Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL MW A00 S GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL MW A00 S. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL MW A00 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL MW A00 S te teleladen.


WHIRLPOOL MW A00 S GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2715 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL MW A00 S MODE D'EMPLOI (2703 ko)
   WHIRLPOOL MW A00 S BEDIENUNGSANLEITUNG (2703 ko)
   WHIRLPOOL MW A00 S INSTRUCTION FOR USE (2703 ko)
   WHIRLPOOL MW A00 S INSTRUZIONI PER L'USO (2703 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL MW A00 SGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af met de zekering of stroomonderbreker. LAAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT ACHTER, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan verkolen of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en koken van voedsel. [. . . ] Door DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN HET BEREIDINGSPROCES ONDERBREKEN De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren, door de deur te openen. OM VERDER TE GAAN MET de bereiding Sluit de deur en druk EENMAAL op de starttoets. WANNEER U NIET VERDER WILT GAAN Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stoptoets ER KLINKT gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. OPMERKING: Opmerking: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is. DE AFKOELPROCEDURE kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven, worden onderbroken. 6 KLOK N L w r e t q LAAT DE DEUR OPEN TERWIJL U DE KLOK INSTELT. OPMERKING: Het display is leeg wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten, en na een stroomstoring. Indien de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de kooktijd wordt ingesteld. ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WENST TE VERWIJDERENals deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de stoptoets en vervolgens op de stoptoets. vOOR HET OPNIEUW INSTELLEN VAN DE KLOK bovengenoemde procedure volgen. KOOKWEKKER w q e GEBRUIK DEZE FUNCTIE als u een keukentimer nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg. WANNEER DE INGESTELDE tijd verstreken is, hoort u een geluidssignaal 7 N L MAGNETRONFUNCTIE w q e GEBRUIK DEZE FUNCTIEvoor normale bereiding en opwarmen van bijvoorbeeld groente, vis, aardappelen en vlees. ALS HET KOOKPROCES EENMAAL GESTART IS: Kunt u de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken. oOK HET VERMOGEN KAN WORDEN GEWIJZIGD , DOOR OP DE VERMOGENTOETS te drukken. Druk meerdere keren op de vermogentoets om het vermogen te veranderen. aLLE INSTELLINGEN KUNNEN , INDIEN GEWENST , tijdens de bereiding worden gewijzigd. HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN ALLEEN MAGNETRON VERMOGEN 750 W 500 W 350 W 160 W 0W AANBEVOLEN GEBRUIK: VERWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoof watergehalte. VOORZICHTIG BEREIDEN VAN eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles. 8 HANDMATIG ONTDOOIEN VOLG DE PROCEDUREVOOR “Koken en opwarmen met de magnetron” en kies 160 W om met de hand te ontdooien. Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden voedsel. N L BEVROREN VOEDSEL IN PLASTIC ZAKJES, plastic folie of verpakkingen van karton kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden wanneer de verpakking geen metalen delen bevat (bijvoorbeeld metalen bindstrips). [. . . ] dIT APPARAATis voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. HET SYMBOOLop het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL MW A00 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL MW A00 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag