Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WHM3911 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WHM3911. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WHM3911 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WHM3911 te teleladen.


WHIRLPOOL WHM3911 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (128 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL WHM3911 INSTALLATIE INSTRUCTIE (698 ko)
   WHIRLPOOL WHM3911 PRODUCT FICHE (48 ko)
   WHIRLPOOL WHM3911 INSTRUCTION FOR USE (147 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WHM3911GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wacht enkele minuten voordat u de deur van het apparaat opnieuw opent. INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR Stel met behulp van de thermostaat de correcte temperatuur in. Voer de volgende procedure uit om de temperatuur van het product in te stellen • Draai de thermostaatknop op stand 1 als u een minder lage bewaringstemperatuur wenst in te stellen. • Draai de thermostaatknop op stand 6 / als u een lagere bewaringstemperatuur wenst in te stellen. [. . . ] Als de stroom gedurende langere tijd uitvalt: • Open de deur van de vriezer niet, behalve om de vrieselementen (indien beschikbaar) boven op het ingevroren voedsel aan de rechter- en linkerkant van de vriezer te plaatsen. Op deze manier kunt u de snelheid waarmee de temperatuur stijgt beperken. VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN • Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt. • Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, omdat het glas kan breken. • Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, omdat deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. • Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. • Installeer de vriezer niet op plaatsen waar deze aan direct zonlicht blootstaat of in de buurt van warmtebronnen; hierdoor neemt het energieverbruik toe. • Plaats geen spuitbussen of houders die drijfgas of brandbare stoffen bevatten in het apparaat. • Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het product of andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken. • Installeer het product waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het product. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, die gebaseerd zijn op de klimaatklasse die op het typeplaatje staat aangegeven (Fig. Het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik. • Het is raadzaam het apparaat aangesloten te laten, ook als het voor korte tijd leeg is. • Let er bij het verplaatsen van het apparaat op dat de vloer niet beschadigd wordt (bv. Om het apparaat makkelijker te kunnen verplaatsen, wordt geadviseerd om het indien mogelijk eerst leeg te maken. Opmerking: Het apparaat moet door twee of meerdere personen worden verplaatst en geïnstalleerd. • Gebruik geen andere mechanische systemen of middelen om het ontdooiproces te versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen. • Gebruik geen elektrische apparaten aan de binnenkant van het apparaat, behalve als dit aanbevolen is door de fabrikant. • Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door kinderen onder de 8 jaar en • • • • • • • • personen met beperkte fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens, of zonder ervaring of kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens het gebruik instructies ontvangen van of begeleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Om het risico van opsluiting en verstikking te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich hierin te verstoppen. De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd personeel of door de Klantenservice worden gewijzigd of vervangen. [. . . ] Het koelcircuit bevat R134a (HFC) of R600a (HC), zie serienummerplaatje in het apparaat. Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt; het koelgas zit in een hermetisch verzegeld systeem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WHM3911

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WHM3911 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag