Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL MWD-201/301WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL MWD-201/301WH. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL MWD-201/301WH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL MWD-201/301WH te teleladen.


WHIRLPOOL MWD-201/301WH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (411 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL MWD-201/301WH (451 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL MWD-201/301WH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard. De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen. 2 NL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST VERWARM OF GEBRUIK GEEN ONTVLAMBARE MATERIALEN in of bij de oven. GEBRUIK UW MAGNETRON NIET om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. ALS MATERIAAL BINNEN OF BUITEN DE OVEN IN BRAND VLIEGT OF ALS ER ROOKONTWIKKELING IS, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af via de zekering of stroomonderbreker. [. . . ] GLAZEN DRAAIPLATEAU GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilen. Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager. MAGNETRONVERMOGEN KIEZEN VERMOGEN MAX (700 W) 600 W 400 W AANBEVOLEN GEBRUIK: VERWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen. VOORZICHTIG BEREIDEN VAN eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles. Laten sudderen van stoofschotels, smelten van boter. ONTDOOIEN ONTDOOIEN. (90 W) NL 5 DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN DE BEREIDING ONDERBREKEN Door de deur te openen kan de bereiding worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren. WANNEER U NIET VERDER WILT GAAN Haal het voedsel uit de oven, draai de instelknop op nul en sluit de deur. DE OVEN BEDIENEN q SELECTEER HET VERMOGEN EN DE FUNCTIE door de multifunctionele knop te draaien. w 5’ DRAAI DE INSTELKNOP naar rechts om de gewenste bereidingstijd in te stellen. De oven start automatisch. 10’ 25’ 15’ 20’ 6 NL KOOKTABEL HOE MEER VOEDSEL U WILT BEREIDEN, hoe langer de bereiding zal duren. Een vuistregel is dat de dubbele hoeveelheid voedsel bijna tweemaal zoveel tijd vergt. Voedsel op kamertemperatuur kookt sneller dan voedsel dat rechtstreeks uit de koelkast komt. ALS U MEERDERE STUKKEN VAN hetzelfde voedsel bereidt, bijvoorbeeld aardappelen in de schil, dient u deze in een kring in de oven te zetten, zodat ze gelijkmatig gaar worden. SOMMIGE VOEDINGSMIDDELEN ZIJN BEDEKT DOOR EEN SCHIL OF MEMBRAAN , bijvoorbeeld aardappels, appels en eidooiers. Prik in dergelijke gevallen met een vork of cocktailprikker in het voedsel om de druk te verminderen en openbarsten te voorkomen. KLEINERE STUKKEN VOEDSEL KOKEN SNELLER DAN GROTERE STUKKEN EN REGELMATIG gevormde stukken worden gelijkmatiger gaar dan onregelmatig gevormde stukken. SOORT VOEDSEL HOEVEELHEID VERMOGEN TIJD HET ROEREN EN OMSCHEPPEN VAN VOEDSEL zijn technieken die zowel voor traditioneel koken als het koken met de magnetron worden gebruikt om de warmte snel tot midden in het voedsel te verdelen en het overkoken bij de buitenranden te voorkomen. WANNEER U VOEDSEL MET EEN ONREGELMATIGE VORM of dikte bereidt, moet u het dunste gedeelte van het voedsel in de richting van het midden van het bord plaatsen, waar het als laatste verwarmd zal worden. VOEDSEL DAT VEEL VET EN SUIKER bevat zal sneller koken dan voedsel dat veel water bevat. Dit levert altijd een verbetering van het resultaat op aangezien de temperatuur op die manier gelijkmatig over het voedsel verdeeld zal worden. Controleer of het vleessap helder gekleurd is wanneer de bereidingstijd voorbij is. CONTROLEER of het vleessap helder gekleurd is wanneer de bereidingstijd voorbij is. PLAATS DEZE OP KEUKENPAPIER OP EEN BORD in 2 of 3 lagen en dek ze af met nog meer keukenpapier. [. . . ] Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product. HET SYMBOOL op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. AFDANKING moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL MWD-201/301WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL MWD-201/301WH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag