Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL PFV 90 W A PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL PFV 90 W A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL PFV 90 W A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL PFV 90 W A te teleladen.


WHIRLPOOL PFV 90 W A PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (73 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL PFV 90 W A PRODUCT FICHE (50 ko)
   WHIRLPOOL PFV 90 W A PROGRAM CHART (76 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL PFV 90 W APRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen. Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar dagen, aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit apparaat wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. [. . . ] • Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers moeten op een waterleidingnet aangesloten worden dat uitsluitend drinkwater levert (met een waterleidingdruk van tussen de 1, 7 en 8, 1 bar (25 en 117 PSI)). De ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld. • Installeer het product waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het product. • Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die van het vorige apparaat. • Het apparaat moet door twee of meerdere personen worden verplaatst en geïnstalleerd. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de klimaatklasse die op het typeplaatje staat aangegeven: het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik. Klimaatklasse SN N ST T Omg. (°F) Van 10 tot 32 Van 50 tot 90 Van 16 tot 32 Van 61 tot 90 Van 18 tot 38 Van 64 tot 100 Van 18 tot 43 Van 64 tot 110 • Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b. v. • Gebruik geen andere mechanische, elektrische of chemische systemen die het ontdooiproces versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen. • Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de koelkast niet. • Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de vakken van het apparaat, als hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is gegeven. • Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of zonder ervaring of kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens het gebruik instructies ontvangen van of begeleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Het is raadzaam de bewaardatum op de verpakking aan te geven, om te zorgen dat het product tijdig geconsumeerd zal worden. Tips voor het bewaren van diepvriesproducten Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: • de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. • De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd. • De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. • Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. • De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd. 36 Verwijderen van de laden • Trek de laden zo ver mogelijk uit, til ze een stukje op en haal ze weg. Voor meer ruimte kunnen de laden (behalve de onderste), de bijbehorende glijblokjes en het witte wegneembare rooster worden verwijderd (indien aanwezig) (Afb. 1) Controleer of de lading de grenswaarden (op de zijwanden van het product, indien aanwezig) niet overschrijdt. 1 Vak In dit vak mogen alleen ijsblokjes worden gemaakt en koudeaccu’s worden geplaatst, zoals weergegeven op Afb. 2 en Afb. 3, (indien aanwezig). Houd u voor de bewaartijd strikt aan de aanwijzingen op de verpakkingen van de diepvriesproducten. Afb. [. . . ] Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur. Vermeld de volgende gegevens: •de aard van de storing, •het model, •het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat), •uw volledige adres, •uw telefoonnummer en netnummer. Opmerking: Het omkeren van de deur van het apparaat door onze Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt. De deur kan niet worden omgekeerd op apparaten met een handgreep op de voorkant 39 INSTALLATIE • Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Installatie in een warme omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL PFV 90 W A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL PFV 90 W A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag