Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WHE2535 F GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WHE2535 F. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WHE2535 F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WHE2535 F te teleladen.


WHIRLPOOL WHE2535 F GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (262 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL WHE2535 F PRODUCT FICHE (50 ko)
   WHIRLPOOL WHE2535 F INSTRUCTION FOR USE (262 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WHE2535 FGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NL GEBRUIKSAANWIJZING • Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor de elektrische aansluiting. • Verwijder de vier beschermdelen tussen de deur en het apparaat. 3) • Controleer of de dop voor de afvoer van het dooiwater (indien aanwezig) op de juiste manier geplaatst is (E). • Om de maximale prestaties te verkrijgen en schade te voorkomen bij het openen van de deur van het apparaat, dient een afstand van tenminste 7 cm van de voorwand en 7 cm van de zijkanten te worden vrijgelaten. [. . . ] Schakel, minstens 24 uur voordat u verse levensmiddelen invriest, de functie snelvriezen ("Shopping") in, door herhaaldelijk op de toets (4) te drukken tot beide groene lampjes (3) gaan knipperen. Leg het in te vriezen voedsel in het vriesvak en houd de deur gedurende 24 uur gesloten. Na verloop van die tijdsperiode kunnen de levensmiddelen als ingevroren worden beschouwd. De functie snelvriezen ("Shopping") kan uitgeschakeld worden door op toets (4) te drukken en een andere temperatuursinstelling te kiezen. Als u dit niet doet, wordt de functie na ongeveer 50 uur automatisch uitgeschakeld, waarbij de laatst gekozen instelling (die gedurende minstens 1 minuut ingeschakeld is geweest) voordat de instelling "Shopping" werd gekozen, wordt hersteld. Classificatie van de ingevroren levensmiddelen Leg de ingevoren levensmiddelen in de vriezer en classificeer ze; geadviseerd wordt om de datum van conservering op de verpakking te schrijven, zodat u weet voor welke datum u het product moet consumeren. Adviezen voor het bewaren van diepvriesproducten Let bij het kopen van diepvriesproducten op de volgende punten: • De verpakking moet intact zijn, omdat voedsel in beschadigde verpakkingen bedorven kan zijn. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het product niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. • Diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd. • Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. • De aanwijzingen op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd. Opmerking: • Ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij het ontdooide levensmiddel gebruikt wordt voor de bereiding van een gerecht dat gekookt wordt. Nadat het ontdooide levensmiddel gekookt is, mag het opnieuw worden ingevroren. Als de stroom gedurende langere tijd uitvalt: • Open de deur van de vriezer niet, behalve om de vrieselementen (indien beschikbaar) boven op het ingevroren voedsel aan de rechter- en linkerkant van de vriezer te plaatsen. Op deze manier kunt u de snelheid waarmee de temperatuur stijgt beperken. VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN • Zorg ervoor dat het apparaat tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt. • Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, omdat het glas kan breken. • Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, omdat deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. • Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. • Installeer de vriezer niet op plaatsen waar deze aan direct zonlicht blootstaat of in de buurt van warmtebronnen; hierdoor neemt het energieverbruik toe. [. . . ] Voer de "reinigingsprocedure van het STOP FROSTsysteem uit" • Controleer of het gat van de STOP FROST in de achterste buitenrand van de deur niet verstopt is 8. • Condensvorming is normaal onder bepaalde klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid hoger dan 85%) of als het apparaat geïnstalleerd is in vochtige en slecht geventileerde ruimtes. Dit heeft echter geen enkele negatieve invloed op de prestaties van de vriezer. • Controleer of het gat van de STOP FROST op de achterste buitenrand van de deur niet verstopt is MILIEUTIPS 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WHE2535 F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WHE2535 F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag