Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HOO M00 S PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HOO M00 S. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL HOO M00 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HOO M00 S te teleladen.


WHIRLPOOL HOO M00 S PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (431 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL HOO M00 S GEBRUIKSAANWIJZING (2161 ko)
   WHIRLPOOL HOO M00 S LIBRO DE INSTRUCCIONES (2161 ko)
   WHIRLPOOL HOO M00 S PROGRAM CHART (401 ko)
   WHIRLPOOL HOO M00 S MODE D'EMPLOI (2205 ko)
   WHIRLPOOL HOO M00 S INSTRUCTION FOR USE (2205 ko)
   WHIRLPOOL HOO M00 S BEDIENUNGSANLEITUNG (2205 ko)
   WHIRLPOOL HOO M00 S INSTRUZIONI PER L'USO (2205 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL HOO M00 SPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Volg de plaatselijke milieuvoorschriften op wanneer u het apparaat afdankt. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, schuimplastic etc. ) moet buiten het bereik van kinderen bewaard worden, omdat het gevaarlijk kan zijn. Product Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG, Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt helpt de gebruiker negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen. [. . . ] Om het risico op brand te voorkomen dient u alleen een metalen afvoerbuis te gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt. Voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Regelmatig onderhoud en schoonmaken van de kap is de beste garantie voor een goede werking en optimale prestaties. Reinig regelmatig de aanzettingen van de vuile oppervlakken om vetophoping te vermijden. Het vertrek moet voldoende geventileerd zijn, wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen werken. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd door een kanaal dat ook gebruikt wordt voor de afvoer van rook die geproduceerd wordt door apparaten op gas of andere brandstoffen, maar moet over een aparte afvoermogelijkheid beschikken. Alle nationale voorschriften betreffende de afvoer van lucht moeten in acht worden genomen, volgens art. Wanneer de afzuigkap tegelijk wordt gebruikt met toestellen die op gas of andere brandstoffen werken, mag de onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 4 Pa (4 x 10-5 bar). Laat tijdens het frituren de pan niet onbeheerd achter, omdat de kokende olie vlam kan vatten. Controleer of de lampjes voldoende afgekoeld zijn, voordat u ze aanraakt. De kap mag niet zonder correct gemonteerde lampjes worden gebruikt of achtergelaten, omdat er dan gevaar voor een elektrische schok bestaat. Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. De door de kap afgezogen lucht mag niet door de rookpijp van de verwarming of door het afvoerkanaal van apparaten die op gas of andere brandstoffen werken naar buiten worden geleid. 5019 618 33083/A D GB F NL E P I GR S N DK FIN PL CZ SK H RUS BG RO Elektrische aansluiting De netspanning moet overeenstemmen met de spanning die op het typeplaatje in de afzuigkap is vermeld. Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. In het geval dat de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als de stekker zich niet op een toegankelijke plek bevindt, dient u een tweepolige schakelaar te gebruiken die aan de geldende voorschriften voldoet en die de complete loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, volgens de installatievoorschriften. WAARSCHUWING: voordat u het circuit van de kap weer aansluit op de elektrische netvoeding en de juiste werking gaat controleren, altijd eerst controleren of de voedingskabel correct gemonteerd is en tijdens het installeren NIET in de behuizing beklemd is geraakt. Geadviseerd wordt om de kap te laten installeren door een erkende monteur. Reiniging van de afzuigkap WAARSCHUWING: Indien olie-/vetresten niet verwijderd worden (minstens eenmaal per maand) kan dit brand veroorzaken. Gebruik nooit schuurmiddelen of alcohol. Alvorens de klantenservice in te schakelen 1. [. . . ] Voer bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit om het schoongemaakte en goed afgedroogde filter opnieuw te monteren is. Lampje/lampjes: Verwijder de filters en vervang het doorgebrande lampje. Halogeenlampjes: Maak voor het optillen gebruik van een kleine schroevendraaier of ander geschikt gereedschap. 40 W - E14 ofwel halogeenlampjes (afhankelijk van het model) van max. 12V-20W - G4, die niet met de hand aangeraakt mogen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL HOO M00 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL HOO M00 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag