Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HD VM00 60WF GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HD VM00 60WF. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL HD VM00 60WF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HD VM00 60WF te teleladen.


WHIRLPOOL HD VM00 60WF GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2114 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL HD VM00 60WF MODE D'EMPLOI (2130 ko)
   WHIRLPOOL HD VM00 60WF INSTRUCTION FOR USE (2130 ko)
   WHIRLPOOL HD VM00 60WF BEDIENUNGSANLEITUNG (2130 ko)
   WHIRLPOOL HD VM00 60WF INSTRUZIONI PER L'USO (2130 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL HD VM00 60WFGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Retire las protecciones de cartón, la película protectora y las etiquetas adhesivas de los accesorios. Información sobre seguridad Precauciones y recomendaciones generales • La instalación y la conexión eléctricas tienen que ser realizadas por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y respetando las normativas locales de seguridad. € Al perforar la pared, se debe prestar atención a fin de no dañar las conexiones eléctricas ni las tuberías. Si la campana está desprovista de clavija (conexión directa a la red) o la clavija queda en una zona inaccesible, un técnico deberá aplicar un interruptor bipolar según las normas que asegure la desconexión completa de la red en las condiciones establecidas por la categoría de sobretensión III, de conformidad con las normas de instalación. [. . . ] Indien de kap is voorzien van een stekker, dan moet deze worden aangesloten op een toegankelijk stopcontact dat aan de geldende voorschriften voldoet. Als de kap geen stekker heeft (directe aansluiting op het elektriciteitsnet) of als het stopcontact zich niet op een toegankelijke plek bevindt, moet u door een erkende monteur een tweepolige schakelaar laten installeren die aan de geldende voorschriften voldoet en die de volledige loskoppeling van het elektriciteitsnet in de overspanningscategorie III garandeert, in overeenstemming met de installatievoorschriften. Gebruik De kap is ontworpen voor installatie en gebruik als “Model met luchtafvoer naar buiten”, of als “Model met luchtrecirculatie”. Model met luchtafvoer naar buiten (zie het symbool in het installatieboekje) De bereidingsdampen worden afgezogen en naar buiten afgevoerd via een afvoerleiding (niet bijgeleverd), die gemonteerd is aan de afvoerpijp van de kap. Zorg ervoor dat de afvoerleiding goed gemonteerd is aan de luchtafvoerpijp, met behulp van een geschikt verbindingssysteem. belangrijk: Als het/de koolstoffilter(s) al geïnstalleerd is/zijn moet(en) dit/ze worden verwijderd. Model met luchtrecirculatie (zie het symbool in het installatieboekje) De lucht wordt gefilterd door één of meer koolstoffilters, en vervolgens teruggevoerd in de ruimte. Belangrijk: Als de kap zonder koolstoffilters geleverd is, dan moeten deze gemonteerd worden voordat de kap in gebruik genomen kan worden. De afzuigkap moet uit de buurt van zeer vuile plaatsen, ramen, deuren en warmtebronnen geïnstalleerd worden. De accessoires voor de bevestiging aan de wand zijn niet bijgeleverd omdat voor wanden van verschillende materialen verschillende soorten bevestigingsaccessoires nodig zijn. Gebruik bevestigingssystemen die geschikt zijn voor de wanden van uw huis en voor het gewicht van het elektrische huishoudelijke apparaat. 2 3 4 Bedieningspaneel A Bediening AAN/UIT verlichting B Bediening AAN/UIT motor / Keuzetoets afzuigvermogen 1 C Keuzetoets afzuigvermogen 2 D Keuzetoets afzuigvermogen 3 E Indicatielampje verlichting E A B C D Reiniging en onderhoud WAARSCHUWING - Gebruik nooit stoomreinigers. Als een dergelijk product per ongeluk in contact komt met het apparaat, verwijder het dan onmiddellijk met een vochtig doekje. Als de buitenkant zeer vuil is, voeg dan een paar druppels afwasmiddel toe aan het water. € Gebruik reinigingsmiddelen die speciaal bedoeld zijn voor afzuigkappen en volg de aanwijzingen van de fabrikant op. BELANGRIJK: reinig de filters minstens eenmaal per maand om olie- of vetresten te verwijderen. Reinigen van het vetfilter Het metalen vetfilter heeft een onbeperkte levensduur en moet eens per maand met de hand of in de afwasmachine NEDERLANDS 38 (kort programma met lage temperatuur) afgewassen worden. Bij afwassen in de afwasmachine kan het filter dof worden; dit heeft geen invloed op de filtercapaciteit. Verwijder de vetfilters: trek de handgreep met veerhaak naar beneden en haal het filter eruit. Nadat u het vetfilter heeft gereinigd, voert u voor de montage de bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit. verzeker u ervan dat het vetfilter het gehele afzuigoppervlak bedekt. Onderhoud koolstoffilter (als de afzuigkap geïnstalleerd wordt als versie met luchtrecirculatie) 1. [. . . ] • Onvoorziene schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen en het reinigen of deblokkeren van filters , afvoersystemen of wasmiddellades. € Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout. € Gevallen waarbij geen storing geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus. € Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangestelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen gebruikt zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL HD VM00 60WF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL HD VM00 60WF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag