Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL TGZ 5757 C/IXL GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL TGZ 5757 C/IXL. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL TGZ 5757 C/IXL handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL TGZ 5757 C/IXL te teleladen.


WHIRLPOOL TGZ 5757 C/IXL GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1202 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL TGZ 5757 C/IXLGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Voorzie nadat het apparaat is geïnstalleerd alle polen van een meerpolige stroomonderbreker met contactafscheiding (minimaal 3 mm) voor een volledige ontkoppeling onder overspanningscategorie III; de stroomonderbreker moet worden opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de nationale bedradingsregels. - Het netsnoer moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat het in zijn behuizing is geplaatst, aan te sluiten op het stopcontact - Gebruik alleen flexibele of starre metalen leidingen voor de gasaansluiting. - Indien vervanging van het netsnoer noodzakelijk is, mag dit uitsluitend worden vervangen door een netsnoer dat dezelfde eigenschappen heeft als het oorspronkelijke snoer van de fabrikant (type H05V2V2-F 90°C). Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. [. . . ] • Na aansluiting op de gastoevoer moeten de leidingen met zeepsop worden gecontroleerd op lekkages. Nu kunt u de branders aansteken en de knoppen van de hoogste stand in de laagste stand draaien, om de stabiliteit van de vlam te controleren. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET WAARSCHUWING WAARSCHUWING Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. • De elektrische aansluiting dient te worden gerealiseerd volgens de plaatselijke voorschriften. L Aarde (geel/groen) N • • BELANGRIJK: de gegevens over de spanning en de stroomopname staan op het typeplaatje vermeld. MONTAGE Gebruik beschermhandschoenen om het omtrekoppervlak schoon te maken en breng vervolgens de meegeleverde afdichtingen op de kookplaat aan, zoals op de afbeelding. Breng beide zij-afdichtingen (2) en de hoodfafdichting (1) aan. 2 1 B Plaats de kookplaat in de opening in het werkblad, die gemaakt is volgens de maten die zijn aangegeven in de Gebruiksaanwijzing. OPMERKING: het netsnoer moet lang genoeg zijn om de kookplaat naar boven naar buiten te kunnen halen. Gebruik voor het vastzetten van de kookplaat de bijgeleverde beugels (A). Plaats de beugels in de desbetreffende boringen aangegeven met de pijl (B), en zet hen vast met behulp van hun schroeven, al naargelang de dikte van het werkblad (zie de volgende afbeeldingen) Bovenzijde 20 - 30 mm Bovenzijde 31 - 50 mm AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASSOORTEN WAARSCHUWING Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. Als het apparaat bedoeld is om te werken met ander gas dan de soort die op het typeplaatje en het informatielabel bovenop de kookplaat wordt vermeld, dan moet u SERVICE bellen en vragen of de sproeiers kunnen worden vervangen. • De sproeiers moeten worden vervangen door de Klantenservice of door een gekwalificeerd monteur. • Corrigeren van de minimale afstelling van de kranen moet worden uitgevoerd door SERVICE na vervangen van de sproeiers. OPMERKING: Gebruik drukregelaars die geschikt zijn voor de gasdruk die in de Gebruiksaanwijzing staat aangegeven. OPMERKING: als er vloeibaar gas (G30/G31) wordt gebruikt, moet de G H schroef voor de laagste stand zo ver mogelijk worden aangehaald. BELANGRIJK: als de branderknoppen moeilijk draaien, neem dan contact op met de Klantenservice voor vervanging van de branderkraan, als blijkt dat deze defect is. Verwijder de roosterelementen en brander/ringen/doppen en knoppen (zie BIJLAGE A). Verwijder de bouten voor bevestiging van de brander op de bovenste afdekking. Na het verwijderen van de bovenste afdekking heeft u toegang tot de brandersproeier. Draai de bout (H) los om de positie (X) van de gasinlaatkoppeling (G) te regelen ten opzichte van de sproeier. Dit hoeft alleen te worden gedaan wanneer de koppeling (G) is verwijderd of afmeting (X) niet is uitgelijnd volgens de tabel. F + Minimaal stromingsniveau gaskranen regelen Het regelen van het minimale stromingsniveau moet worden uitgevoerd met de kraan in de laagste positie (kleine vlam) . Verwijder de bedieningsknop en stel de bouten op de kraan als volgt af (zie de tekening) om te zorgen dat het minimale niveau correct wordt geregeld: 1. Draai bij ingeschakelde branders de knoppen van de maximale stand stand om de stabiliteit van de vlam te controleren. naar de minimale REFERENTIES LOKALE VOORSCHRIFTEN De installatie moet worden uitgevoerd volgens de norm NBN D51-003. KLANTENSERVICE Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt wanneer u de klantenservice belt: - type storing of probleem; - exact model (te vinden op het label op het instructie-/garantieboekje); - servicenummer; dit is het nummer dat u aantreft na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het label op het instructie-/garantieboekje; - uw volledige adres en telefoonnummer. Alle geëmailleerde en glazen onderdelen moeten worden gereinigd met warm water en een neutraal reinigingsmiddel. [. . . ] De beveiliging waarmee de brander is uitgerust zal het gas afsluiten als de brander per ongeluk uitgaat (door tocht, tijdelijk onderbreken van de gastoevoer, gemorste vloeistoffen etc. ). Als de brander na deze tijd niet blijft branden, wacht dan minstens een minuut voordat u hem opnieuw probeert aan te steken. Als een brander per ongeluk uitgaat, draai de bedieningsknop dan dicht en wacht minimaal één minuut voordat u de brander opnieuw probeert aan te steken. OPMERKING: als specifieke omstandigheden van de gastoevoer het moeilijk maken om de gasbrander aan te steken, wordt geadviseerd om de handelingen te herhalen, maar nu terwijl de knop op de kleine vlam is ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL TGZ 5757 C/IXL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL TGZ 5757 C/IXL zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag