Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL UGI 1041/A GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL UGI 1041/A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL UGI 1041/A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL UGI 1041/A te teleladen.


WHIRLPOOL UGI 1041/A GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (198 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL UGI 1041/A PRODUCT DATA SHEET (243 ko)
   WHIRLPOOL UGI 1041/A PRODUCT FICHE (50 ko)
   WHIRLPOOL UGI 1041/A INSTRUCTION FOR USE (215 ko)
   WHIRLPOOL UGI 1041/A LIBRO DE INSTRUCCIONES (198 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL UGI 1041/AGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ] • Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die van het vorige apparaat. • De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd personeel worden gewijzigd of vervangen. • Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst. 28 LEER UW APPARAAT KENNEN Het apparaat dat u hebt aangeschaft met het , symbool, maakt het mogelijk om op perfecte wijze vers en gekookt voedsel in te vriezen, ijsblokjes te maken en diepvriesprodukten of ingevroren voedsel te bewaren. We raden u aan deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u de beschrijving van het apparaat en nuttige wenken om de beste prestaties te verkrijgen bij het invriezen en bewaren van voedsel. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (Fig. Knop voor het regelen van de temperatuur in de vrieskast (thermostaat) 6. Schakelaar voor geluidssignaal bji open deur (indien aanwezig) B) Manden voor het invriezen en bewaren van diepvriesprodukten. Enkele modellen beschikken over houders met koelvloeistof(eutectica): Haal hen weg van de achterkant van de korf (C) en plaats hen dicht bij elkaar in de korf zelf. Eventuele schade, opgelopen tijdens het transport, moet binnen 24 uur na aflevering van het apparaat aan de leverancier gemeld worden. Het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte installeren, ver weg van warmtebronnen zoals kachels, fornuizen, direct zonlicht, enz. Indien dit soort installatie niet mogelijk is, houdt u zich dan aan de volgende zij - afstanden: a) tussen apparaat en gas: minimum 30 cm. Een andere mogelijkheid bestaat uit het aanbrengen van isolatiepanelen (te koop in speciaalzaken) tussen het apparaat en het fornuis. Het apparaat moet op een vlakke en stevige vloer geïnstalleerd worden, de aanwijzingen opvolgend die vermeld zijn op de mal die zich binnenin het apparaat bevindt. Laat de vrieskast een paar uur staan vóór het in gebruik nemen: maak intussen de binnenkant schoon met een vochtige spons gedrenkt in een oplossing van lauw water en azijn en breng eventuele meegeleverde accessoires aan. Attentie: De stekker voor het elektrisch aansluiten van het apparaat moet ook na de installatie bereikbaar zijn om deze indien nodig uit het stopcontact te kunnen nemen. Indien de stekker niet bereikbaar is, het apparaat met het elektrisch net verbinden door een tweepolige schakelaar met een opening van tenminste 3 mm tussen de conctacten, deze schakelaar op een bereikbare plaats aanbrengen. 29 ELEKTRISCHE AANSLUITING EN IN GEBRUIK NEMEN Controleer of de netspanning op het typeplaatje dat zich in de vriesruimte bevindt, overeenkomt met de netspanning van de woning. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan personen of voorwerpen, welke door het niet opvolgen van dit voorschrift kan ontstaan. Wanneer het apparaat aangesloten is, en de thermostaatknop niet ingesteld is op symbool •, gaan het groene en het rode controlelampje 1 en 2 branden (Fig. Het groene controlelampje blijft steeds branden en betekent dat het apparaat in werking is. Het rode controlelampje blijft branden tot de goede werkingstemperatuur bereikt is. Did lampje gaat weer branden wanneer de temperatuur in de vrieskast stijgt door het vaak of lang openen van de deur, en wanneer het apparaat geladen wordt met vers, in te vriezen voedsel. In did geval, de snelvriesschakelaar aanzetten tot het rode controlelampje uitgaat. Did houdt op wanneer het rode controlelampje uitgaat of wanneer het snelvriezen ingeschakeld wordt (geel controlelampje brandt). [. . . ] Om onnodige service diensten, met de daaraan verbonden kosten te vermijden, raden wij u aan als volgt te handelen: 1. Indien de temperatuur in het apparaat niet laag genoeg is en het rode alarmlampje flikkert of continu blijft branden. Controleer of: • De deur perfect sluit • De thermostaat op de juiste stand staat (zie hoofdstuk "Regelen van de temperatuur") • Het apparaat niet te dicht bij warmtebronnen staat • De lucht vrij kan circuleren door de ventilatie - openingen • Er niet te veel rijp op de wanden van de vrieskast is. 11) geplaatst aan de linker onderkant, wordt aangeraden deze uit te trekken en schoon te maken met een borstel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL UGI 1041/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL UGI 1041/A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag