Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HDF VW00 S PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HDF VW00 S. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL HDF VW00 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HDF VW00 S te teleladen.


WHIRLPOOL HDF VW00 S PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (150 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL HDF VW00 S LIBRO DE INSTRUCCIONES (1768 ko)
   WHIRLPOOL HDF VW00 S PROGRAM CHART (148 ko)
   WHIRLPOOL HDF VW00 S MODE D'EMPLOI (1788 ko)
   WHIRLPOOL HDF VW00 S INSTRUCTION FOR USE (1788 ko)
   WHIRLPOOL HDF VW00 S BEDIENUNGSANLEITUNG (1788 ko)
   WHIRLPOOL HDF VW00 S INSTRUZIONI PER L'USO (1788 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL HDF VW00 SPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Na de installatie mogen de elektrische onderdelen niet voor de gebruiker toegankelijk zijn. • Raak het apparaat nooit met natte lichaamsdelen aan en maak hier nooit gebruik van als u blootvoets bent. • Het gebruik van het apparaat is niet toegestaan aan personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, sensoriële of geestelijke capaciteiten, of door personen zonder ervaring of kennis van het apparaat tenzij ze door personen, die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn, ingelicht zijn over het gebruik van het apparaat. • Technische assistentie voor de gebruikers: probeer nooit onderdelen van het apparaat te vervangen of te repararen tenzij dit specifiek in de handleiding aanbevolen wordt. [. . . ] Maak het apparaat onklaar voor gebruik, alvorens hem af te danken, door de voedingskabel af te knippen. • Neem voor overige informatie over de behandeling, de terugwinning of de recycling van huishoudelijke apparaten contact op met uw plaatselijke bestuur, de afhaaldienst van het huishoudelijk afval of de winkel waar u het apparaat gekocht heeft. BEWAAR DEZE INSTRUCTIE NL19 VOORBEREIDENDE MONTAGEINSTRUCTIES De afzuigkap is ontworpen voor de installatie en het gebruik in de " Filtrerende Versie". in installatiehandleiding) Filtrerende Versie (zie symbool De lucht wordt gefiltreerd door langs een of meerdere koolstoffilters te bewegen en wordt vervolgens in de omringende ruimte gerecycled. Belangrijk: Controleer dat de hercirculatie van de lucht omgehinderd plaatsvindt. Belangrijk: Als de afzuigkap niet voorzien is van koolstoffilters dienen deze besteld en vervolgens voor het gebruik geïnstalleerd te worden. De installatie van de afzuigkap dient te worden uitgevoerd uit de buurt van erg vuile ruimtes, ramen, deuren of warmtebronnen. De kap is uitgerust met al het noodzakelijke materiaal voor een installatie op het merendeel aan muren/plafonds. Het is hoe dan ook noodzakelijk door een gekwalificeerd technicus te laten controleren of de materialen voor het type muur/plafond geschikt zijn. INSTALLATIE Controleer, na het apparaat uit het verpakkingsmateriaal verwijderd te hebben, dat hij tijdens het transport niet beschadigd geraakt is. In het geval van problemen, neem contact op met de Dealer of de Klantendienst. Ter voorkoming van mogelijke beschadigingen raden we u aan om het apparaat voor de installatie uit de piepschuim base te verwijderden. De verplaating en de installatie van de afzuigkap dienen door twee of meerdere personen uit te worden gevoerd. De minimum afstand tussen het steunoppervlak van het kookapparaat en het laagste deel van de afzuigkap mag niet minder dan 60 cm zijn in het geval van elektrische fornuizen en 65 cm in het geval van gasfornuizen of gemengde fornuizen. Controleer tevens, voor de installatie de afstanden die in de handleiding van de kookplaat aangegeven staan. AANSLUITING OP HET ELEKTRISCHE NETWERK Controleer dat de spanning die op het serienummerplaatje van het product aangegeven staat overeenkomt met het elektrische netwerk. Dit plaatje bevindt zich aan de binnenkant van de afzuigkap en wordt zichtbaar door het antivetfilter te verwijderen. Eventuele vervangingen van de voedingskabel (type H05 RR- F3 x 1, 5 mm) mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Als het apparaat van een stekker voorzien is, sluit deze aan op een stopcontact dat met de van kracht zijnde normen overeenstemt en dat op een bereikbare plaats aangebracht is. Als het apparaat niet voorzien is van een stekker (directe aansluiting op het netwerk) of als het stopcontact aangebracht is op een onbereikbare plaats, installeer een bipolaire schakelaar die met de normen overeenstemt om de algehele loskoppeling van het netwerk in omstandigheden van de overspanningscategorie III, in overeenstemming met de installatieregels, mogelijk te maken. ALGEMENE AABEVELINGEN Voor het gebruik Verwijder de kartonnen beschermingen, het doorzichtige plastic folie en de stickers van de accessoires. Controleer dat het apparaat tijdens het transport niet beschadigd geraakt is. Tijdens het gebruik Plaats nooit gewichten op het apparaat aangezien deze hierdoor beschadigd zou kunnen raken. Stel het apparaat nooit bloot aan weersomstandigheden. NL20 MILIEUTIPS Verwerking verpakkingsmateriaal Het verpakkingsmateriaal kan volledig gerecycled worden, hetgeen aangegeven wordt door het recyclingssymbool . [. . . ] Voeg een aantal druppels afwasmiddel toe als de oppervlakken erg vuil zijn. Droog met een droge doek af. BELANGRIJK: maak geen gebruik van (metalen) schuursponsjes of metalen schrapers. Het gebruik hiervan kvan met de tijd de emaille oppervlakken beschadigen. • Maak gebruik van reinigingsmiddelen die specifiek voor de reiniging van het product zijn en houd u aan de aanwijzingen van de Fabrikant. BELANGRIJK: reinig de filters minstens eenmaal per maand om de olie- en vetresten te verwijderen. BESCHRIJVING VAN DE AFZUIGKAP 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL HDF VW00 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL HDF VW00 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag