Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL UW6 F2C WB PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL UW6 F2C WB. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL UW6 F2C WB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL UW6 F2C WB te teleladen.


WHIRLPOOL UW6 F2C WB PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (302 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL UW6 F2C WB ENERGIELABEL (96 ko)
   WHIRLPOOL UW6 F2C WB PRODUCTINFORMATIEBLAD (442 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL UW6 F2C WBPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Beknopte Handleiding Lees de Gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. 1 2 3 10 4 5 6 7 11 NL VRIESCONTROLE-controlelamje 6th SENSE FREEZE CONTROL-controlelamje 6th Sense / Freeze Control is een geavanceerde technologie die vriesbrand verlaagt en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur. Aan/Stand-by-toets Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de toets 3 seconden ingedrukt. [. . . ] Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt. Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van het diepvriescompartiment lichten op. SCHARNIERZIJDE DEUR OMKEREN - zie meegeleverde Gebruiksaanwijzing (Versie_2) Het wordt aanbevolen om de scharnierzijde van de deur met twee personen om te keren. Er is geen omkering van de scharnierzijde voorzien voor: - modellen met geïntegreere handgreep - modellen met glaspaneel in de deur. Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen per model verschillen. TABEL MET ALARMEN ALARMTYPE Alarm deur open Signaal Het geluidsalarm wordt geactiveerd en het controlelampje Alarm knippert. Oorzaak De deur heeft langer dan 2 minuten open gestaan. Oplossing Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen. Temperatuuralarm Het temperatuurdisplay knippert (°C) en het controlelampje Alarm blijft aan. De binnentemperatuur is niet toereikend. Druk op de stopalarmtoets het controlelampje alarm ; het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay knippert en blijft branden tot een temperatuur van < -10 °C is bereikt. Lange blackout-alarm Het symbool Blackout-alarm blijft aan , het controlelampje Alarm knippert en het temperatuurdisplay (°C) knippert en duidt de hoogste temperatuur aan die tijdens de stroomuitval werd bereikt. De letter “F” knippert op het display (°C). Langdurige stroomstoring waardoor de binnentemperatuur kan oplopen tot 0 °C. Druk op de stopalarmtoets het controlelampje alarm ; het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay knippert en blijft branden tot een temperatuur van < -10 °C is bereikt. Functiestoring Storing in het product. Neem contact op met de klantenservice. AE BG CZ DK NL FI FR DE GR HU IT KZ NO PL PT RO RU SK ES SE UA GB 400010844875 195138709. 00 Gedrukt in Italië 01/16 - Whirlpool® Geregistreerd handelsmerk/TM Handelsmerk van Whirlpool group of companies - © Copyright Whirlpool Europe s. r. l. Alle rechten voorbehouden- http://www. whirlpool. eu Eco Night- functie (nachttarief) / VRIESCONTROLE-controlelamje Eco Night-functie Druk op te toets om de functie Eco Night te activeren/ deactiveren. [. . . ] Wanneer Snel vriezen is ingeschakeld wordt de functie "Freeze Control" afgeremd totdat de Snel vriezenfunctie is uitgeschakeld (zie de Gebruiksaanwijzing). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL UW6 F2C WB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL UW6 F2C WB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag