Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB 510 S PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB 510 S. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL HB 510 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB 510 S te teleladen.


WHIRLPOOL HB 510 S PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (102 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL HB 510 S MODE D'EMPLOI (3842 ko)
   WHIRLPOOL HB 510 S GEBRUIKSAANWIJZING (3842 ko)
   WHIRLPOOL HB 510 S BEDIENUNGSANLEITUNG (3842 ko)
   WHIRLPOOL HB 510 S INSTRUCTION FOR USE (3842 ko)
   WHIRLPOOL HB 510 S MODE D'EMPLOI (3842 ko)
   WHIRLPOOL HB 510 S PROGRAM CHART (99 ko)
   WHIRLPOOL HB 510 S GEBRUIKSAANWIJZING (3842 ko)
   WHIRLPOOL HB 510 S BEDIENUNGSANLEITUNG (3842 ko)
   WHIRLPOOL HB 510 S INSTRUCTION FOR USE (3842 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL HB 510 SPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Producten Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Het symbool op het product of op de begeleidende documentatie bij het product geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden, maar naar een speciaal verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten moet worden gebracht. Als u het apparaat afdankt, dient u de plaatselijke regelgeving voor afvalverwerking in acht te nemen. [. . . ] Elk ander gebruik (zoals het verwarmen van een ruimte) is oneigenlijk en gevaarlijk. worden afgekoppeld van het elektriciteitsnet en moet u wachten totdat hij is afgekoeld. • Veeg hem af met een doek die vochtig gemaakt is in heet water en zeep of een verdund vloeibaar reinigingsmiddel. • Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen op basis van chloor, of pannensponsjes. • Zorg ervoor dat er geen zure of basische substanties (azijn, zout, citroensap enz. ) op de kookplaat achterblijven. Roestvrij stalen oppervlak • Reinig dit met een specifiek in de handel verkrijgbaar product. Opmerking: als de kookplaat onafgebroken wordt gebruikt, kunnen de hoge temperaturen die door de vlammen worden veroorzaakt de kleur van het oppervlak rondom de branders veranderen. Opmerking: teneinde schade aan het elektrische ontstekingsmechanisme te vermijden mag dit niet worden gebruikt wanneer de branders niet in hun behuizing zitten. Reiniging van de elektrische kookzone De elektrische kookzone moet worden schoongemaakt als hij lauwwarm is. Veeg hem af met een doek die vochtig gemaakt is met water en zout, en polijst hen met een doek die vochtig gemaakt is in olie. Reinigen van de branders 1. Week de brander en de pit in heet water en een vloeibaar reinigingsmiddel. Breng de brander en de pit weer op hun plaats aan. STORINGEN OPSPOREN 1. De brander ontsteekt niet: • Staat de hoofdkraan van de gastoevoer open?De brander wil niet blijven branden: • Herhaal de handeling voor ontsteking, draai de knop op de stand met het symbool van de kleine vlam . Het elektrische ontstekingsmechanisme werkt niet: • Is de stroom uitgevallen? TIPS VOOR ENERGIEBESPARING • De kookplaat is uitgerust met branders en/of een elektrische • Houd zo mogelijk het deksel op de pan tijdens het koken. Gebruik potten en pannen met een doorsnede die gelijk is aan die van de branders en de elektrische kookzone, of iets groter. • De pannen mogen niet in de weg staan voor de bediening van de kookplaat. water, om de kooktijd te verkorten. • Met een snelkookpan kunt u nog meer tijd en energie besparen. NEE! KLANTENSERVICE Voordat u de Klantenservice belt: 1. Raadpleeg de “Storingen opsporen” om te zien of u het probleem zelf kunt oplossen. Schakel de kookplaat opnieuw in, om na te gaan of hij weer goed werkt. Geef de volgende informatie: • type storing; • model kookplaat; • servicenummer (d. w. z. het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het garantiebewijs); • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een officieel klantenservicepunt, zoals aangegeven staat in de garantie. Verzoek, in het zeldzame geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een onbevoegde vakman, altijd om een verklaring van het uitgevoerde werk en dring aan op het gebruik van originele reserveonderdelen. [. . . ] Belangrijk: als er een slang van roestvrij staal wordt gebruikt, moet deze zo worden geplaatst dat hij geen bewegende delen van de meubels kan raken. Hij moet door een gebied lopen waar er geen verstoppingen aanwezig zijn en waar hij over zijn hele lengte kan worden geïnspecteerd. Na aansluiting op de gastoevoer, dient met zeepsop te worden gecontroleerd op lekkages. Let op: Als de branderknoppen moeilijk draaien, neem dan contact op met de Klantenservice voor vervanging van de branderkraan. • aanhalen (-) voor een lagere vlamhoogte; • losdraaien (+) voor een hogere vlamhoogte; De afstelling moet worden verricht terwijl de kraan in de laagste stand staat (kleine vlam) . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL HB 510 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL HB 510 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag