Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL MBI A40 OF GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL MBI A40 OF. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL MBI A40 OF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL MBI A40 OF te teleladen.


WHIRLPOOL MBI A40 OF GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4314 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL MBI A40 OF LIBRO DE INSTRUCCIONES (4314 ko)
   WHIRLPOOL MBI A40 OF MODE D'EMPLOI (4039 ko)
   WHIRLPOOL MBI A40 OF BEDIENUNGSANLEITUNG (4039 ko)
   WHIRLPOOL MBI A40 OF INSTRUCTION FOR USE (4039 ko)
   WHIRLPOOL MBI A40 OF INSTRUZIONI PER L'USO (4039 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL MBI A40 OFGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af met de zekering of stroomonderbreker. LAAT DE OVEN NIET ONBEWAAKT ACHTER, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan verkolen of vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en koken van voedsel. [. . . ] DE DEUR MOET WORDEN GEOPEND EN GESLOTEN bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Door DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN HET BEREIDINGSPROCES ONDERBREKEN De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren, door de deur te openen. OM VERDER TE GAAN MET de bereiding Sluit de deur en druk EENMAAL op de starttoets. WANNEER U NIET VERDER WILT GAAN Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stoptoets ER KLINKT gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. OPMERKING: Opmerking: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is. DE AFKOELPROCEDURE kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven, worden onderbroken. OPMERKING: Het display is leeg wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten, en na een stroomstoring. Indien de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de kooktijd wordt ingesteld. ALS U DE KLOK VAN HET DISPLAY WENST TE VERWIJDERENals deze eenmaal is ingesteld, dan drukt u opnieuw 3 seconden op de stoptoets en vervolgens op de stoptoets. KOOKWEKKER w q e GEBRUIK DEZE FUNCTIE als u een keukentimer nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg. WANNEER DE INGESTELDE tijd verstreken is, hoort u een geluidssignaal q w e STEL MET DE +/- TOETSEN de gewenste tijd in. ALS HET KOOKPROCES EENMAAL GESTART IS: Kunt u de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken. oOK HET VERMOGEN KAN WORDEN GEWIJZIGD , DOOR OP DE VERMOGENTOETS te drukken. Druk meerdere keren op de vermogentoets om het vermogen te veranderen. HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN ALLEEN MAGNETRON VERMOGEN 750 W AANBEVOLEN GEBRUIK: VERWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoof watergehalte. VOORZICHTIG BEREIDEN VAN eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles. 8 57 JET START HANDMATIG ONTDOOIEN VOLG DE PROCEDUREVOOR “Koken en opwarmen met de magnetron” en kies 160 W om met de hand te ontdooien. Ervaring zal u leren hoeveel tijd nodig is voor verschillende hoeveelheden voedsel. BEVROREN VOEDSEL IN PLASTIC ZAKJES, plastic folie of verpakkingen van karton kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden wanneer de verpakking geen metalen delen bevat (bijvoorbeeld metalen bindstrips). SCHEID VERSCHILLENDE STUKKEN VOEDSELmet stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (b. GEKOOKT VOEDSEL, STOOFPOTTEN EN VLEESSAUZEN ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien doorroert. [. . . ] Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. HET SYMBOOLop het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. AFDANKINGmoet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL MBI A40 OF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL MBI A40 OF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag