Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WVA35642 NFW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WVA35642 NFW. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WVA35642 NFW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WVA35642 NFW te teleladen.


WHIRLPOOL WVA35642 NFW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1178 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL WVA35642 NFW PRODUCTFICHE (49 ko)
   WHIRLPOOL WVA35642 NFW PROGRAMMA OVERZICHT (6334 ko)
   WHIRLPOOL WVA35642 NFW PRODUCTINFORMATIEBLAD (571 ko)
   WHIRLPOOL WVA35642 NFW PROGRAMMA OVERZICHT (6334 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WVA35642 NFW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Alvorens het apparaat te gebruiken ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN 44 MILIEUTIPS 44 45 DE BEWAARCAPACITEIT VAN DE VRIEZER VERGROTEN 46 FUNCTIES 46 VOEDSEL BEWAREN IN HET APPARAAT TWIST IJSMAKER AANBEVELINGEN WANNEER HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT TIPS VOOR ENERGIESBESPARING REINIGING EN ONDERHOUD SYSTEEM MET LEDVERLICHTING STORINGEN OPSPOREN 49 50 51 51 52 52 53 KLANTENSERVICE 55 43 Alvorens het apparaat te gebruiken • Het apparaat dat u zojuist gekocht heeft, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het gebruik in: - keukens van werkplekken, winkels en/of kantoren - op boerderijen - in hotels, motels, residences, bed & breakfast voor het gebruik door de verschillende klanten. Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen. Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen. 1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. [. . . ] Om de “Shock Freeze”-functie in te schakelen moet u de toets kort aanraken, zonder deze langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. SNELVRIEZEN De hoeveelheid verse levensmiddelen (in kg) die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje. Voor optimale prestaties van het apparaat houdt u de toets Shock Freeze/Fast Freeze 3 seconden ingedrukt (tot het symbool Snelvriezen  gaat branden) 24 uur voordat u vers voedsel in de vriezer legt (volgens de BEKNOPTE 5. Leg het in te vriezen voedsel in het vak, een paar centimeter (min. 2 cm) van de ventilatoren op de bodem van het vak vandaan, zodat de koude lucht kan circuleren. 6. Om de maximale invriessnelheid te bereiken adviseren wij om de “Shock Freeze”-functie niet uit te schakelen tot deze automatisch gedeactiveerd wordt, en de deur gesloten te houden. 7. De “Shock Freeze”-functie wordt na 4-5 uur automatisch uitgeschakeld: het symbool gaat uit en de ventilatoren worden uitgeschakeld. De “Shock Freeze”-functie kan niettemin op elk gewenst moment worden uitgeschakeld, door kort op de toets op het bedieningspaneel te drukken: het symbool gaat uit en de ventilatoren worden uitgeschakeld. HANDLEIDING). Nadat u vers voedsel in de vriezer heeft gelegd is 24 uur met de functie Snelvriezen over het algemeen voldoende; na 50 uur wordt de functie Snelvriezen automatisch uitgeschakeld. OPMERKINGEN: Om energie te besparen kan de snelvriesfunctie na een paar uur worden uitgeschakeld wanneer u kleine hoeveelheden voedsel invriest. • Incompatibiliteit met de “Shock Freeze”functie Om optimale prestaties te garanderen kunnen de functies “Shock Freeze” en “Fast Freeze” niet tegelijkertijd worden gebruikt. Als de “Fast Freeze”-functie al ingeschakeld is, moet deze eerst worden uitgeschakeld voordat u de “Shock Freeze”-functie kunt activeren (en andersom). ECO NIGHT-FUNCTIE (NACHTTARIEF) Met de Eco Night-functie kan het apparaat het energieverbruik concentreren in de uren met het lagere tarief (meestal ‘s nachts), wanneer er meer elektriciteit beschikbaar is en deze minder kost dan overdag (alleen in landen met een tijdgebaseerd systeem met meerdere tarieven - vraag de energietarieven op bij uw plaatselijke energiebedrijf). Om de functie te activeren drukt u op de toets op tijdstip waarop het lagere tarief ingaat (afhankelijk van het specifieke tarievenschema). Als het gereduceerde tarief bijvoorbeeld om 20:00 uur start, dan moet u op dat tijdstip op de knop drukken. Wanneer het symbool Nachttarief AAN is, dan is de functie ingeschakeld. Als de functie geactiveerd is, dan past het apparaat het energieverbruik automatisch aan aan de geselecteerde tijd, d. w. z. het apparaat verbruikt dan overdag minder energie dan ‘s nachts. BELANGRIJK: Voor een goede werking moet de functie dag en nacht ingeschakeld zijn. De functie blijft ingeschakeld tot deze uitgeschakeld wordt (of uitgeschakeld wordt bij een stroomuitval of als het apparaat wordt uitgezet). Wanneer het symbool Nachttarief UIT is, dan is de functie uitgeschakeld. OPMERKING: Het energieverbruik van het apparaat in de verklaring verwijst naar de werking met de functie Nachttarief uitgeschakeld. AUTOMATISCH ONTDOOIEN Dit product is ontworpen om automatisch te ontdooien volgens de gebruiksvoorwaarden en de omgevingsvochtigheid. 48 VOEDSEL BEWAREN IN HET APPARAAT TIPS VOOR HET INVRIEZEN EN BEWAREN VAN VERSE LEVENSMIDDELEN • Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken die geschikt zijn voor het invriezen van vers voedsel. • De levensmiddelen moeten vers, rijp en van een zeer goede kwaliteit zijn. • Vries verse groenten en fruit zo mogelijk direct na de oogst in, om de oorspronkelijke voedingswaarde, consistentie, kleur en smaak te behouden. Sommige soorten vlees, met name wild, moet opgehangen worden voordat het wordt ingevroren. [. . . ] Enkele van de functionele geluiden die u kunt horen zijn: Een sissend geluid als u het apparaat voor het eerst aanzet of na een lange onderbreking. Een borrelend geluid wanneer de koelvloeistof in de leidingen stroomt. Een zoemend geluid als de waterklep of de ventilator begint te werken. Een krakend geluid wanneer de compressor begint te werken of wanneer er ijs in de ijsbak valt; abrupte klikken wanneer de compressor in- en uitschakelt. Het apparaat werkt niet: • Is het netsnoer aangesloten op een goedwerkend stopcontact met de juiste spanning? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WVA35642 NFW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WVA35642 NFW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag