Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL PRIMO 1407 UM PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL PRIMO 1407 UM. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL PRIMO 1407 UM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL PRIMO 1407 UM te teleladen.


WHIRLPOOL PRIMO 1407 UM PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1069 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL PRIMO 1407 UM ENERGIELABEL (146 ko)
   WHIRLPOOL PRIMO 1407 UM PRODUCTFICHE (60 ko)
   WHIRLPOOL PRIMO 1407 UM PRODUCTINFORMATIEBLAD (312 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL PRIMO 1407 UMPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiik een vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma. Bij 40 °C en 60 °C standaard katoenprogramma en de voordeligste programma als er gaat om gecombineerd verbruik van water en energie voor het wassen van katoenen kleding. Kortgedragen bovenkleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. [. . . ] De extra functie “Spoelstop” beëindigen: • Druk op de knop “Start/Pauze”; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma. • Indien u de stukken niet wilt centrifugeren, de programmakeuzeknop op het programma “Afpompen” zetten en de knop “Start/Pauze” nogmaals indrukken. Knop “Centrifugeren” • Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend. • Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen. • Als de centrifugeersnelheid “0” wordt ingesteld, wordt het centrifugeren aan het einde geannuleerd, maar wordt er wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen. Het water wordt dan alleen afgepompt. programma wijst hoe minder de lampjes gloeien. Het hangt van het gekozen programma, temperatuur en mogelijkheden af, zowel als van de hoeveelheid van het wasgoed. Om deze reden kan het voorgenomen niveau van het energieverbruik worden aangepast aan de hoeveelheid van het wasgoed. INDICATIE “DEUR OPEN” Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het gedeelte “Een programma dat wordt uitgevoerd annuleren (resetten) voor het einde van het programma” wanneer de deur om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma wordt uitgevoerd. EEN PROGRAMMA STARTEN Draai de kraan open en druk op de knop “Start/Pauze”. Het indicatielampje naast de knop “Start/Pauze” gaat branden. Als de belading van de wasmachine gecontroleerd wordt, of als de duur van het programma geactualiseerd wordt, toont de display de animatie. FOUTINDICATIES In geval van een storing lees “Handleiding voor het oplossen van problemen” in deze handleiding. “Waterkraan dicht”: nde klep is gesloten of de watertoevoer is ontoereikend. ”Service” : gebrek of storing van elektrische componenten. De toerental op de display knippert: onbalans bij het centrifugeren. BEËINDIGING VAN EEN CYCLUS Deze functie maakt het u het programma op een latere tijd te beëindigingen mogelijk. Druk de knoop om de tijd te kunnen kiezen wanneer het programma dient beëindigd te worden. Deze functie maakt u het mogelijk dat het wasgoed gewast op de concrete tijd was en dat u bijvoorbeeld de voordeligere nachttarieven voor het energiegebruik kunt kiezen. [. . . ] Als de combinatie van programma, extra functie(s) en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. 2. Kies het nieuwe programma eventuele extra functies en naar wens - een andere centrifugeersnelheid. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL PRIMO 1407 UM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL PRIMO 1407 UM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag