Gebruiksaanwijzing WIKO VIEW LITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WIKO VIEW LITE. Wij hopen dat dit WIKO VIEW LITE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WIKO VIEW LITE te teleladen.


WIKO VIEW LITE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4358 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WIKO VIEW LITE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er kan onmogelijk van de inhoud of diensten gebruik gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze inhoud. U mag op geen enkele wijze de inhoud of diensten gepubliceerd via dit apparaat kopiëren, publiceren, overbrengen, verkopen op welke drager dan ook, of hiervan afgeleide producten vervaardigen. WIKO heeft geen enkele controle over de inhoud en diensten die door derden via sociale media of transmissieapparatuur overgedragen wordt. daarbij kunnen diensten van derden willekeurig onderbroken of ontbonden worden. [. . . ] Veiligheidsvoorschriften Lees voor veilig gebruik de volgende richtlijnen aandachtig door: wat betreft het gebruik van mobiele telefoons in het land waar u rijdt. Vergeet niet om uw telefoon uit te schakelen wanneer u zich in een vliegtuig bevindt (gsm + Bluetooth). In het ziekenhuis : Zet uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur. Het is heel gevaarlijk om een telefoon aan te laten staan in de buurt van een medisch instrument. Gebruik het apparaat niet in een benzinestation in de buurt van brandstof. Het is gevaarlijk om uw telefoon te gebruiken in een professionele garage. Electronische implantaten en peacemakers: Een minimumafstand van 15 cm tussen mobiele telefoon en pacemaker wordt aangeraden om een mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Dragers dienen uit voorzorg gedurende het telefoongesprek het toestel aan Als men langere tijd met het volle geluidsvol1. Ume naar de muziekspeler luistert, kan dit het gehoor van de luisteraar beschadigen. Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, vermijd gedurende lange tijd via koptelefoon (hoofdtelefoon, oordopjes) naar geluiden of muziek te luisteren met een te hoog volume. Noodoproep: Soms zijn noodnummers niet altijd bereikbaar via alle mobiele netwerken, controleer eerst met uw operator. De telefoon bevat meerdere kleine onderdelen die, indien ingeslikt, verstikking kunnen veroorzaken. Rijveiligheid: Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens het rijden is verboden. Het is uw verantwoordelijkheid om de wetten en voorschriften te respecteren de andere zijde vast te houden. Indien u merkt dat het toestel de werking van uw pacemaker verstoort dient u de telefoon onmiddellijk uit te schakelen en contact op te nemen met uw dokter voor advies. Laadt vanwege brandgevaar een telefoon niet op in de nabijheid van een warmtebron. Contact met vloeistoffen: Stel het toestel niet bloot aan vloeistoffen en hanteer deze niet met natte handen: het in aanraking komen met water kan leiden tot onherstelbare schade. Niet goedgekeurde accessoires kunnen de telefoon beschadigen of uw veiligheid in gevaar brengen. Haal nooit zelf de batterij uit elkaar en verwijder geïntegreerde batterijen niet. In het algemeen dient u batterijen nooit bloot te stellen aan lage of hoge temperaturen, (onder 0°C of boven 45°C). Het wordt aanbevolen om de batterij op te laden bij een kamertemperatuur van 5 tot 25 °C. om de levensduur van de batterij te verhogen , gebruik enkel WIKO batterij en oplader meegeleverd in de doos. [. . . ] Bovendien maakt deze service het ons mogelijk u onmiddellijk te waarschuwen bij problemen om daar zo snel mogelijk een technische oplossing voor te bieden. De verzameling van deze informatie is nodig om WIKO in staat te stellen de voor uw telefoon bestemde updates te bieden. Met de registratie van uw telefoon, kent u WIKO en zijn technisch personeel het recht toe informatie te kunnen verzamelen, bewaren, analyseren en gebruiken in verband met technische diagnose, gebruik en daarmee samenhangende zaken, daarbij onbeperkt inbegrepen opgeslagen worden. Indien u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens, een wijziging ervan wil aanvragen of een verzoek wil indienen om uit ons bestand verwijderd te worden, kan u zich met een schrijven richten tot WIKO SAS, 1, rue Capitaine Dessemond, 13007 MARSEILLE, FRANKRIJK. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WIKO VIEW LITE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WIKO VIEW LITE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag