Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB 610 AN GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB 610 AN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL HB 610 AN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB 610 AN te teleladen.


WHIRLPOOL HB 610 AN GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (716 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL HB 610 AN MODE D'EMPLOI (3388 ko)
   WHIRLPOOL HB 610 AN BEDIENUNGSANLEITUNG (3388 ko)
   WHIRLPOOL HB 610 AN PRODUCT-INFORMATIEBLAD (719 ko)
   WHIRLPOOL HB 610 AN PROGRAM CHART (710 ko)
   WHIRLPOOL HB 610 AN MODE D'EMPLOI (3388 ko)
   WHIRLPOOL HB 610 AN INSTRUCTION FOR USE (708 ko)
   WHIRLPOOL HB 610 AN BEDIENUNGSANLEITUNG (3388 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL HB 610 ANGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Producten Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht. Als u het apparaat afdankt, dient u de plaatselijke regelgeving voor afvalverwerking in acht te nemen. [. . . ] Controleer na reiniging van de pannenroosters of alle rubberstukken weer correct zijn aangebracht. Opmerking: om schade aan het elektrische ontstekingsmechanisme te voorkomen mag dit niet worden gebruikt wanneer de branders niet in hun behuizing zitten. Reiniging van de elektrische kookzone Conformiteitsverklaring • Deze kookplaat is ontworpen, gebouwd en De elektrische kookzone moet worden schoongemaakt als hij lauwwarm is. Veeg hem af met een doek die vochtig gemaakt is met water en zout, en polijst hen met een doek die vochtig gemaakt is in olie. verhandeld in overeenstemming met: - de veiligheidsvereisten van de “Gas-richtlijn” 90/396/EEG; - veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt). - de beschermingsvoorschriften van de “EMC”-richtlijn 89/336/EEG; - de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG. • Deze kookplaat is geschikt voor direct contact met levensmiddelen en voldoet aan het EEG (CE) voorschrift nr. • Deze kookplaat (klasse 3) is uitsluitend bestemd om mee te koken. Elk ander gebruik (zoals het verwarmen van een ruimte) is oneigenlijk en gevaarlijk. Reinigen van de branders 1. De brander ontsteekt niet: • Staat de hoofdkraan van de gastoevoer open?• Zijn de afdekking en de brander na reiniging correct teruggeplaatst?De brander wil niet blijven branden: stand met het symbool van de kleine vlam . Het elektrische ontstekingsmechanisme werkt niet: • Is de stroom uitgevallen? • Herhaal de handeling voor ontsteking, draai de knop op de TIPS VOOR ENERGIEBESPARING • De kookplaat is uitgerust met branders en/of een • Houd zo mogelijk het deksel op de pan tijdens het koken. met weinig water om de elektrische kookzone met verschillende diameters. Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de branders en de elektrische kookzone, of iets groter. • De pannen mogen niet in de weg staan voor de bediening van de kookplaat. bereidingstijd zo kort mogelijk te houden. • Met een snelkookpan kunt u nog meer tijd en energie besparen. Controleer “Storingen opsporen” om te zien of u het probleem zelf kunt oplossen. Schakel de kookplaat opnieuw in, om na te gaan of hij weer goed werkt. Geef de volgende informatie: • type storing; • model kookplaat; • servicenummer (d. w. z. het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het garantiebewijs); • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Als er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een officieel klantenservicepunt, zoals aangegeven staat in de garantie. Verzoek, in het zeldzame geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een onbevoegde vakman, altijd om een verklaring van het uitgevoerde werk en dring aan op het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het product. Brander Snel (9, 1 cm) Halfsnel (6, 4 cm) Sudderbrander (4, 5 cm) Drievoudige krans (12 cm) Vispan (23 cm x 4, 5 cm) Diameter van de pan van 24 tot 26 cm van 16 tot 22 cm van 8 tot 14 cm van 24 tot 26 cm van 16 tot 35 cm IKEA of Sweden AB SE - 343 81 Älmhult INSTALLATIE Technische informatie voor de installateur Indien er zich geen oven onder de kookplaat bevindt (een eventueel geïnstalleerde oven moet door ons zijn geproduceerd, en zijn voorzien van een koelsysteem), dient aan de onderzijde van de kookplaat op 20 mm afstand een scheidingspaneel te worden geïnstalleerd. Opmerking: controleer voor de installatie of de plaatselijke gastoevoervoorzieningen (gassoort en druk) compatibel zijn met de instellingen van de kookplaat, zoals vermeld op het Productinformatieblad en op het typeplaatje. • De buitenkanten van meubels of apparaten in de buurt van • Indien vervanging van het netsnoer noodzakelijk is, AANPASSING AAN VERSCHILLENDE GASSOORTEN mag deze uitsluitend worden vervangen door een netsnoer dat dezelfde eigenschappen heeft als degene die door de fabrikant is geleverd (type H05V2V2-F - T90°C of type H05RR-F). Deze ingreep moet worden uitgevoerd door de Klantenservice of door een gekwalificeerd elektricien. [. . . ] • Vervang hem door een sproeier die geschikt is voor het nieuwe type gas. Denk er voor de installatie van de kookplaat aan dat de sticker waarop de gasafstelling vermeld staat, en die bij de sproeiers geleverd wordt, zodanig moet worden aangebracht dat hij de bestaande informatie omtrent de gasafstelling bedekt. E Instelling van de laagste stand van de kranen 1. Om er zeker van te zijn dat de laagste stand goed is afgesteld, moet de knop (F) worden verwijderd, waarna u als volgt te werk gaat: • aanhalen (-) voor een lagere vlamhoogte; • losdraaien (+) voor een hogere vlamhoogte; Elektrische aansluiting • De elektrische aansluiting dient te worden • • • • gerealiseerd volgens de plaatselijke voorschriften. De gegevens over de spanning en de stroomopname staan op het typeplaatje vermeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL HB 610 AN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL HB 610 AN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag