Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB 600 S GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB 600 S. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL HB 600 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB 600 S te teleladen.


WHIRLPOOL HB 600 S GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1865 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL HB 600 S PRODUCT-INFORMATIEBLAD (716 ko)
   WHIRLPOOL HB 600 S PROGRAM CHART (708 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL HB 600 SGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] -- Clean them by hand with warm water and non-abrasive detergent, removing any food residues and checking that none of the burner openings is clogged. NEDERLANDS 18 Veiligheidsinformatie Productbeschrijving Dagelijks gebruik Nuttige aanwijzingen en tips Onderhoud en reiniging Wat moet u doen als . Inhoudsopgave Uw eigen veiligheid en die van anderen is zeer belangrijk. Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsinformatie, die te allen tijde gelezen en opgevolgd moet worden. [. . . ] Als er aangekoekt voedsel op zit, moet dit worden verwijderd met een tandenstoker of een naald. OPMERKING: om schade aan het elektrische ontstekingsmechanisme te voorkomen mag dit niet worden gebruikt wanneer de branders niet in hun behuizing zitten. Probleem De elektrische ontsteking werkt niet De brander ontsteekt niet De gasvlam brandt onregelmatig Mogelijke oorzaken Er is geen elektrische voeding Misschien staat de gaskraan dicht Misschien is de branderkroon verstopt met etensresten Oplossing Controleer of de stekker in het stopcontact zit en of hier stroom op staat. Controleer of de gaskraan open staat Maak de branderkroon schoon volgens de reinigingsaanwijzingen om er zeker van te zijn dat hij niet verstopt is met etensresten. Controleer: "Storingen opsporen" om te zien of u het probleem zelf kunt oplossen 2. Schakel de kookplaat uit en weer aan, om te controleren of het probleem verdwenen is. Geef de volgende informatie • type storing, • model kookplaat; • servicenummer (d. Het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het garantiebewijs); • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een erkende Klantenservice, zoals aangegeven staat in de garantie. In het onwaarschijnlijke geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een nietgeautoriseerde technicus, moet u altijd vragen om certificering van de uitgevoerde werkzaamheden en aandringen op het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet naleven van deze instructies kan nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en de kwaliteit van het apparaat. NEDERLANDS 24 Sproeiertabel Categorie II2L3B/P Soort gas Type brander dat gebruikt wordt drievoudige krans AARDGAS grote brander (Aardgas) halfsnelle G25 brander sudderbrander VLOEIBAAR drievoudige krans GAS grote brander (Butaan) G30 halfsnelle (Propaan) brander sudderbrander G31 Soort gas dat gebruikt wordt Type Nominaal Nominaal sproeier thermisch verbruik vermogen kW 137 F3 126 Y 91 F1 72 92 85 63 50 3, 30 3, 00 1, 65 1, 00 3, 30 3, 00 1, 65 1, 00 365 l/u 333 l/u 183 l/u 1 1 l/u 1 240 g/u 218 g/u 120 g/u 73 g/u Verminderd Gasdruk (mbar) thermisch vermogen min. KW 2, 20 0, 60 0, 35 0, 35 1, 90 0, 60 0, 35 0, 35 Benodigde lucht (m3) voor verbranding van 1 m3 gas 8, 187 30, 94 20 30 35 20 25 30 Configuratie model 5 BRANDERS 3 krans - 1 grote 2 half - 1 Sudder. Als er geen informatie over uw land wordt gegeven, doe dan navraag bij een gekwalificeerd technicus. -- De aansluiting van de kookplaat op de gasleiding of de gasfles moet uitgevoerd worden met behulp van een starre koperen of stalen leiding met fittingen die voldoen aan de plaatselijke voorschriften, of door middel van een roestvrijstalen slang met glad oppervlak, die voldoet aan de plaatselijke voorschriften. -- Sluit de bij de kookplaat meegeleverde elleboogfitting (A) of (B) aan op de hoofdtoevoerleiding en zet er de meegeleverde ring (C) tussen, in overeenstemming met EN 549. -- Gebruik elleboog (A) in Frankrijk en elleboog (B) in alle andere landen. -- BELANGRIJK: als er een slang van roestvrij staal wordt gebruikt, moet deze zo worden geplaatst dat hij geen bewegende delen van de meubels kan raken. Hij moet door een gebied lopen waar geen obstakels aanwezig zijn en waar hij over zijn hele lengte kan worden geïnspecteerd. -- Na aansluiting op de gastoevoer moeten de leidingen met zeepsop worden gecontroleerd op lekkages. Nu kunt u de branders aansteken en de knoppen van de hoogste stand in de laagste stand zetten om de stabiliteit van de vlam te controleren Elektrische aansluiting WAARSCHUWING -- Deze ingreep moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. C C NEDERLANDS 27 Montage Maak het omtrekoppervlak schoon en breng vervolgens de meegeleverde afdichting op de kookplaat aan. [. . . ] € Schade aan de volgende onderdelen: glaskeramiek, accessoires, servieskorven en bestekmandjes, aanvoer- en afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en lampenkapjes, schermen, knoppen, behuizingen en gedeeltes van behuizingen, tenzij bewezen is dat de schade te wijten is aan een productiefout. € Gevallen waarbij geen storing NEDERLANDS 31 geconstateerd kon worden tijdens het bezoek van een technicus. € Reparaties die niet zijn uitgevoerd door onze aangestelde servicediensten en/of een erkende contractuele servicepartner of wanneer er niet-originele onderdelen gebruikt zijn. € Reparaties die veroorzaakt zijn door installatie die verkeerd of niet in overeenstemming met de installatieinstructies zijn uitgevoerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL HB 600 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL HB 600 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag