Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL NEVADA 1600 WP GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL NEVADA 1600 WP. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL NEVADA 1600 WP handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL NEVADA 1600 WP te teleladen.


WHIRLPOOL NEVADA 1600 WP GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (592 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL NEVADA 1600 WP KURZANLEITUNG (248 ko)
   WHIRLPOOL NEVADA 1600 WP PRODUCT-INFORMATIEBLAD (246 ko)
   WHIRLPOOL NEVADA 1600 WP PRODUCT FICHE (53 ko)
   WHIRLPOOL NEVADA 1600 WP PROGRAM CHART (245 ko)
   WHIRLPOOL NEVADA 1600 WP INSTRUCTION FOR USE (625 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL NEVADA 1600 WPGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Controleer of de accessoires en de bijgeleverde onderdelen allemaal aanwezig zijn. • Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz. ) buiten bereik van kinderen; het kan een bron van gevaar vormen. • Indien het apparaat voor aflevering is blootgesteld aan lage temperaturen, laat het apparaat dan eerst even op kamertemperatuur komen voordat u het in gebruik neemt. 1. Verwijderen van de verpakking en inspectie • Waterdruk (stroomdruk): 100-1000 kPa (1-10 bar). • Gebruik alleen nieuwe slangen om de wasmachine aan te sluiten op de watertoevoer. [. . . ] Haal de ringen van de gordijnen of doe de gordijnen met ringen in een katoenen zak. Behandeling van vlekken • Bloed, melk, eieren enz. worden in het algemeen verwijderd door de automatische enzymenfase van het programma. • Behandel hardnekkige vlekken indien nodig vooraf met een vlekkenmiddel. Verven en bleken • Gebruik alleen verf en bleekmiddelen die geschikt zijn voor wasmachines. • Plastic en rubberen onderdelen van de wasmachine kunnen gevlekt raken door verf of bleekmiddelen. Wasgoed in de machine doen 2. Maak alle zakken leeg Muntstukken, veiligheidsspelden e. d. Doe ritssluitingen, knopen of haken dicht; knoop de uiteinden van ceintuurs bijeen. 3. Sluitingen 1. Plaats de stukken wasgoed één voor één in de trommel zonder de machine te overladen. Houd u aan de maximale belading die te vinden is in de beknopte handleiding. Opmerking: als de wasmachine te vol wordt gestopt, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer. Sluit de deur. WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen!De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van: • Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas wanneer u de functie “Voorwas” heeft geactiveerd (indien aanwezig op uw model). • Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer u de functie “Start selectie” gebruikt (indien beschikbaar op uw wasmachine). • Maak de oppervlakken droog met een zachte doek. Deurafdichting • Maak de deurafdichting na iedere wasbeurt droog met een absorberende katoenen doek; zorg ervoor dat de deurafdichting helemaal droog is voordat u de deur van de lege wasmachine dichtdoet. • Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichting. Binnenste van het apparaat • Laat de deur na het wassen enige tijd open, zodat de binnenkant van het apparaat kan drogen. • Als u zelden of nooit op 95°C wast, adviseren wij om zo nu en dan een 95°C programma te laten draaien zonder wasgoed, met een klein beetje wasmiddel, om het apparaat van binnen schoon te houden. Filter • Controleer het filter regelmatig, minstens twee of drie maal per jaar, en reinig het (zie “Verwijderen van het filter/Afvoeren van restwater”). Watertoevoerslang(en) • Controleer de watertoevoerslang regelmatig op barsten of scheuren. • Controleer en reinig het filter in de toevoerslang regelmatig (zie “Reinigen van het filter in de watertoevoerslang(en)”). Gebruik geen brandbare vloeistoffen voor het reinigen van het apparaat. Doseerbakje wasmiddel Controleer en reinig het doseerbakje voor het wasmiddel regelmatig. Druk de hendel in het bakje voor hoofdwasmiddel naar beneden (zie de pijl omlaag) en haal de lade uit het vak. Verwijder de verdeler uit het bakje voor het hoofdwasmiddel door hem omhoog te trekken (zie de pijlen omhoog). Plaats de verdeler en het afdekrooster in de wasmiddellade en duw de lade terug in de hiervoor bestemde ruimte. NL 7 Black process 45. 0° 130. 0 LPI 30106330NL. fm Page 8 Thursday, January 14, 2010 12:19 PM Watertoevoerslang(en) (afbeelding A, B of C afhankelijk van het model) Controleer de slang regelmatig op barsten of scheuren. Als een toevoerslang schade vertoont, vervang deze dan door een nieuwe slang van hetzelfde type, verkrijgbaar bij onze Klantenservice of bij uw speciaalzaak. Als de watertoevoerslang van uw wasmachine overeenkomt met het model op afbeelding “B”, controleer dan regelmatig het inspectievenster van de veiligheidsklep: als dit rood is, dan is de waterstopfunctie van de slang ingeschakeld en moet de slang vervangen worden door een nieuw exemplaar. Een nieuwe slang is verkrijgbaar bij onze Klantenservice of bij uw speciaalzaak. Als de kleur van de slang plaatselijk intens wordt, is dit een indicatie dat er mogelijk een lek is in de slang, en dat hij vervangen moet worden Neem contact op met de Klantenservice of uw speciaalzaak voor een nieuwe slang. A Reinigen van het filter in de watertoevoerslang(en) 1. [. . . ] De wasmachine stopt in de corresponderende programmastap; haal de stekker uit het stopcontact en controleer of: • Er knikken in de afvoerslang zitten, of dat de slang om een anderen reden verstopt is. • Het filter of de pomp verstopt is (zie hoofdstuk “Verwijderen van het filter/Afvoeren van restwater”; laat het water afkoelen voordat u het afvoert uit het apparaat). Nadat het probleem verholpen is, selecteert en start u het programma “Afpompen” of drukt u minstens 3 seconden op de “Reset”-knop; daarna start u het gewenste programma opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie volgende hoofdstuk). “Waterkraan dicht” “Pomp schoonmaken” NL 10 Black process 45. 0° 130. 0 LPI 30106330NL. fm Page 11 Thursday, January 14, 2010 12:19 PM Rode indicatielampje brandt Indicatie op het display (indien aanwezig op uw machine) van “F02” tot “F35” (behalve “F24”) Beschrijving Oorzaken Oplossingen “Storing elektrische module” Selecteer en start het programma “Afpompen” of druk minstens 3 seconden lang op de “Reset”-knop. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL NEVADA 1600 WP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL NEVADA 1600 WP zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag