Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WME1899 DFC INSTALLATIE INSTRUCTIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WME1899 DFC. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WME1899 DFC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WME1899 DFC te teleladen.


WHIRLPOOL WME1899 DFC INSTALLATIE INSTRUCTIE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (221 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL WME1899 DFC IX PRODUCT FICHE (52 ko)
   WHIRLPOOL WME1899 DFC IX PROGRAM CHART (396 ko)
   WHIRLPOOL WME1899 DFC IX INSTRUCTION FOR USE (480 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WME1899 DFCINSTALLATIE INSTRUCTIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen. Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar dagen, aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. [. . . ] • Gebruik om het ontdooiproces te versnellen geen andere mechanische, elektrische of chemische systemen dan die door de fabrikant zijn aanbevolen. • Beschadig de leidingen van het koelcircuit van het apparaat niet. • Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de vakken van het apparaat, als hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is gegeven. • Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door jonge kinderen of zieke personen zonder toezicht. • Om het risico op verstikking en opsluiting in de koelkast te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich erin te verstoppen. • Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (indien bijgeleverd). • Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. • Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, deze kunnen barsten. • Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. • Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. • Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers moeten op een waterleidingnet aangesloten worden dat uitsluitend drinkwater levert (met een waterleidingdruk van tussen de 0, 17 en 0, 81 Mpascals (1, 7 en 8, 1 bar)). • Draai de thermostaatknop een half teken naar de lagere cijfers wanneer u de voedingsmiddelen in het vriesvak zet, om een optimale invriesprocedure te bewerkstelligen. Apparaten met een vak In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden. Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: • de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. • De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd. • Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het lagetemperatuurvak. • De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. • Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. • De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd. MAANDEN VOEDSEL 41 33502003NL. fm Page 42 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM IJsblokjes maken • Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in het lagetemperatuurvak. • Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het lagetemperatuurvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken. [. . . ] ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie" Opsporen van storingen"). Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur. Vermeld de volgende gegevens: •de aard van de storing, •het model, •het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat), •uw volledige adres, •uw telefoonnummer. Opmerking: Het omkeren van de deur van het apparaat door onze klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt. De deur kan niet omgekeerd worden bij modellen met een frontale handgreep. INSTALLATIE • Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WME1899 DFC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WME1899 DFC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag