Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB I8 LIBRO DE INSTRUCCIONES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB I8. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL HB I8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB I8 te teleladen.


WHIRLPOOL HB I8 LIBRO DE INSTRUCCIONES: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3412 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL HB I8 MODE D'EMPLOI (3422 ko)
   WHIRLPOOL HB I8 INSTRUCTION FOR USE (3422 ko)
   WHIRLPOOL HB I8 BEDIENUNGSANLEITUNG (3422 ko)
   WHIRLPOOL HB I8 INSTRUZIONI PER L'USO (3422 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL HB I8LIBRO DE INSTRUCCIONES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Antes del uso Importante: Si las ollas no son de la dimensión adecuada, las zonas de cocción no se encenderán. No apoye las ollas ni las sartenes calientes sobre el panel de mandos de la placa. En estas condiciones, se aplican las directrices de la UE (Nº 99/44/EG) y las respectivas normativas locales. € Piezas consumibles, incluyendo las baterías y las bombillas. [. . . ] om de blokkering van de bedieningen op te heffen , de activeringsprocedure herhalen. De aanwezigheid van water, vloeistof die overgekookt is uit de pannen of voorwerpen die op de toets onder het symbool worden gezet, kunnen ertoe leiden dat de blokkering van het bedieningspaneel onbedoeld geactiveerd of gedeactiveerd wordt. Timer kookzones een bereidingsduur in te stellen van maximaal 99 minuten (1 uur en 39 minuten). Selecteer de kookzone waarvoor u de timer wilt instellen (rechts onder de indicator van het vermogensniveau op het display verschijnt een lichtpuntje), druk op de toets met het kloksymbool en stel vervolgens de gewenste tijd in met de toetsen "+" en "-" van de timerfunctie (zie afbeelding). Na enkele seconden, begint de timer af te tellen (een lichtpuntje is zichtbaar naast de zone waarvoor de timer is ingeschakeld). Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld. Om de timer te deactiveren, drukt u op de toets "-" tot op het display "0:0" verschijnt of houdt u de toets met het kloksymbool gedurende minstens 3 seconden ingedrukt. Om de timer voor een andere zone in te stellen, bovenstaande stappen herhalen. Op het display van de timer wordt altijd de timer voor de gekozen zone weergegeven of de kortste tijdsduur. Om de timer te veranderen of uit te schakelen, de zonekeuzetoets voor de betreffende timer indrukken. Waarschuwingen van het bedieningspaneel Restwarmte-indicator De kookplaat heeft voor iedere kookzone een restwarmte-indicator. Als deze signalering voor de zone wordt gegeven is het bijvoorbeeld mogelijk een gerecht warm te houden of boter te laten smelten Wanneer de kookzone afkoelt, gaat het display uit. De timer is een tijdschakelaar die de mogelijkheid biedt om voor alle NEDERLANDS 44 Indicator 'verkeerde pan of geen pan'. Als de pan niet geschikt is voor uw inductiekookplaat, verkeerd geplaatst is of niet de juiste afmeting heeft, verschijnt de indicatie "geen pan" op het display (zie afbeelding). Als er binnen 60 seconden geen pan gedetecteerd wordt, gaat de kookplaat uit. Aanbevolen doorsnedes van pannenbodems Ø zone 210 mm 180 mm 145 mm Ø pan 150 - 210 mm 120 - 180 mm 100 - 145 mm NEDERLANDS 45 Onderhoud en reiniging Wij adviseren de kookplaat na ieder gebruik schoon te maken om te voorkomen dat het oppervlak beschadigd raakt en dat zich aangekoekt vuil ophoopt, dat later moeilijk te verwijderen is. Controleer voordat u gaat schoonmaken of de kookzones uitgeschakeld zijn en dat de restwarmte-indicator (“H”) niet wordt weergegeven. Controleer regelmatig of er geen stof onder het apparaat, naast de koelventilatie-ingang of de uitlaatopeningen zit. Stof kan het ventilatie- en koelsysteem van de elektronische module belemmeren en de efficiëntie van de kookplaat doen afnemen Om de plaat schoon te maken adviseren wij het volgende: 1. Gebruik een zachte, schone doek, absorberend keukenpapier of specifieke producten voor het reinigen van glaskeramische kookplaten. Suiker of levensmiddelen met een hoog suikergehalte beschadigen het glaskeramische oppervlak en moeten onmiddellijk worden verwijderd met een schraper voor glas. De schraper voor glas heeft een scherp blad en moet voorzichtig gehanteerd worden. [. . . ] • Onvoorziene schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of stoffen en het reinigen of deblokkeren van filters , afvoersystemen of wasmiddellades. € Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout. € Gevallen waarbij geen storing NEDERLANDS 50 geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus. € Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangestelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen gebruikt zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL HB I8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL HB I8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag