Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HBN G710 W PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HBN G710 W. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL HBN G710 W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HBN G710 W te teleladen.


WHIRLPOOL HBN G710 W PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1350 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL HBN G710 W MODE D'EMPLOI (3593 ko)
   WHIRLPOOL HBN G710 W BEDIENUNGSANLEITUNG (3593 ko)
   WHIRLPOOL HBN G710 W INSTRUCTION FOR USE (3593 ko)
   WHIRLPOOL HBN G710 W INSTRUZIONI PER L'USO (3593 ko)
   WHIRLPOOL HBN G710 W PROGRAM CHART (1346 ko)
   WHIRLPOOL HBN G710 W MODE D'EMPLOI (3593 ko)
   WHIRLPOOL HBN G710 W INSTRUCTION FOR USE (3593 ko)
   WHIRLPOOL HBN G710 W BEDIENUNGSANLEITUNG (3593 ko)
   WHIRLPOOL HBN G710 W INSTRUZIONI PER L'USO (3593 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL HBN G710 WPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] sudderplaatjes • het gebruik van twee branders tegelijkertijd voor één pot of pan (bijv. voor een vispan). ondervonden tijdens het transport. • Zorg ervoor dat de installatie en de gas-/ elektriciteitsaansluitingen door een gekwalificeerd technicus zijn uitgevoerd, volgens de aanwijzingen van de Fabrikant en volgens de plaatselijk geldende normen. AFMETINGEN VAN DE KOOKPLAAT (mm) MILIEUTIPS Verpakking Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar en voorzien van het recyclesymbool ( ). Producten Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. [. . . ] Na het gebruik moet ervoor gezorgd worden dat de knoppen in gesloten positie staan en dat de hoofdkraan voor het gas of de kraan van de gasfles gesloten is. als het oververhit raakt. • Voorzichtig: de rubber beschermstukken van de pannenroosters kunnen een gevaar opleveren voor jonge kinderen, aangezien zij hierin kunnen stikken. Controleer na reiniging van de pannenroosters of alle rubberstukken weer correct zijn aangebracht. Opmerking: Om schade aan de elektrische ontsteking te voorkomen, mag deze niet gebruikt worden wanneer de branders niet op hun plaats zitten. Reiniging van de elektrische plaat (indien aanwezig) De elektrische kookzone moet worden schoongemaakt als hij lauwwarm is. Veeg hem af met een doek die vochtig gemaakt is met water en zout, en polijst hen met een doek die vochtig gemaakt is in olie. Conformiteitsverklaring • Deze kookplaat is ontworpen, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: - de veiligheidsvereisten van de “Gas-richtlijn” 90/396/EEG; - veiligheidsvereisten van de “Laag spannings” richtlijn 2006/95/EG (die de 73/23 EEG richtlijn en verdere amendementen vervangt). - de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn 89/336/EEG. • Deze kookplaat is geschikt voor contact met voedingsmiddelen en is conform de EEGregelgeving, n. • Deze kookplaat (klasse 3) is ontworpen om uitsluitend gebruikt te worden voor de bereiding van voedingsmiddelen. Elk ander gebruik (zoals het verwarmen van een ruimte) is oneigenlijk en gevaarlijk. Reinigen van de branders 1. (niet in de afwasmachine doen). NB. : De kleine roosters moeten niet op de WOKbrander worden geplaatst. STORINGEN OPSPOREN 1. De brander wordt niet ontstoken: • Staat de hoofdkraan van de gastoevoer open?De elektrische ontsteking werkt niet: • Is de stroom uitgevallen? TIPS VOOR ENERGIEBESPARING • De kookplaat is uitgerust met branders en/of een elektrische • Houd zo mogelijk het deksel op de pan tijdens het koken. Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de branders en de elektrische kookzone, of iets groter. • De potten en pannen mogen niet over het bedieningspaneel staan. hoeveelheid water, om de kooktijd te verkorten. • Met een snelkookpan kunt u nog meer tijd en energie besparen. KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de klantenservice: 1. Controleer “Storingen opsporen” om te kijken of het probleem persoonlijk opgelost kan worden 2. Schakel de kookplaat opnieuw in, om na te gaan of hij weer goed werkt. Geef de volgende informatie: • type storing; • model kookplaat; • servicenummer (d. w. z. het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het garantiebewijs); • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Mocht een reparatie nodig zijn, wend u zich dan tot een bevoegd centrum voor technische assistentie, vermeld op de garantie. Mocht het toch voorkomen dat een tussenkomst of een reparatie wordt uitgevoerd door een niet bevoegde technicus, vraag dan altijd een certificaat van de verrichte werkzaamheden en dring aan op het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het product. NEE! Brander Groot (9, 1 cm) Middelgroot (6, 4 cm) Klein (4, 5 cm) WOK (12 cm) Vispan (23 cm x 4, 5 cm) Diameter van de pot/pan van 24 tot 26 cm van16 tot 22 cm van 8 tot 14 cm van 24 tot 26 cm van 16 tot 35 cm IKEA of Sweden AB SE - 343 81 Älmhult INSTALLATIE (lezen samen met de meegeleverde verwijzingen naar nationale regelgeving) Technische informatie voor de installateur Indien er zich geen oven onder de kookplaat bevindt (een eventueel geïnstalleerde oven moet door ons zijn geproduceerd, en zijn voorzien van een koelsysteem), dient aan de onderzijde van de kookplaat op 20 mm afstand een scheidingspaneel te worden geïnstalleerd. [. . . ] Het spuitstuk hermonteren in (D). Denk er voor de installatie van de kookplaat aan dat de sticker waarop de gasafstelling vermeld staat, en die bij de sproeiers geleverd wordt, zodanig moet worden aangebracht dat hij de bestaande informatie omtrent de gasafstelling bedekt NB. : De kleine roosters moeten niet op de WOKbrander worden geplaatst. Montage Belangrijk: Het netsnoer en de stekker moeten geschikt zijn voor het absorberend van de kookplaat en de kabel moet een dusdanige lengte hebben om de kookplaat eventueel naar boven toe te kunnen verwijderen. ALLEEN VOOR BELGIË: De elleboogverbinding (A) moet worden vervangen op het apparaat door een meegeleverde een verbinding. Belangrijk: Als er een flexibele slang wordt gebruikt van roestvrij staal, moet deze geïnstalleerd worden op een manier dat deze niet in contact kan komen met een bewegend deel van het meubel, maar een punt passeert dat vrij is van obstakels en over de hele lengte kan worden geïnspecteerd. Na aansluiting op de gastoevoer, dient met zeepsop te worden gecontroleerd op lekkages. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL HBN G710 W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL HBN G710 W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag