Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WBV34953 DFC S PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WBV34953 DFC S. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WBV34953 DFC S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WBV34953 DFC S te teleladen.


WHIRLPOOL WBV34953 DFC S PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1248 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL WBV34953 DFC S PRODUCTFICHE (51 ko)
   WHIRLPOOL WBV34953 DFC S PRODUCTINFORMATIEBLAD (407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WBV34953 DFC SPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het apparaat is voorzien van de ventilator kan het ook uitgerust worden met het antibacteriële filter. Haal het filter uit de doos, die zich in de crisper-lade bevindt (element 8) en plaats het in de afdekking van de ventilator (element 2b). De instructies voor de vervanging zijn bij het filter gevoegd. BEDIENINGSPANEEL 1. 9. Temperatuurlampjes Pictogram / knop Aan / Stand-by Pictogram 6th Sense Fresh Control Pictogram / knop Nachttarief Pictogram / knop Temperatuur Pictogram Deur Open Knop Reset / Pictogram Alarm Pictogram Toetsenblokkering Pictogram / knop Fast Cool FIN PL CZ SK H RUS BG RO UKR CA PRODUCTINFORMATIEBLAD FUNCTIES Aan / Stand-by Deze functie dient om zowel de koelkast als het vriesvak Aan of in Stand-by te zetten. [. . . ] Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de knop Aan/Stand-by 3 seconden lang ingedrukt. Alle pictogrammen wordt uitgeschakeld, behalve de achtergrondverlichting van het pictogram Aan/Standby , om aan te duiden dat het apparaat in Stand-by staat. Als het apparaat in Stand-by staat, werkt de binnenverlichting van de koelkast niet. Bedenk wel dat het apparaat op deze manier niet van de elektrische voeding wordt afgekoppeld. Druk gewoon op de knop Aan/Stand-by om het apparaat terug in te schakelen. Koelkasttemperatuur Om de Koelkasttemperatuur aan te passen, drukt u op de knop Temperatuur . Hiermee kunt u het gewenste temperatuurniveau instellen, van warmst naar lager naar koudst . De temperatuurinstelling wordt voor beide vakken tegelijk uitgevoerd - koelkast en vriezer. Bij de eerste inschakeling van het apparaat wordt de fabrieksinstelling gekozen - de gemiddelde stand. lage temp. NL (gewoonlijk 's nachts), wanneer energie in grote hoeveelheden beschikbaar is en minder kost dan overdag (alleen in bepaalde landen met een systeem met meerdere tarieven op basis van piek- en daluren vraag naar de tarieven bij uw energiemaatschappij). Druk op de knop Fast Cool om de snelkoelfunctie in of uit te schakelen. De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door opnieuw op de knop Fast Cool te drukken. Opmerking: - De snelkoelfunctie (Fast Cool) moet ook op AAN worden gezet voordat u vers voedsel in het vriesvak zet, om de vriescapaciteit zo groot mogelijk te maken. Nachttarief: Met de functie Nachttarief kunt u het energieverbruik van het apparaat concentreren tijdens de daluren D GB F NL E P I GR S N PRODUCTINFORMATIEBLAD gaat na ongeveer 15 seconden zonder actie weer uit; het pictogram "6th Sense Fresh Control" blijft zichtbaar. Om de functie uit te schakelen, houdt u de knoppen Temperatuur en Fast Cool tegelijkertijd minstens 3 seconden ingedrukt tot het geluidssignaal klinkt. De functie Slimme Display wordt automatisch uitgeschakeld na een stroomuitval of na verschijning van een storingsalarm. Het is belangrijk om te onthouden dat het apparaat door deze functie niet van de elektrische voeding wordt afgekoppeld. NL Toetsenblokkering Als deze functie is ingeschakeld, kunnen de instellingen niet per ongeluk gewijzigd worden en kan het apparaat niet per ongeluk uitgezet worden. Om de toetsen te blokkeren, drukt u 3 seconden lang op de knop Reset tot het pictogram Toetsenblokkering op het display wordt weergegeven: er klinkt een geluidssignaal ter bevestiging dat de functie is geselecteerd. De toetsen kunnen met dezelfde procedure worden ontgrendeld, totdat het symbool Toetsenblokkering wordt uitgeschakeld. STORINGEN EN ALARMINDICATIES: Werkingsalarmen In het geval van werkingsalarmen worden deze eveneens weergegeven in de temperatuurlampjes (b. v. Het geluidssignaal wordt geactiveerd, het pictogram Alarm licht op en de 3 middelste lampjes in de temperatuurlampjes knipperen naargelang de hieronder beschreven storingscode: Storingscode Error 2 Error 3 Error 6 Legenda Lampje uit Visualisatie RC-instelpunten knipperen aan/uit bij 0, 5 sec. [. . . ] De toetsen kunnen met dezelfde procedure worden ontgrendeld, totdat het symbool Toetsenblokkering wordt uitgeschakeld. STORINGEN EN ALARMINDICATIES: Werkingsalarmen In het geval van werkingsalarmen worden deze eveneens weergegeven in de temperatuurlampjes (b. v. Het geluidssignaal wordt geactiveerd, het pictogram Alarm licht op en de 3 middelste lampjes in de temperatuurlampjes knipperen naargelang de hieronder beschreven storingscode: Storingscode Error 2 Error 3 Error 6 Legenda Lampje uit Visualisatie RC-instelpunten knipperen aan/uit bij 0, 5 sec. Lampje knippert stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. x2 x3 x6 ALARM DEUR OPEN De pictogrammen Deur Open en Alarm knipperen en het geluidssignaal klinkt. Het alarm wordt geactiveerd als de deur van de koelkast langer dan 2 minuten open blijft staan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WBV34953 DFC S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WBV34953 DFC S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag