Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL NEVADA 1400/2 PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL NEVADA 1400/2. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL NEVADA 1400/2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL NEVADA 1400/2 te teleladen.


WHIRLPOOL NEVADA 1400/2 PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1974 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL NEVADA 1400/2 PRODUCTFICHE (62 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL NEVADA 1400/2PROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof. Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik bij voorkeur een speciaal vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma. [. . . ] • Soms kan het programma vóór de gekozen tijd tot het einde van de cyclus voltooid zijn (bijv. In dit geval draait de trommel het wasgoed regelmatig rond om het fris te houden totdat de gekozen vertraging is verstreken. De ronddraaifase kan op elk gewenst moment worden gestopt, door op een toets te drukken dan wel door de programmakeuzeknop rond te draaien; de animatie wordt gestopt en de deur wordt na ongeveer 1 minuut ontgrendeld zoals aangegeven op de display. KINDERSLOT Door het activeren van het kinderslot voorkomt u dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Het kinderslot kan niet in- of uitgeschakeld worden als de programmaknop op de “Uit/O”-stand staat. Om het kinderslot in te schakelen: • Draai de programmaknop op een programmastand, of laat een programma zoals gebruikelijk lopen. • Druk gelijktijdig op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool en houd deze enkele seconden lang ingedrukt. Op het display wordt kort een sleutelsymbool weergegeven om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld. Elke keer als u probeert een programma-instelling te veranderen terwijl het kinderslot is ingeschakeld, zal het sleutelsymbool even op het display verschijnen. het enige wat u kunt doen is de wasmachine uitschakelen door de programmaknop op de stand “Uit/O” te zetten. Om het kinderslot uit te schakelen gaat u op dezelfde manier te werk als bij het inschakelen. 53 53 53 STORINGSLAMPJES Raadpleeg bij storingen of onregelmatigheden het hoofdstuk “Problemen oplossen” in de gebruiksaanwijzing. “Assistentie”: defect of storing van een elektrisch onderdeel. Centrifugeertoerental op het display knippert: onbalans tijdens het centrifugeren. De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met IEC/EN 60456. Thuis kan dit variëren afhankelijk van de afzonderlijke watertoevoerdruk en -temperatuur, de belading en de wassoort. De aangegeven verbruiksgegevens zijn gebaseerd op een inlaatwatertemperatuur van ongeveer 15 °C door de koudwater-inlaatklep en de warmwater-inlaatklep (indien aanwezig). Indien uw wasmachine is uitgerust met een warmwater-inlaatklep, zal het energieverbruik afnemen als de machine via de klep op de warmwatervoorziening wordt aangesloten; de opwarmtijden worden dan korten, afhankelijk van de watertemperatuur in het warmwatersysteem. Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en lading aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens. De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werkingscondities op dat tijdstip (zie ook “Problemen oplossen” in de gebruiksaanwijzing). Vanwege energiebesparing kan de werkelijke watertemperatuur afwijken van de verklaarde cyclustemperatuur. ** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus voordat het water wordt afgepompt. *** Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed. UW FAVORIETE PROGRAMMA'S OPSLAAN Als er een programma-instelling is die u vaak gebruikt, dan biedt dit apparaat de mogelijkheid om voor elk programma een bepaalde instelling te bewaren, zodat het weer gebruikt kan worden door een enkele toets in te drukken. • Selecteer het gewenste programma, de temperatuur, centrifugeersnelheid en extra functie(s), druk de toets in en houd deze minimaal 3 seconden ingedrukt. [. . . ] Het nieuwe Druk nogmaals op de toets “Start/Pauze” programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma. CONTROLELAMPJE “DEUR OPEN” Voor de start en na het einde van een programma brandt het controlelampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan “Reset een lopend programma”. EEN PROGRAMMA STARTEN Draai de kraan open en druk op de “Start/Pauze” toets . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL NEVADA 1400/2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL NEVADA 1400/2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag