Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL MEMPHIS 4587 SM PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL MEMPHIS 4587 SM. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL MEMPHIS 4587 SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL MEMPHIS 4587 SM te teleladen.


WHIRLPOOL MEMPHIS 4587 SM PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2423 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL MEMPHIS 4587 SM PRODUCTFICHE (61 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL MEMPHIS 4587 SMPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma's beperkt. Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA 5019 301 06484 Black process 45, 0° 150, 0 LPI 30106484NL. fm Page 2 Friday, May 13, 2011 5:23 PM VERBRUIKSGEGEVENS Programma Katoen Katoen* Katoen* Katoen Katoen* Jeans Synthetisch Synthetisch Fijne was Gemengde was Snelwas Wol Wol Handwas Lingerie Temperatuur (°C) 95 60 60 40 40 40 60 40 30 40 30 40 20 40 30 Belading (kg) 6, 0 6, 0 3, 0 6, 0 3, 0 5, 0 3, 0 3, 0 1, 5 3, 0 3, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 Water (l) 59*** 49 37 60 37 76 50*** 46 60 41 41 60 60 45 45 Energie Geschatte programmaduur (uren. min) zonder “Snel” met “Snel” (kWh) 1, 90 2:00 — 0, 78 4:00 2:30 0, 70 2:30 ** 0, 70 2:45 1:45 0, 60 2:30 ** 0, 70 3:00 2:00 0, 80 1:35 1:14 0, 50 1:20 0:59 0, 50 0:45 — 0, 50 1:00 — 0, 40 0:30 — 0, 50 0:45 — <0, 10 0:40 — 0, 50 0:40 — 0, 40 0:36 — Toets ”Spoelstop” • Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden om kreukvorming en verkleuring te voorkomen. • Deze functie is met name nuttig als u het centrifugeren wilt uitstellen tot een later tijdstip of als u alleen het water wilt laten afpompen. Opmerking: Het programma stopt op “Spoelstop” als het lampje “Spoelstop” in de indicatie voor het programmaverloop brandt. Het indicatielampje naast de toets “Start (Pauze)” knippert. [. . . ] Het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma. • Indien u de kleding niet wilt centrifugeren, de programmakeuzeknop op het programma “Afpompen” zetten en de toets “Start (Pauze)” indrukken. Toets “Centrifugeren” • Elk programma heeft een voorgedefinieerde centrifugeersnelheid; druk op de toets als u een andere centrifugeersnelheid wilt instellen. • Als u centrifugeersnelheid “0” kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt het water alleen afgepompt. Er wordt echter wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen. INDICATIE “DEUR OPEN” Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Raadpleeg het gedeelte “Een lopend programma voor het einde uitschakelen” wanneer de deur om welke reden dan ook moet worden geopend terwijl er een programma wordt uitgevoerd. STORINGSLAMPJES Raadpleeg bij storingen of onregelmatigheden het hoofdstuk “Problemen oplossen” in de gebruiksaanwijzing. “Service” De indicatie “Service” kan gaan branden door een storing in een elektrisch onderdeel. “Kraan dicht” De wasmachine heeft geen of onvoldoende watertoevoer; de waterkraan is mogelijk dicht of de watertoevoerslang geknikt. De afvoerslang kan geknikt zijn of het filter moet gereinigd worden (zie “Het filter reinigen” in de gebruiksaanwijzing). De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC/EN 60 456. Alle lampjes van de programmafasewijzer zijn uit en de indicatie “Deur open” brandt. Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen. START SELECTIE Met de functie “Start selectie” kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld 's nachts aan het voordelige elektriciteitstarief. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer u de functie “Start selectie” gebruikt. • Druk op de knop “Start selectie” om de gewenste vertragingstijd van 30 minuten tot 23 uur te selecteren. Op het display knipperen het symbool Start selectie en de punt tussen de uren en minuten. • De indicatie van de vertragingstijd verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende programmatijd. • Nadat u op de toets “Start/Pauze” heeft gedrukt, kan het aantal uren verminderd worden door opnieuw op de toets “Start selectie” te drukken. De “Start selectie” annuleren • Draai de programmakeuzeknop op een andere stand of druk op de toets “Start/Pauze” - de geselecteerde startselectie verdwijnt van het display. Druk nogmaals op “Start (Pauze)” als u het geselecteerde programma onmiddellijk wilt starten. DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE(S) KIEZEN Druk de knop van de gewenste extra functie in - het betreffende indicatielampje gaat branden. Als de combinatie van programma en extra functies niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. [. . . ] Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt. Toets “Voorwas” • Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig vuil). • Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas wanneer u de functie “Voorwas” heeft gekozen. Toets “Snel” • Hiermee kunt u sneller wassen doordat de programmaduur korter is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL MEMPHIS 4587 SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL MEMPHIS 4587 SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag