Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WH2010 A E PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WH2010 A E. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WH2010 A E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WH2010 A E te teleladen.


WHIRLPOOL WH2010 A E PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (454 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL WH2010 A E PRODUCTFICHE (49 ko)
   WHIRLPOOL WH2010 A E ENERGIELABEL (95 ko)
   WHIRLPOOL WH2010 A E PROGRAMMA OVERZICHT (338 ko)
   WHIRLPOOL WH2010 A E PRODUCTINFORMATIEBLAD (286 ko)
   WHIRLPOOL WH2010 A E PRODUCT FICHE (50 ko)
   WHIRLPOOL WH2010 A E PROGRAM CHART (452 ko)
   WHIRLPOOL WH2010 A E INSTRUCTION FOR USE (454 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WH2010 A EPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Groen lampje (indien aanwezig): wanneer dit lampje brandt, functioneert het apparaat. Oplichtende gele/oranje knop (indien aanwezig): schakelt de snelvriesfunctie in/uit. De indeling van het bedieningspaneel kan variëren afhankelijk van het model INVRIEZEN VAN LEVENSMIDDELEN Klimaatklasse SN N ST T Omg. (°C) Van 10 tot 32 Van 16 tot 32 Van 16 tot 38 Van 16 tot 43 Omg. [. . . ] Opmerking: Ontdooide of gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen moeten onmiddellijk worden geconsumeerd. Vries ze niet opnieuw in, tenzij het ontdooide levensmiddel gebruikt wordt voor de bereiding van een gerecht dat gekookt wordt. Nadat het ontdooide levensmiddel gekookt is, mag het opnieuw worden ingevroren. Als de stroom gedurende langere tijd uitvalt: • Open de deur van de vriezer niet, behalve om de vrieselementen (indien beschikbaar) boven op het ingevroren voedsel aan de rechter- en linkerkant van de vriezer te plaatsen. Op deze manier kunt u de snelheid waarmee de temperatuur stijgt beperken. NL • Is de verpakking van het onderstel van de vriezer GEBRUIKSAANWIJZING 2. Afdanken van het apparaat Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled . Dit apparaat is in overeenstemming verklaard met de Europese Richtlijn 2002/96/CE, Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen. Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Lever het apparaat in bij een erkend verzamelpunt; laat het apparaat zelfs niet voor enkele dagen onbewaakt achter, omdat het een bron van gevaar voor kinderen is. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Gegevens: Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a). Voor apparaten met isobutaan (R600a): Isobutaan is een natuurlijk gas dat geen invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. Conformiteitsverklaring • Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 90/128/CEE, 02/72/CE en met het reglement (CE) N. 1935/2004 • Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN • Verwijder de buitendop van het • Zorg ervoor dat het product na de installatie niet op afvoerkanaal (indien aanwezig) en plaats hem zoals aangegeven op de afbeelding. gebracht in overeenstemming met: - de veiligheidsvereisten van de Laagspanningsrichtlijn 73/23/CEE; - de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 89/336/CEE, gewijzigd door de Richtlijn 93/68/CEE. • De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënte werkende installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard. [. . . ] KLANTENSERVICE • Open het deksel van de vriezer zo weinig mogelijk. Voordat u contact opneemt met de Klantenservice: OPSPOREN VAN STORINGEN ONTDOOIEN VAN DE VRIEZER 1. Wij raden u aan de vriezer te ontdooien wanneer het ijs op • Is de stroom uitgevallen?Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak de wanden 5-6 mm dik is geworden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WH2010 A E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WH2010 A E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag