Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WBE33252 NF W GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WBE33252 NF W. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WBE33252 NF W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WBE33252 NF W te teleladen.


WHIRLPOOL WBE33252 NF W GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (100 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL WBE33252 NF W ENERGIELABEL (96 ko)
   WHIRLPOOL WBE33252 NF W PRODUCTFICHE (51 ko)
   WHIRLPOOL WBE33252 NF W PRODUCTINFORMATIEBLAD (372 ko)
   WHIRLPOOL WBE33252 NF W PRODUCT-INFORMATIEBLAD (807 ko)
   WHIRLPOOL WBE33252 NF W PRODUCT FICHE (52 ko)
   WHIRLPOOL WBE33252 NF W PROGRAM CHART (838 ko)
   WHIRLPOOL WBE33252 NF W INSTRUCTION FOR USE (112 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WBE33252 NF WGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afdanken van het apparaat Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken. • Gebruik geen andere mechanische, elektrische of chemische systemen die het ontdooiproces versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen. • Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de vakken van het apparaat, als hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is gegeven. • Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of zonder ervaring of kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens het gebruik instructies ontvangen van of begeleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Om het risico te vermijden dat kinderen in de koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet worden toegestaan in het product te spelen of zich erin te verstoppen. • Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (niet op alle modellen). • Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze ijsbrand kunnen veroorzaken. GEBRUIK • Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. • Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers moeten op een waterleidingnet aangesloten worden dat uitsluitend drinkwater levert (met een waterleidingdruk van tussen de 0, 17 en 0, 81 MPa (1, 7 en 8, 1 bar)). De ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld. • Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. • Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, omdat glazen potten of flessen kunnen barsten. • Leg onverpakt voedsel niet tegen de interne onderdelen van de koelkast of het vriesvak aan. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien bovenstaande adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen. AANBEVELINGEN VOOR ALS HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT Korte afwezigheid Als u korter dan drie weken afwezig bent, is het niet nodig het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen. Consumeer de bederfelijke voedingsmiddelen en vries de andere voedingsmiddelen in. Langdurige afwezigheid Verwijder alle levensmiddelen uit het apparaat als u langer dan drie weken afwezig bent. Sluit de waterleiding naar de automatische ijsmaker tenminste één dag van tevoren af. Bevestig enkele houten of plastic blokken met plakband aan de bovenzijde van beide deuren en laat de deuren open staan, zodat in beide vakken voldoende lucht kan circuleren. Verpak ze zorgvuldig en zet ze aan elkaar vast met plakband om te voorkomen dat ze tegen elkaar klapperen of kwijtraken. Sluit beide deuren en plak ze met plakband dicht en plak ook de voedingskabel met plakband aan het apparaat vast. Stroomuitval Wend u bij stroomuitval tot het plaatselijke energiebedrijf om informatie te krijgen over de duur van de stroomstoring. Als er op de voedingsmiddelen ijskristallen zichtbaar zijn, kunnen ze opnieuw worden ingevroren, ook al zullen de smaak en het aroma waarschijnlijk anders zijn. Als de voedingsmiddelen niet meer in goede staat zijn, kunt u ze beter weggooien. [. . . ] Door de deur te openen gaat de vochtigheid die in de buitenlucht aanwezig is, het apparaat binnen. Hoe vaker de deur geopend wordt, des te sneller zal het vocht zich ophopen, in het bijzonder als het vertrek zelf erg vochtig is. • Als de kamer erg vochtig is, is het normaal dat de vochtigheidsgraad in de koelkast toeneemt. Als de deuren niet sluiten of niet correct open gaan: • Controleer of de deur niet geblokkeerd wordt door levensmiddelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WBE33252 NF W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WBE33252 NF W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag