Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WHE28333

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WHE28333. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WHE28333 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WHE28333 te teleladen.


WHIRLPOOL WHE28333 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1017 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL WHE28333 (845 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WHE28333

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] G. Ventilatierooster van de motor aan de zijkant. Gebruiksaanwijzing SCHEMA VAN HET BEDIENINGSPANEEL (Fig. 2) 1. Rood lampje: als dit knippert, is er een alarmsituatie (zie de paragraaf “STORINGEN OPSPOREN”). 2. Blauw lampje: als dit brandt, is de functie “6th Sense” ingeschakeld (zie de paragraaf “Functie 6th Sense”). 3. Groene lampjes: geven aan dat het apparaat werkt op de ingestelde temperatuur. [. . . ] • De aanwijzingen op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd. Opmerking: Ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij het ontdooide levensmiddel gebruikt wordt voor de bereiding van een gerecht dat gekookt wordt. Nadat het ontdooide levensmiddel gekookt is, mag het opnieuw worden ingevroren. Als de stroom gedurende langere tijd uitvalt: • Open de deur van de vriezer niet, behalve om de vrieselementen (indien beschikbaar) boven op het ingevroren voedsel aan de rechter- en linkerkant van de vriezer te plaatsen. Op deze manier kunt u de snelheid waarmee de temperatuur stijgt beperken. VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN • Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt. • Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, omdat het glas kan breken. • Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, omdat deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. • Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. • Installeer de vriezer niet op plaatsen waar deze aan direct zonlicht blootstaat of in de buurt van warmtebronnen; hierdoor neemt het energieverbruik toe. • Plaats geen spuitbussen of houders die drijfgas of brandbare stoffen bevatten in het apparaat. • Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het product of andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken. • Installeer het product waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het product. • Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, die gebaseerd zijn op de klimaatklasse die op het typeplaatje staat aangegeven (Fig. Het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik. • Het is raadzaam het apparaat aangesloten te laten, ook als het voor korte tijd leeg is. • Let er bij het verplaatsen van het apparaat op dat de vloer niet beschadigd wordt (bv. Om het apparaat makkelijker te kunnen verplaatsen, wordt geadviseerd om het indien mogelijk eerst leeg te maken. Opmerking: Het apparaat moet door twee of meerdere personen worden verplaatst en geïnstalleerd. • Gebruik geen andere mechanische systemen of middelen om het ontdooiproces te versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen. [. . . ] 9. De ijslaag op de binnenwanden van de vriezer is niet overal even dik. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool. Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz. ) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WHE28333

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WHE28333 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag