Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WM1510 W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WM1510 W. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WM1510 W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WM1510 W te teleladen.


WHIRLPOOL WM1510 W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (17162 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL WM1510 W PRODUCTFICHE (50 ko)
   WHIRLPOOL WM1510 W ENERGIELABEL (95 ko)
   WHIRLPOOL WM1510 W PRODUCTINFORMATIEBLAD (361 ko)
   WHIRLPOOL WM1510 W PRODUCT FICHE (51 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WM1510 W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool . [. . . ] (°F) van 50 tot 90 van 61 tot 90 van 61 tot 100 van 61 tot 110 • Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat of van andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken. € Gebruik geen andere mechanische, elektrische of chemische systemen die het ontdooiproces versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen. € Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de vakken van het apparaat, als hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is gegeven. € Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of zonder ervaring of kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens het gebruik instructies ontvangen van of begeleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. € Om het risico te vermijden dat kinderen in de koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich erin te verstoppen. € Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (niet op alle modellen). € Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze ijsbrand kunnen veroorzaken. GEBRUIK • Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. € Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers moeten op een waterleidingnet aangesloten worden dat uitsluitend drinkwater levert (met een waterleidingdruk van tussen de 0, 17 en 0, 81 MPa (1, 7 en 8, 1 bar)). De ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld. Belangrijk: In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden. indeling van de ingevroren levensmiddelen De ingevroren producten opbergen en indelen in de vriezer. Het is raadzaam de bewaardatum op de verpakking aan te geven, om te zorgen dat het product tijdig geconsumeerd zal worden. MAANDEN VOEDSEL Tips voor het bewaren van diepvriesproducten Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: • de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. € De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd. € De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. € Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. de uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. € De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd. Fm Page 41 Tuesday, October 27, 2009 2:11 PM Verwijderen van de laden • Trek de laden zo ver mogelijk uit, til hen een stukje op en haal hen weg. [. . . ] € Verzeker u ervan dat de vriezer niet is aangesloten op het elektriciteitsnet, en dat hij leeg is. € Wij adviseren om het omkeren van de deuren met twee personen uit te voeren. benodigd gereedschap • Kruiskopschroevendraaier • Rechte schroevendraaier • Steek- of pijpsleutel van 8 mm en 10 mm. Kantel de koelkast/vriezer achterover om bij de onderkant te kunnen komen, zonder dat het apparaat een hoek van meer dan 45º helt, en zet hem tegen verpakkingsmateriaal van piepschuim of soortgelijk materiaal om te voorkomen dat de koelleidingen op de achterkant van de koelkast/vriezer beschadigd raken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WM1510 W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WM1510 W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag