Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WAT STUTTGART/1 PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WAT STUTTGART/1. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WAT STUTTGART/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WAT STUTTGART/1 te teleladen.


WHIRLPOOL WAT STUTTGART/1 PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (177 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL WAT STUTTGART/1 PROGRAM CHART (175 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WAT STUTTGART/1PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Normaal vervuilde, sterke en temperatuurbestendige weefsels van katoen en linnen (beddengoed, tafellakens, ondergoed, overhemden etc. ). gemaakt van polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) of gemengde weefsels met katoen. Licht vervuilde bovenkleding en sportkleding van katoen, polyester, polyamide of gemengd katoen. Alleen in de machine wasbare wollen stukken met een zuiver scheerwoletiket. [. . . ] Vermindering van de centrifugeersnelheid • Aan ieder programma wordt automatisch een maximum centrifugeersnelheid toegekend. • Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen. Toets Start Selectie Met de Start selectie kan de machine draaien wanneer de gebruiker dat wenst, bijvoorbeeld ’s nachts wanneer de elektriciteit goedkoper is. • Druk op de toets “Start selectie” om de starttijd uit te stellen met 1 tot 19 uur; • Druk op de knop “Start”. Het lampje “Start selectie” knippert totdat het programma begint. • De aanduiding van de uitsteltijd verdwijnt wanneer het programma start, en wordt vervangen door de resterende tijd. • Het aantal ingestelde uren kan later worden verminderd door opnieuw op de toets “Start selectie” te drukken. • Stel het gewenste programma en de extra functie in en druk op de startknop. BLOKKEREN VAN DE DEUR Terwijl het programma draait kan de deur worden geopend om nog meer wasgoed toe te voegen. De deur vergrendelt automatisch tijdens alle spoel- en centrifugeercycli. Als het programma wordt gestopt of als de stroom uitvalt, zal de deurvergrendeling na ongeveer 1 minuut worden geopend. AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA • De resterende tijd staat op “0:00” en alle lampjes van de programmafases staan op “Uit”. Open de deur en de kleppen van de trommel, en haal het wasgoed uit de machine. Programma’s met voorwas duren ongeveer 5 tot 20 min. De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC 60 456. Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden in relatie met de druk en de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed. * De resttijdindicator kan op soortgelijke wijze afwijken van de cijfers in de tabel, aangezien hij de huishoudelijke omstandigheden op dat moment in aanmerking neemt. ** Om de watertemperatuur te verlagen wordt er wat koud water toegevoegd aan het einde van het hoofdwasprogramma, voordat het water wordt afgepompt. 1. 3. WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN TOEVOEGEN Doe het wasmiddel en de nabehandelingsproducten als volgt in het bakje: correspondeert met het ingestelde programma gaan branden. DRUK OP DE KNOP(PEN) VAN EVENTUEEL GEWENSTE EXTRA FUNCTIES Het lampje gaat branden. Er klinkt een geluidssignaal als de combinatie van het programma en de extra functies niet mogelijk is. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt bij het instellen. Voorwasknop • Alleen voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld zand, korrelig vuil) gevoelig. Knop Spoelen Intensief • Het spoelwaterniveau en de programmatijd nemen toe voor een betere spoeling. • Deze functie is met name geschikt voor gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby’s en van personen die last hebben van allergische reacties. [. . . ] Als het programma voltooid is, gaat het corresponderende lampje uit. SLUIT DE DEUR EN STEL HET PROGRAMMA IN 1. Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma met de voorgedefinieerde temperatuur. De “Resttijd”-indicator geeft de duur van het gekozen programma aan (in uren en minuten) en het controlelampje van de startknop knippert. De programmafasewijzer en de voorgedefinieerde centrifugeersnelheid die AUTOMATISCHE VEILIGHEIDSFUNCTIES / STORINGEN Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidsfuncties, die snel eventuele storingen kunnen herkennen en signaleren, waarna op de juiste manier gereageerd wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WAT STUTTGART/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WAT STUTTGART/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag