Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WAA 1610 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WAA 1610. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL WAA 1610 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL WAA 1610 te teleladen.


WHIRLPOOL WAA 1610 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (325 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL WAA 1610 INSTALLATIE (404 ko)
   WHIRLPOOL WAA 1610 INSTALLATION (404 ko)
   WHIRLPOOL WAA 1610 INSTALLAZIONE (404 ko)
   WHIRLPOOL WAA 1610 GUIDE D'INSTALLATION (404 ko)
   WHIRLPOOL WAA 1610 AUFSTELLUNGSANLEITUNG (404 ko)
   WHIRLPOOL WAA 1610 PRODUCT-INFORMATIEBLAD (177 ko)
   WHIRLPOOL WAA 1610 INSTALLATION (404 ko)
   WHIRLPOOL WAA 1610 PROGRAM CHART (179 ko)
   WHIRLPOOL WAA 1610 INSTRUCTION FOR USE (342 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL WAA 1610GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stel de Klantenservice op de hoogte • Het netsnoer mag alleen worden vervangen door de Klantenservice • De wasmachine mag alleen voor de beschreven toepassingen in het huishouden worden gebruikt • Minimale afmetingen behuizing: Breedte: Hoogte: Diepte: 600 mm 825 mm 600 mm 44 Black Process Plate 4nl15161. fm5 Page 45 Tuesday, March 19, 2002 6:15 PM Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen 1. Verpakking • De verpakking is 100% recycleerbaar en is voorzien van het recyclingssymbool. Houdt u aan de plaatselijke voorschriften bij het weggooien van het verpakkingsmateriaal 3. Algemene adviezen • Laat de wasmachine niet aangesloten op het elektriciteitsnet wanneer u hem niet gebruikt • Draai de kraan dicht • Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert • Reinig de buitenkant van de wasmachine met een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen • Open de deur nooit met kracht en ga er niet op staan • Laat kinderen niet met de wasmachine spelen of in de trommel klimmen (zie ook op de volgende pagina het hoofdstuk “Kinderbeveiliging”) • Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. [. . . ] 1 liter water in de wasmiddellade om het Eco-systeem weer in te schakelen. Steek de stekker weer in het stopcontact. 50 Black Process Plate 4nl15161. fm5 Page 51 Tuesday, March 19, 2002 6:15 PM Onderhoud en Reiniging Behuizing en bedieningspaneel • Kunnen afgenomen worden met een zachte vochtige doek • U kunt hierbij een klein beetje neutraal schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel) gebruiken • Maak de oppervlakken droog met een zachte doek Deurafdichting • Indien nodig met een vochtige doek reinigen • Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichtingen Filter • Controleer en reinig het filter regelmatig, tenminste twee of drie keer per jaar, zie “Het filter verwijderen”) Doseerbakje wasmiddel 1. Druk de hendel in het voorwasbakje naar beneden en haal de lade eruit. Verwijder de inzetstukken (de sifon van het wasverzachtervak en het gekleurde inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel). Plaats de onderdelen terug en breng de wasmiddellade terug op zijn plaats. Plaats de wasmiddellade terug in de wasmachine. De filters in de wateraansluiting Controleer en reinig het filter regelmatig. Draai de kraan dicht en schroef de watertoevoerslang los van de kraan. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan. Trek het filter van de wasmachineaansluiting met behulp van een combinatietang eruit en reinig het. Open de waterkraan en controleer of de verbindingen niet lekken. Voor wasmachines met waterstopslang 1. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan. Open de waterkraan en controleer of de verbindingen niet lekken. 51 Black Process Plate 4nl15161. fm5 Page 52 Tuesday, March 19, 2002 6:15 PM Het opsporen van storingen Uw wasmachine is, afhankelijk van het model, uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden. De wasmachine stopt tijdens het programma (verschilt afhankelijk van het model). Controleer of: • het “Spoelstop”-lampje knippert, of de “Spoelstop”-knop is ingedrukt; schakel deze extra functie uit door op de knop te drukken • er een ander programma is geselecteerd en de “Start/ Pauze”-knop knippert. Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de “Start/Pauze”-knop • de deur geopend is en het “Start/Pauze”-lampje knippert. Sluit de deur en druk nogmaals op de “Start/ Pauze”-knop • de “Aan/Uit”-knop ingedrukt is en het lampje brandt • het veiligheidssysteem van de wasmachine geactiveerd is (zie de tabel “Storingsindicatoren”) De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren. Controleer of: • de wasmachine waterpas en stevig staat op alle vier de pootjes • de transportbeugels verwijderd zijn. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportbeugels verwijderd worden De wasmachine start niet en er brandt geen lampje. Controleer of: • de stekker in het stopcontact zit • het stopcontact goed functioneert (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan om dit te testen) Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of niet voldoende gecentrifugeerd. De wasmachine beschikt over een detectie- en correctiesysteem wanneer het apparaat niet in evenwicht staat. badmat, badjas), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft. • Als het wasgoed na het centrigureren nog te nat is op het eind van het programma, voeg dan kleinere stukken wasgoed toe en herhaal de centrifugeercyclus • Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus blokkeren. Houdt u aan de juiste dosering van wasmiddel • Controleer of centrifugeersnelheid “0” is geselecteerd de wasmachine start niet. . . (afhankelijk van het model). . . en het “Start/ Pauze”-lampje knippert Controleer of: • de deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging) • de “Start/Pauze”-knop ingedrukt is . . . en het “Start/Pauze”-lampje gaat branden (voor modellen met een digitaal display verschijnt er een streep). Controleer of: • er een programma is geselecteerd Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade. Controleer of: • de sifon op de juiste manier geïnstalleerd is en schoon (zie “Onderhoud en Reiniging”) • er voldoende water instroomt. [. . . ] In dit geval geeft het digitale display (indien aanwezig) afwisselend “A” en “F” weer. Bij modellen zonder een display voor storingen wordt de Waterstop-storing gedetecteerd wanneer de wasmachine weer aangezet wordt. Trek de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de waterkraan dichtgedraaid is. Kantel het apparaat voorzichtig voorover om het verzamelde water van de onderkant van het apparaat weg te laten stromen. Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er een storing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL WAA 1610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL WAA 1610 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag