Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL TGZ 3407-1 IN GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL TGZ 3407-1 IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL TGZ 3407-1 IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL TGZ 3407-1 IN te teleladen.


WHIRLPOOL TGZ 3407-1 IN GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (245 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL TGZ 3407-1 IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD (138 ko)
   WHIRLPOOL TGZ 3407-1 IN PROGRAM CHART (137 ko)
   WHIRLPOOL TGZ 3407-1 IN INSTRUCTION FOR USE (243 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL TGZ 3407-1 INGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of de indicaties van de knoppen in uit stand staan x nadat u de kookplaat heeft gebruikt, en sluit de hoofdkraan van de gasleiding of het kraantje van de gasfles. Attentie: het deksel (voor zover dit aanwezig is) zou kunnen breken wanneer het oververhit raakt. Waarschuwing: de rubberen beschermpootjes op de pannenroosters vormen een gevaar voor jonge kinderen: zij zouden hierin kunnen stikken. [. . . ] De elektrische ontsteking functioneert niet: y Is de stroom uitgevallen? TECHNISCHE SERVICE-DIENST Voordat u contact opneemt met de Service-dienst: 1. Controleer of u de storingen niet zelf kunt oplossen (Zie: “Opsporen van Storingen”). Geef daarbij door: x het soort storing x het model x het Service-nummer (het getal bevindt zich na het woord SERVICE op het serienummerplaatje dat onder de kookplaat is aangebracht, en op de garantie). Voor reparaties onder garantie dient u zich altijd te wenden tot door de fabrikant gemachtigde servicecentra, zoals in de garantievoorwaarden wordt aangegeven. In het geval dat u de reparatie laat uitvoeren door technici die niet behoren tot een door de fabrikant gemachtigd servicecentrum, dient u zich een bewijs van de verrichte werkzaamheden te laten afgeven en zich ervan te verzekeren dat de gebruikte onderdelen originele onderdelen van de fabrikant zijn. Volg deze basisregels als garantie voor de kwaliteit en de veiligheid van het produkt. l Voor reparaties onder garantie dient u zich altijd te wenden tot door de fabrikant gemachtigde servicecentra, zoals in de garantievoorwaarden wordt aangegeven. In het geval dat u de reparatie laat uitvoeren door technici die niet behoren tot een door de fabrikant gemachtigd servicecentrum, dient u zich een bewijs van de verrichte werkzaamheden te laten afgeven en zich ervan te verzekeren dat de gebruikte onderdelen originele onderdelen van de fabrikant zijn. volg deze basisregels als garantie voor de kwaliteit en de veiligheid van het produkt. 30 M 30 NL 67873 Y N C INSTALLATIE Technische informatie voor de installateur Deze kookplaat kan worden ingebouwd in een werkblad met 20 tot 50 mm dikte. Als er geen oven onder de kookplaat geplaatst is (alle geo `nstalleerde ovens moeten door ons zijn geproduceerd, en zijn voorzien van een koelsysteem), dient een scheidingspaneel te worden aangebracht op een afstand van minstens 20 mm tot de onderkant van de kookplaat. Opmerking: Controleer voor de installatie of de plaatselijke distributie-omstandigheden (gassoort en -druk) en de instellingen in overeenstemming zijn met de eigenschappen van de kookplaat (zie plaatje). x De afstand tussen de kookplaten een hoge kast moet minimaal 100 mm bedragen. x Voordat de kookplaat wordt aangebracht, moet het eventuele beschermfolie worden verwijderd. De bekleding van de wanden van aan de kookplaat grenzende meubels of apparaten moeten bestand zijn tegen de warmte (bescherming tegen verwarmingen “Y”, volgens de normen EN 60335-2-6). x x x De installatie moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende voorschriften. In het vertrek waarin de kookplaat wordt geı¨nstalleerd, moet voldoende lucht beschikbaar zijn voor een correcte verbranding van het gas (zie de tabel). De natuurlijke toestroming van de lucht moet geschieden via een voldoende grote opening die: - permanent aangebracht moet zijn in de ruimte die moet worden geventileerd met de buitenlucht in aanraking komt, uit de buurt van bronnen van vervuiling. - zodanig aangebracht moet zijn dat de openingen, zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde van de muur, niet verstopt kunnen raken (ook niet per ongeluk). [. . . ] Indien deze apparaten niet correct worden geinstalleerd, zou dat tot rechtsvervolging aanleiding kunnen geven. Het is in Uw veiligheidsbelang ervoor te zorgen dat deze voorschriften in acht worden genomen. De kookplaat moet worden geinstalleerd in overeenstemming met de Veiligheidsvoorschriften Gas (Installatie en Gebruik), de Bouwvoorschriften van het Ministerie van Milieu en de Bouwnormen (Schotland) (Consolidation) die zijn opgesteld door het Scottish Development Department. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL TGZ 3407-1 IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL TGZ 3407-1 IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag