Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL KRIK 2204/1/A GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL KRIK 2204/1/A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL KRIK 2204/1/A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL KRIK 2204/1/A te teleladen.


WHIRLPOOL KRIK 2204/1/A GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1029 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL KRIK 2204/1/A PRODUCTKAART (51 ko)
   WHIRLPOOL KRIK 2204/1/A PRODUCT FICHE (51 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL KRIK 2204/1/AGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Druk drie seconden op de knop 'Vlees- en visvak' op het bedieningspaneel totdat het gele lampje uitgaat. Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, wordt aangeraden om het vlees- en visvak uit te schakelen en om de onderdelen eruit te verwijderen (behalve het schap boven de groente- en fruitladen). Afb. 2 30 “NULGRADENVAK” (afhankelijk van het model) Het 'nulgradenvak' is speciaal ontwikkeld om een lage temperatuur en een juiste vochtigheidsgraad te behouden teneinde verse levensmiddelen langer te kunnen bewaren (bijvoorbeeld vlees, vis, winterfruit en -groenten). In- en uitschakelen van het vak De temperatuur in het vak is ongeveer 0° als het vak ingeschakeld is. Druk voor de inschakeling van het vak langer dan één seconde op de knop die in de afbeelding is weergegeven totdat het symbool gaat branden. [. . . ] Reinig het vak en zijn onderdelen regelmatig met een doek en een oplossing van lauw water en specifieke neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast (zorg ervoor om het witte plastic schap onder de lade niet in het water onder te dompelen). Voordat u het vak schoonmaakt (ook de buitenkant), moet de lade zodanig worden verwijderd dat het vak van het elektriciteitsnet is losgekoppeld. Gebruik nooit schuurmiddelen. 32 HET GEBRUIK VAN HET VRIESVAK (indien aanwezig) In het vriesvak kunnen ook verse levensmiddelen ingevroren worden. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje. 1 is de aanbevolen plaats aangegeven voor levensmiddelen die ingevroren moeten worden, als er een rooster aanwezig is, als er geen rooster is bijgeleverd is de aanbevolen plaats aangegeven in Fig. • Plaats de levensmiddelen in het midden van het vak zonder dat ze in aanraking komen met de reeds ingevroren levensmiddelen, houd ze op een afstand van ongeveer 20 mm (fig. In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse, ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden. Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: • de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. • De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd. • Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak. • De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. • Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. • De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden opgevolgd. IJsblokjes maken • Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in vak . • Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken. • Om de ijsblokjes eenvoudig te verwijderen buigt u het bakje om. Fig. 2 33 ONTDOOIEN VAN HET APPARAAT Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met het ontdooien begint. De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand aan de binnenkant van de koelkast duidt erop dat het apparaat bezig is automatisch te ontdooien. [. . . ] • Maak de ventilatieroosters en de condensor op de achterkant van het apparaat regelmatig schoon met een stofzuiger of een borstel. • Reinig de buitenkant met een met water bevochtigde zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes, noch vlekkenmiddelen (bijv. Om de vorming van schimmel, onaangename luchtjes en roest te voorkomen moet de deur van het apparaat open blijven staan als het gedurende langere tijd niet gebruikt wordt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL KRIK 2204/1/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL KRIK 2204/1/A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag