Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB 402 S GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB 402 S. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL HB 402 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL HB 402 S te teleladen.


WHIRLPOOL HB 402 S GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (202 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL HB 402 S PRODUCT-INFORMATIEBLAD (265 ko)
   WHIRLPOOL HB 402 S PROGRAM CHART (267 ko)
   WHIRLPOOL HB 402 S INSTRUCTION FOR USE (200 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL HB 402 SGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluitingen uitgevoerd worden door een gekwalificeerd technicus, volgens de aanwijzingen van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. MILIEUTIPS 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar en draagt het recyclingsymbool , waardoor het geïdentificeerd wordt als materiaal dat naar afvalverwerkingscentra moet worden gezonden. [. . . ] • Gebruik geen schurende of agressieve producten, producten op basis van chloor of staalwol. • Zorg ervoor dat er geen zure of basische substanties (azijn, zout, citroensap enz. ) op de kookplaat achterblijven. Roestvrijstalen oppervlak • Reinig dit met een specifiek in de handel verkrijgbaar product. Opmerking: als de kookplaat onafgebroken wordt gebruikt, kunnen de hoge temperaturen de kleur van de kookzones veranderen. Reiniging van de elektrische kookzones De elektrische kookzones moeten worden schoongemaakt als ze lauwwarm zijn. Veeg ze af met een doek die vochtig gemaakt is met water en zout, en polijst ze met een doek die vochtig gemaakt is in olie. 24 61963002NL. fm Page 25 Tuesday, July 12, 2005 10:51 AM OPSPOREN VAN STORINGEN De kookplaat werkt niet: • Controleer of de netvoeding werkt. • Stel de kookplaat in op “0” en schakel de kookplaat opnieuw in, om te kijken of de storing is verholpen. De kookplaat gaat niet uit: • koppel de kookplaat onmiddellijk los door de stekker uit het stopcontact te trekken. KLANTENSERVICE Voordat u de Klantenservice belt: 1. Schakel de kookplaat opnieuw in, om na te gaan of hij weer goed werkt. Geef de volgende informatie: • type storing; • model kookplaat; • servicenummer (d. w. z. het nummer na het woord SERVICE op het typeplaatje onder de kookplaat en op het garantiebewijs); • uw volledige adres; • uw telefoonnummer. Wanneer er reparatie(s) nodig zijn, neem dan contact op met een officieel klantenservicepunt, zoals aangegeven staat in de garantie. Verzoek, in het zeldzame geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een onbevoegde vakman, altijd om een verklaring van het uitgevoerde werk en dring aan op het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet naleven van deze instructies kan de veiligheid en de kwaliteit van het product in gevaar brengen. 25 61963002NL. fm Page 26 Tuesday, July 12, 2005 10:51 AM INSTALLATIE Technische informatie voor de installateur Deze kookplaat kan in een werkblad met een dikte van 20 tot 50 mm worden geplaatst. Als er geen ander apparaat onder de kookplaat wordt geïnstalleerd, moet een scheidingspaneel worden aangebracht op een afstand van minstens 90 mm tot de bodem van de kookplaat. • Als er een verticaal meubel wordt geplaatst, moet er een ruimte van minstens 100 mm aanwezig zijn tussen dit meubel en de rand van de kookplaat. Installatie van de kookplaat • Breng de bij de kookplaat geleverde pakking aan (tenzij deze al is aangebracht) nadat het oppervlak ervan is schoongemaakt, zoals op de afbeelding. [. . . ] Maak het deksel van het klemmenblok open en draai de schroef los met gereedschap, zoals op de afbeelding. Strip de draden erbinnenin over een lengte van ongeveer 10 mm, maak de kabelklemschroef los en steek de kabel in de kabelklem. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL HB 402 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL HB 402 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag