Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WBA34272 DFC W PRODUCTKAART

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WBA34272 DFC W. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WBA34272 DFC W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WBA34272 DFC W te teleladen.


WHIRLPOOL WBA34272 DFC W PRODUCTKAART: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (51 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL WBA34272 DFC W PRODUCTINFORMATIEBLAD (656 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WBA34272 DFC WPRODUCTKAART

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Technische gegevens Installatie Elektrische aansluiting Bescherming van het milieu IKEA GARANTIE 81 83 84 86 86 87 Uw eigen veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk. Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende termen: GEVAAR! [. . . ] Druk, met knop A op “0”, tegelijkertijd op de toetsen “+” en “-” gedurende 5sec. Na de activering van de beveiliging kan de ovenfunctie niet meer worden gebruikt. Herhaal de handelingen onder punt 1 om de beveiliging uit te schakelen. WAARSCHUWING: als op het display wordt weergegeven maar niet knippert, betekent dit niet altijd dat de oven is uitgeschakeld Let daarom goed op. nEDERLANDS 75 Tabel ovenfuncties Functie 0 Beschrijving functie Inschakeling van het ovenlampje. Met deze functie verkrijgt u een gelijkmatig bruine en knapperige korst en bodem. Voor het bakken van taarten met een vloeibare vulling (hartig of zoet) op één steunhoogte en pizza's op één of twee steunhoogtes. Bij bereiding op twee steunhoogtes wordt geadviseerd om de gerechten halverwege de bereiding van plaats te verwisselen voor een gelijkmatiger resultaat. nEDERLANDS 75 Tabel ovenfuncties Functie 0 Beschrijving functie Inschakeling van het ovenlampje. Aanbevolen wordt om de tweede steunhoogte vanaf de bodem te gebruiken voor bereidingen op één enkele steunhoogte. Gebruik de eerste en derde steunhoogte voor bereidingen op twee bakplaten. Om de deur gemakkelijker te kunnen reinigen kunt u deze verwijderen (zie ONDERHOUD). € Het bovenste verwarmingselement van de grill (zie ONDERHOUD) kan omlaag worden gezet (alleen bij bepaalde modellen) om de bovenkant van de ovenruimte te kunnen reinigen. OPMERKING: tijdens langduriger bereidingen van gerechten die veel water bevatten (pizza, groenten, enz. ) kan zich condens vormen op de binnenkant van de deur en rond de afdichting. Neem de condens af met een doek of een spons als de oven afgekoeld is. Accessoires • Laat de accessoires na gebruik weken in water met afwasmiddel. € Voedselresten kunnen met een afwasborstel of met een sponsje worden verwijderd. Reiniging van de achterwand en de katalytische zijpanelen (indien aanwezig): BELANGRIJK: gebruik geen bijtende i of schurende reinigingsmiddelen, ruwe borstels, pannensponsjes of ovensprays die het katalytische oppervlak zouden kunnen beschadigen, waardoor dit zijn zelfreinigende eigenschappen verliest. € Laat de oven ongeveer een uur leeg werken op een temperatuur van 200 °C, met de heteluchtfunctie. Til de twee vergrendelingen van de scharnieren omhoog en naar voren tot ze niet verder kunnen (Fig. Sluit de deur tot de blokkering (A), til hem op (B) en draai hem (C) tot de deur loshaakt (D) (Fig. [. . . ] De door IKEA aangestelde servicedienst zal het product onderzoeken en uitsluitend ter eigen beoordeling bepalen of het gedekt wordt door deze garantie. Als het defect blijkt te zijn, zal de IKEA servicedienst of de erkende servicedienst via het eigen bedrijf, uitsluitend ter eigen beoordeling, ofwel het defecte product repareren of het vervangen door eenzelfde of een vergelijkbaar product. € Opzettelijke schade of schade door verwaarlozing, schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, foutieve installatie of aansluiting op een verkeerd voltage, schade veroorzaakt door chemische of elektrochemische reactie, roest, corrosie of waterschade, schade veroorzaakt door overmatig kalkgehalte van de watertoevoer, schade veroorzaakt door abnormale omgevingsomstandigheden. € Niet-functionele en decoratieve onderdelen die niet van invloed zijn op het normale gebruik van het apparaat, inclusief eventuele krassen en mogelijke kleurverschillen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WBA34272 DFC W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WBA34272 DFC W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag