Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL JC212WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL JC212WH. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL JC212WH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL JC212WH te teleladen.


WHIRLPOOL JC212WH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1257 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL JC212WH (421 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL JC212WH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg een erkende elektricien of onderhoudstechnicus als u de aardingsinstructies niet helemaal begrijpt of als u twijfelt of de magnetron goed is geaard. W NA DE AANSLUITING D A E OVEN KAN ALLEEN WORDEN GEBRUIKT als de ovendeur stevig is gesloten. ls de oven dicht bij de tv, radio of antenne is geplaatst, kan dit een SLECHTE TELEVISIE-ONTVANGST en radiostoring veroorzaken. E AARDING VAN DIT TOESTEL is verplicht. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsels aan personen of dieren of schade aan objecten, voortvloeiend uit het niet naleven van deze vereiste. D De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor problemen, veroorzaakt door het niet naleven van deze instructies door de gebruiker. 2 NL BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE in of in de nabijheid van de oven verwarmen of gebruiken. Dampen kunnen brandgevaar of ontploffing veroorzaken. EEN BRANDBARE MATERIALEN G het drogen van textiel, papier, kruiden, hout, bloemen of andere brandbare materialen. [. . . ] Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven. B O ken. IT PRODUCT NIET GEBRUIKEN in de buurt van een wasbak, in een vochtige kelder, in de nabijheid van een zwembad, of een soortgelijke omgeving. E OVENRUIMTE NIET GEBRUIKEN VOORZICHTIG R voor opslagdoel- einden. warm. Zorg dat u de verwarmingselementen binnenin de oven niet aanraakt. ERWIJDER METALEN SLUITSTRIPS van pa- IJDENS HET GEBRUIK , WORDT HET TOESTEL een magnetronkookboek voor informatie. LS U BABYVOEDING of vloeistoffen in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur conAADPLEEG ALTIJD A troleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden voorkomen. pieren of plastic zakken voordat u de zak in de oven plaatst. L et erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert! FRITUREN G EBRUIK UW MAGNETRON niet om te frituren, omdat u de temperatuur van de olie niet kunt regelen. om brandwonden te voorkomen wanneer u houders, ovenonderdelen en de pan na de bereiding aanraakt. Houd kleine kinderen uit de buurt. G EBRUIK OVENLAPPEN OF - HANDSCHOENEN 4 NL ACCESSOIRES ALGEMEEN ER ZIJN een aantal accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron. CONTROLEER VÓÓR GEBRUIK OF HET GEREI DAT U GEBRUIKT geschikt is voor de oven en crogolven doorlaat. KOOK- GROTE SCHALEN GEBRUIK DE STOP-TOETS VAN HET DRAAIPLATEAU wanneer u schalen gebruikt die zo groot zijn, dat ze niet vrij kunnen draaien in de oven. Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer u werkt met alleen magnetron en de functie Gratin. STOOMPAN GEBRUIK DE STOOMPAN MET HET STOOMROOSTER voor voedsel zoals vis, groenten en aardappelen. ROOSTER (Alleen verkrijgbaar voor specifieke modellen) GEBRUIK HET HOGE ROOSTER wanneer u bereidingen maakt met de grillfunctie. GEBRUIK HET LAGE ROOSTER wanneer u kookt met forced air of combi-ventilator. CRISPPLAAT (Alleen verkrijgbaar voor specifieke modellen) LEG HET VOEDSEL DIRECT OP DE CRISPPLAAT. Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crispplaat gebruikt. ZET GEEN KEUKENGEREI op de crispplaat omdat deze erg heet wordt en het gerei waarschijnlijk zal beschadigen. CRISPHANDGREEP (Alleen verkrijgbaar voor specifieke modellen) GEBRUIK DE MEEGELEVERDE SPECIALE CRISPHANDGREEP om de hete crispplaat uit de oven te halen. mi- ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN KOOKGEREI niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven. Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen. ALS EEN METAALHOUDEND ACCESSOIRE in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen. CONTROLEER ALTIJD of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start. Als het draaiplateau niet vrij kan draaien, moet u een kleinere schaal of de stopfunctie van het draadplateau gebruiken (zie Grote schalen). PLATEAUDRAGER GEBRUIK DE PLATEAUDRAGER als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats de plateaudrager in de oven. GLAZEN DRAAIPLATEAU GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU met alle bereidingsmethoden. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilen. [. . . ] ONDERHOUD MAG ALLEN WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSTECHNICUS . Het is gevaarlijk voor onbevoegde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven. VERWIJDER GEEN BESCHERMKAPPEN. MILIEUTIPS HET SYMBOOL op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL JC212WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL JC212WH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag