerox. com/office/support 3 1 4 ABC DEF 1 GHI 2 JKL 3 MNO 4 PQRS 5 TUV 6 WXYZ 7 8 0 9 # – C Wijzig de instellingen zo nodig. Selecteer het aantal kopieën. 5 Stop - hiermee wordt de huidige opdracht tijdelijk stopgezet. Druk op Start. Afdrukken onderbreken - hiermee wordt de huidige opdracht onderbroken of hervat. 2 Kopiëren www. xerox. com/office/support Xerox® WorkCentre® 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Scannen en e-mailen Aangezien de printer doorgaans is aangesloten op een netwerk in plaats van een enkele computer, selecteert u een bestemming voor het gescande beeld op de printer. • Serverfax - hiermee wordt het document gescand en naar een faxserver verzonden, die de fax vervolgens naar een faxapparaat verzendt. • Internetfax - hiermee wordt het document gescand en als bijlage bij een e-mailbericht naar een ontvanger verzonden. • LAN-fax - hiermee wordt de huidige afdrukopdracht als fax verzonden. Zie het hoofdstuk Faxen in de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie. Zie de software van de printerdriver voor meer informatie over LAN-fax. Zie de System Administrator Guide (Handleiding voor de systeembeheerder) voor meer informatie over faxinstellingen en geavanceerde instellingen. 1 Y X 50–160 g/m2 (13–43 lb bankpostpapier) X: 138–432 mm (5. 43–17 inch) Y: 138–297 mm (5. 43–11. 69 inch) ≤200 (80 g/m2) Y X X: 432 mm (17 inch) Y: 297 mm (11. 69 inch) Plaats het origineel. 2 2. 1 2. 2 Druk op Startpagina Functies en druk vervolgens op Fax, Serverfax of Internetfax. Alle wissen - wist eerdere en gewijzigde instellingen voor de huidige functie. © 2012 Xerox Corporation. Xerox® en Xerox and Design® zijn handelsmerken van Xerox Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. www. xerox. com/office/support 3 Voor faxnummers gebruikt u de alfanumerieke toetsen om faxnummers in te voeren. Druk voor internetfax-e-mailadressen op Nieuwe ontvanger en voer vervolgens het adres in via het toetsenbord op het aanraakscherm. [. . . ] Druk voor internetfax-e-mailadressen op Nieuwe ontvanger en voer vervolgens het adres in via het toetsenbord op het aanraakscherm. Druk op +Toevoegen om adressen aan de lijst toe te voegen en druk vervolgens op Sluiten. Gebruik het adresboek of favorieten om opgeslagen nummers of e-mailadressen in te voeren. 4 5 Druk op Start. Wijzig de instellingen zo nodig. Stop - hiermee wordt de huidige opdracht tijdelijk stopgezet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING XEROX OUTPUT MANAGER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding XEROX OUTPUT MANAGER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag