Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB G11 S GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB G11 S. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL HB G11 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB G11 S te teleladen.


WHIRLPOOL HB G11 S GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2800 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL HB G11 S PRODUCT-INFORMATIEBLAD (268 ko)
   WHIRLPOOL HB G11 S PROGRAM CHART (272 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL HB G11 SGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Clean them by hand with warm water and non-abrasive detergent, removing any food residues and checking that none of the burner openings is clogged. Alle Warnhinweise enthalten einen Hinweis auf die Art der potenziellen Gefahr, einen Hinweis zur Verringerung des Verletzungsrisikos und einen Hinweis auf die möglichen Konsequenzen, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden. ACHTUNG Wenn die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung nicht genau befolgt werden, besteht die Gefahr eines Feuers oder einer Explosion, was zu Sachschäden oder Verletzungen führen kann. -- Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass die Bedienknöpfe auf die Position OFF gedreht sind, und drehen Sie den Hauptgashahn oder das Ventil der Gasflasche zu. [. . . ] Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is. Geef de volgende informatie • type storing, • model kookplaat; • servicenummer (d. Het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het garantiebewijs); • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een erkende Klantenservice, zoals aangegeven staat in de garantie. In het onwaarschijnlijke geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een nietgeautoriseerde technicus, moet u altijd vragen om certificering van de uitgevoerde werkzaamheden en aandringen op het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het apparaat. 17 20 25 0, 60 0, 80 0, 35 0, 45 0, 30 0, 35 0, 60 0, 60 0, 35 0, 35 0, 30 0, 30 0, 60 0, 60 0, 35 0, 35 0, 30 0, 30 0, 60 0, 60 0, 35 0, 35 0, 30 0, 30 AARDGAS (Aardgas) G20 Grote brander Middelgrote brander Sudderbrander Grote brander AARDGAS Middelgrote (Groningue) brander G25 Sudderbrander VLOEIBAAR Grote brander Middelgrote GAS brander (Cilinder) G30 Sudderbrander VLOEIBAAR Grote brander Middelgrote GAS (Cilinder) brander Sudderbrander G31 20 25 30 20 2830 35 25 37 45 Gebruikt type gas G25 20 mbar G25 25 mbar G30 28-30 mbar G31 37 mbar Model confi- Nominale verBenodigde Benodigde lucht (m3) 3 guratie warmingscapa- lucht (m ) voor voor verbranding van citeit kW verbruik 1 m3 gas 4 branders 4 branders 4 branders 4 branders 7, 30 7, 30 7, 30 7, 30 695 l/u 809 l/u 531 g/u 521 g/u 9, 52 8187 30, 94 23, 80 Elektrisch vermogen: 230 V ~ 50 Hz NEDERLANDS 61 Technische gegevens Afmetingen Breedte (mm) Hoogte (mm) Lengte (mm) Spanning (V) De technische informatie staat vermeld op het typeplaatje aan de onderkant van het apparaat. 580 40 510 230 Controleer na het uitpakken van de kookplaat of deze tijdens het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier of de klantenservice. Technische informatie voor de installateur -- Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 50 mm worden geplaatst. -- Als er geen oven onder de kookplaat is geïnstalleerd, moet er een scheidingspaneel worden aangebracht met een oppervlak dat even groot is als de opening in het werkblad. dit paneel moet op minimaal 20 mm afstand van de onderkant van de kookplaat worden geplaatst. -- Controleer voor de installatie of: -- de plaatselijke gastoevoervoorzieningen (gassoort en -druk) compatibel zijn met de instellingen van de kookplaat (zie het typeplaatje en de sproeiertabel); Installatie -- de buitenkant van meubels of apparaten die aan de kookplaat grenzen hittebestendig zijn volgens de plaatselijke voorschriften; -- Dit apparaat is niet aangesloten op een afzuigapparaat. Het moet geïnstalleerd worden volgens de geldende installatievoorschriften. Besteed speciale aandacht aan de relevante vereisten met betrekking tot ventilatie. -- Verbrandingsproducten in de open lucht worden afgevoerd via specifieke afzuigkappen of elektrische ventilators, die in de muur en/of ramen zijn gemonteerd. Gasaansluiting Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. Het gastoevoersysteem moet voldoen aan de plaatselijke voorschriften m. -- U kunt de specifieke plaatselijke voorschriften voor bepaalde landen terug- NEDERLANDS 62 vinden in de paragraaf -- “Verwijzing naar plaatselijke voorschriften”. Als er geen informatie over uw land wordt gegeven, doe dan navraag bij een gekwalificeerd technicus. -- De aansluiting van de kookplaat op de gasleiding of de gasfles moet uitgevoerd worden met behulp van een starre koperen of stalen leiding met fittingen die voldoen aan de plaatselijke voorschriften, of door middel van een roestvrijstalen slang met glad oppervlak, die voldoet aan de plaatselijke voorschriften. -- Sluit de bij de kookplaat meegeleverde elleboogfitting (A) of (B) aan op de hoofdtoevoerleiding en zet er de meegeleverde ring (C) tussen, in overeenstemming met EN 549. [. . . ] € Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout. € Gevallen waarbij geen storing NEDERLANDS 67 geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus. € Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangestelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen gebruikt zijn. € Reparaties die veroorzaakt zijn door installatie die verkeerd of niet in overeenstemming met de installatieinstructies zijn uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL HB G11 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL HB G11 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag